Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 104 / 2008
Titlul actual Lege privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad de mare risc
Titlul iniţial / alte titluri
Lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
    Publicat în   M. Of. nr. 375 / 16 mai 2008  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 451 / 28 iun. 2011  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 506 / 2008      M. Of. nr. 375 / 16 mai 2008  
Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 10 / 2011      M. Of. nr. 180 / 15 mar. 2011  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
în vigoare
modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 4 alin. (1), art. 7, art. 9 alin. (1) şi (3), art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 19, art. 20, art. 21;
introduce alin. (6) şi (7) la art. 9, art. 91, art. 141, art. 142, art. 221, anexa;
abrogă art. 17, art. 18;
înlocuieşte sintagma "substanţe cuprinse în "lista interzisă"" cu sintagma "substanţe dopante cu grad mare de risc"
3. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 451 / 28 iun. 2011  
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 1 alin. (3), art. 19, art. 22;
abrogă art. 20, art. 21, art. 25 alin. (3)
5. Modificări prin
HG. nr. 1254 / 2012      M. Of. nr. 876 / 21 dec. 2012  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Listei substanţelor dopante cu grad de mare risc
în vigoare
modifică şi completează anexa
6. Modificări prin
L. nr. 128 / 2014      M. Of. nr. 744 / 13 oct. 2014  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
în vigoare
modifică art. 19
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
HG. nr. 1522 / 2006      M. Of. nr. 911 / 9 nov. 2006  
Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping
suplimentează nr. maxim de posturi
2. Modifică
L. nr. 227 / 2006      M. Of. nr. 518 / 15 iun. 2006  
Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
abrogă art. 42 alin. (1)