Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act OUG. nr. 57 / 2007
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
    Publicat în   M. Of. nr. 442 / 29 iun. 2007  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Modificări prin
OUG. nr. 154 / 2008      M. Of. nr. 787 / 25 nov. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
ieşit din vigoare
modifică art. 27, art. 28, art. 31 alin. (2) şi (3), art. 33 alin. (2) partea introductivă şi lit. d), art. 36 alin. (1), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), c) şi e), art. 38 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (1) lit. e), art. 52 alin. (1) lit. c), anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4A, anexa nr. 5B, anexa nr. 6;
introduce alin. (11) la art. 36, alin. (3) la art. 37, lit. f) la art. 38 alin. (1), alin. (21)-(23) la art. 38, lit. i) la art. 52 alin. (1)
2. Modificări prin
L. nr. 329 / 2009      M. Of. nr. 761 / 9 nov. 2009  
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
în vigoare
în cuprinsul ordonanţei sintagma "Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului"
3. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 49 / 2011      M. Of. nr. 262 / 13 apr. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
modifică art. 4 pct. 4, pct. 7 lit. d), pct. 12, pct. 16, pct. 17, pct. 18, pct. 21, pct. 25, pct. 28, pct. 29, pct. 30 şi pct. 31, art. 5 alin. (4), art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi c), alin. (2) şi alin. (3), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi (3), art. 14 alin. (2), art. 15, cap. II titlul secţ. a 3-a, art. 16 alin. (2), (3) şi (4) lit. b) şi c), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 18 alin. (1) şi (4), art. 19 alin. (3) şi (5), art. 20 alin. (1) şi (3), art. 21, art. 22 alin. (1)-(4), alin. (6) partea introductivă şi lit. f), g) şi i), alin. (8) lit. e)-h) şi alin. (9) lit. e)-h) şi m), art. 23, art. 26 alin. (1), (2) şi (4), art. 27, art. 28, art. 30, art. 31 alin. (2) şi (3), art. 33 alin. (1) partea introductivă şi lit. f), alin. (2) partea introductivă şi lit. d) şi f), alin. (6) şi (7), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (1) şi (3), art. 36 alin. (1) şi (2), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1) partea introductivă lit. b), c) şi e), alin. (2) şi alin. (3), art. 39 alin. (2), art. 43 alin. (3)-(5), alin. (6), (7), (9) şi (11), art. 44 lit. a), art. 45 alin. (1) partea introductivă, art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (1) lit. c) şi e), art. 52 alin. (1) lit. c), art. 53 alin. (2) lit. a), b) şi i), alin. (3) lit. g) şi k), art. 55, art. 56 alin. (1), anexele nr. 1, 3, 4A, 5B şi 6;
introduce pct. 121 şi pct. 32-39 la art. 4, lit. b1) şi b2) la art. 11 alin. (1), alin. (4)-(7) la art. 11, alin. (3) şi (4) la art. 14, alin. (6) la art. 19, alin. (71) la art. 22, lit. k) la art. 22 alin. (8), lit. i) la art. 22 alin. (11), art. 281, alin. (4) şi (5) la art. 29, alin. (4) şi (5) la art. 31, alin. (11) la art. 36, alin. (3) la art. 37, lit. f) la art. 38 alin. (1), alin. (21)-(23) la art. 38, alin. (51) şi (52) la art. 43, lit. i) şi j) la art. 52 alin. (1), lit. h)-m) la art. 53 alin. (1), lit. j)-o) la art. 53 alin. (2), lit. l) la art. 53 alin. (3), alin. (31) la art. 53, alin. (11) la art. 56, art. 561;
abrogă art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (2) şi (3), art. 22 alin. (6) lit. e), art. 43 alin. (8), (10) şi (12), art. 50 alin. (1) lit. b), art. 53 alin. (3) lit. b);
abrogă art. I din OUG. nr. 154/2008
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 52
5. Modificări prin
OUG. nr. 31 / 2014      M. Of. nr. 416 / 4 iun. 2014  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
modifică cap. II titlul secţiunii a 2-a, art. 8 alin. (1), art. 18 alin. (1) lit. b);
introduce pct. 171 la art. 4, alin. (7) la art. 8, lit. b1) la art. 18 alin. (1)
6. Modificări prin
OG. nr. 20 / 2014      M. Of. nr. 632 / 29 aug. 2014  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
modifică art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1) lit. b), art. 21 alin. (2) şi (7);
dispune republicarea cu renumerotare
7. Modificări prin
L. nr. 161 / 2014      M. Of. nr. 907 / 15 dec. 2014  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
aprobă OUG. nr. 31/2014
8. Modificări prin
L. nr. 73 / 2015      M. Of. nr. 252 / 15 apr. 2015  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
aprobă OG. nr. 20/2014 şi modifică art. 8 alin. (5), art. 8 alin. (6), art. 11 alin. (1) lit. b1), art. 21 alin. (1);
introduce alin. (51) şi (52) la art. 8;
abrogă art. 8 alin. (7)
9. Modificări prin
L. nr. 227 / 2015      M. Of. nr. 688 / 10 sep. 2015  
Lege privind Codul fiscal
în vigoare
abrogă la 1 ian. 2016 art. 26 alin. (3)
10. Modificări prin
OG. nr. 7 / 2016      M. Of. nr. 66 / 29 ian. 2016  
Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
introduce alin. (11) şi (12) la art. 35 şi lit. m) şi n) la art. 53 alin. (3)
11. Modificări prin
L. nr. 34 / 2016      M. Of. nr. 219 / 24 mar. 2016  
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
ieşit din vigoare
respinge OUG. nr. 154/2008
12. Modificări prin
L. nr. 95 / 2016      M. Of. nr. 369 / 13 mai 2016  
Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
modifică art. 17 alin. (1)lit. a), art. (18) alin. (1) lit. a)-c), art. 20 alin. (1), art. 56 alin. (1);
abrogă art. 18 alin. (1) lit. d) şi e), art. 20 alin. (2) şi (3)
13. Modificări prin
L. nr. 194 / 2016      M. Of. nr. 874 / 1 nov. 2016  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
aprobă OG. nr. 7/2016
14. Modificări prin
OUG. nr. 13 / 2018      M. Of. nr. 218 / 12 mar. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
în vigoare
modifică art. 18 alin. (1) lit. a)-c);
abrogă art. 19 alin. (1)
15. Modificări prin
L. nr. 148 / 2018      M. Of. nr. 523 / 26 iun. 2018  
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
modifică art. 38 alin. (1) partea introductivă
16. Modificări prin
L. nr. 158 / 2018      M. Of. nr. 581 / 9 iul. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
în vigoare
modifică art. 10;
introduce alin. (4) - (7) la art. 561
17. Modificări prin
OUG. nr. 75 / 2018      M. Of. nr. 631 / 19 iul. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor
ieşit din vigoare
modifică art. 4 pct. 32 şi 36, art. 16 alin. (3), art. 18, art. 20, art. 21 alin. (2), art. 28 alin. (10) şi (11), art. 281, art. 30 alin. (3) - (5), art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (7) şi (11), art. 50 alin. (1), art. 52 lit. b), art. 53 alin. (1) lit. f) şi art. 561 alin. (3)
18. Modificări prin
DCC. nr. 214 / 2019      M. Of. nr. 435 / 3 iun. 2019  
Decizia nr. 214 din 9 aprilie 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2018 în ansamblul său
în vigoare
suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile O.U.G. nr. 75/2018 (termenul se împlineşte în data de 17 iulie 2019), după care operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie
19. Modificări prin
L. nr. 220 / 2019      M. Of. nr. 926 / 18 nov. 2019  
Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
în vigoare
modifică art. 4 pct. 32 şi 36, art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (1) şi (4), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 28 alin. (10) şi (11), art. 281, art. 30 alin. (3) -(5), art. 42 alin. (4), art. 43 alin. (7) şi (11), art. 50 alin. (1), art. 52 lit. b), art. 53 alin. (1) lit. f), , art. 561 alin. (3);
introduce alin. (31) la art. 16
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 345 / 2006      M. Of. nr. 650 / 27 iul. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
abrogare odată cu OUG. nr. 236/2000
2. Modifică
OUG. nr. 195 / 2005      M. Of. nr. 1196 / 30 dec. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind protecţia mediului
abrogă art. 2 pct. 7, 36, 37 şi 62-65, art. 50, art. 51 alin. (41), (5) şi (6), art. 96 alin. (1) pct. 24, art. 103
3. Abrogă
L. nr. 462 / 2001      M. Of. nr. 433 / 2 aug. 2001  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
abrogare odată cu OUG. nr. 236/2000
4. Abrogă
OUG. nr. 236 / 2000      M. Of. nr. 625 / 4 dec. 2000  
Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice