Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act OUG. nr. 64 / 2007
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind datoria publică
    Publicat în   M. Of. nr. 439 / 28 iun. 2007  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 293 / 5 mai 2009  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Modificări prin
OUG. nr. 141 / 2007      M. Of. nr. 873 / 20 dec. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
în vigoare
modifică art. 4 alin. (5), art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 14;
introduce alin. (31) la art. 3, lit. e) la art. 4 alin. (1), alin. (11) la art. 4, lit. f1) la art. 5 alin. (3)
2. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 109 / 2008      M. Of. nr. 369 / 14 mai 2008  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 64/2007 şi modifică art. 5 alin. (1);
introduce lit. d1) la art. 2, alin. (6)-(8)la art. 3, lit. c1) la art. 5 alin. (3)
3. Modificări prin
L. nr. 149 / 2008      M. Of. nr. 544 / 18 iul. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 141/2007 şi modifică art. 3 alin. (31)
4. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 293 / 5 mai 2009  
rectifică art. 4 alin. (1) lit. e)
5. Modificări prin
L. nr. 324 / 2009      M. Of. nr. 713 / 22 oct. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale
în vigoare
abrogă art. 3 alin. (6) - (8)
6. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 9 şi 10
7. Modificări prin
OUG. nr. 57 / 2015      M. Of. nr. 923 / 11 dec. 2015  
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
modifică art. 2 lit. d1);
introduce alin. (6) la art. 5;
abrogă art. 5 alin. (3) lit. c1)
8. Completări prin
OUG. nr. 44 / 2018      M. Of. nr. 454 / 31 mai 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
în vigoare
introduce alin. (21) - (27) la art. 3, alin. (41) la art. 4, alin. (51) - (54) la art. 5, art. 81
9. Modificări prin
OG. nr. 14 / 2018      M. Of. nr. 754 / 31 aug. 2018  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
în vigoare
modifică art. 3 alin. (3) şi (5);
introduce lit. l) şi m) la art. 2, alin. (51) la art. 3, alin. (21) - (24) la art. 5
10. Modificări prin
L. nr. 342 / 2018      M. Of. nr. 1104 / 27 dec. 2018  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
în vigoare
modifică art. 3 alin. (25)
11. Modificări prin
L. nr. 81 / 2019      M. Of. nr. 335 / 2 mai 2019  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
în vigoare
modifică art. 2 lit. l)
12. Completări prin
OUG. nr. 77 / 2020      M. Of. nr. 432 / 22 mai 2020  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
în vigoare
introduce lit. n) la art. 2, lit. f) la art. 4 alin. (1) şi alin. (7) şi (8) la art. 5
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 273 / 2006      M. Of. nr. 618 / 18 iul. 2006  
Lege privind finanţele publice locale
abrogă art. 77 alin. (1) lit. c) şi d) şi din alin. (2) normele de trimitere la alin. (1) lit. c) şi d)
2. Abrogă
L. nr. 313 / 2004      M. Of. nr. 577 / 29 iun. 2004  
Legea datoriei publice