Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 3 apr. 2020 –
Act OUG. nr. 112 / 2007
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
    Publicat în   M. Of. nr. 710 / 22 oct. 2007  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 201 / 2008      M. Of. nr. 728 / 28 oct. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
în vigoare
modifică art. I pct. 3, pct. 17, pct. 20, art. III pct. 9, pct. 10 şi pct. 12;
introduce pct. 151 şi 152 la art. I, pct. 11, 12 şi 1-3 la art. III, pct. 71, 72, 73 şi 74 la art. III;
abrogă art. I pct. 28
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 204 / 2006      M. Of. nr. 470 / 31 mai 2006  
Lege privind pensiile facultative
modifică art. 13 alin. (5), art. 40 alin. (1) şi (4), art. 41, art. 58 alin. (2), art. 59, art. 120 alin. (1), art. 121, art. 122, art. 123;
introduce art. 741, art. 1221, art. 1241;
abrogă art. 37;
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii şi al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului"
2. Modifică
L. nr. 411 / 2004      M. Of. nr. 1033 / 9 nov. 2004  
Lege privind fondurile de pensii administrate privat
modifică art. 2 alin. (1) pct. 20 şi 21, art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (3), art. 34 alin. (2), art. 41 lit. b), art. 42 alin. (2) şi (3), art. 43 alin. (2) şi (3), art. 44, art. 45, art. 116 alin. (1), art. 118 lit. a), art. 140 alin. (1), art. 141, art. 142 alin. (2), art. 145, art. 149 alin. (3), art. 151;
introduce alin. (4) la art. 33, alin. (3) la art. 34, art. 431, art. 1491;
abrogă art. 86 alin. (4), art. 142 alin. (3);
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii şi al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului"