Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 173 / 2008
Titlul actual Lege privind intervenţiile active în atmosferă
    Publicat în   M. Of. nr. 715 / 21 oct. 2008  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 906 / 2008      M. Of. nr. 715 / 21 oct. 2008  
Decret pentru promulgarea Legii privind intervenţiile active în atmosferă
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 70 / 2010      M. Of. nr. 451 / 2 iul. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
în vigoare
orice referire la Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se consideră a fi făcută la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
3. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 101
4. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 104;
abrogă art. 106
5. Modificări prin
L. nr. 139 / 2014      M. Of. nr. 758 / 20 oct. 2014  
Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
în vigoare
orice referire la "Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor" se consideră a fi făcută la "Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor"
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.