Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act OUG. nr. 68 / 2007
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
    Publicat în   M. Of. nr. 446 / 29 iun. 2007  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare prin
L. nr. 19 / 2008      M. Of. nr. 170 / 5 mar. 2008  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 15 / 2009      M. Of. nr. 149 / 10 mar. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
în vigoare
modifică art. 2 pct. 17, 19 şi 21, menţiunea privind transpunerea normelor comunitare, anexa nr. 3;
introduce pct. 22 la art. 2
3. Modificări prin
L. nr. 308 / 2009      M. Of. nr. 680 / 9 oct. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
în vigoare
aprobă OUG. nr. 15/2009
4. Modificări prin
OUG. nr. 64 / 2011      M. Of. nr. 461 / 30 iun. 2011  
Ordonanţă de urgenţă privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
în vigoare
completează anexa nr. 3
5. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 42
6. Modificări prin
L. nr. 249 / 2013      M. Of. nr. 456 / 24 iul. 2013  
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
în vigoare
modifică art. 2 pct. 13 lit. a);
abrogă art. 43
7. Modificări prin
L. nr. 165 / 2016      M. Of. nr. 572 / 28 iul. 2016  
Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
în vigoare
modifică art. 2 pct. 13 lit. b)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.