Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 35 / 2008
Titlul actual Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
    Publicat în   M. Of. nr. 196 / 13 mar. 2008  
Precizări
– Titlul I intră în vigoare la 30 zile de la publicarea ;
– titlurile II, III şi IV intră în vigoare la data începerii procedurilor prevăzute de lege pentru primele alegeri locale organizate după publicarea prezentei legi
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 364 / 2008      M. Of. nr. 196 / 13 mar. 2008  
Decret privind promulgarea Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 66 / 2008      M. Of. nr. 409 / 30 mai 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
modifică art. 11 alin. (2) lit. e) şi g)
3. Modificări prin
OUG. nr. 97 / 2008      M. Of. nr. 630 / 29 aug. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 2 pct. 1, 6, 7, 9, 25, 26, 28, 30, 31 şi 32, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (4), art. 8, art. 9 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (1) lit. a), c) şi f), art. 15 alin. (4), art. 16 alin. (1), (2), (5), (6), (7) şi (10), art. 17 alin. (1) lit. e) şi f), art. 17 alin. (2), art. 17 alin. (3) lit. c), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (2), (3), (5), (6) şi (8), art. 19 alin. (1), (2), (7), (8), (9), (10) şi (11), art. 20 lit. a), b), f), g) şi j), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 26 alin. (1), (6), (7), (8) şi (9), art. 27 alin. (2) şi (3), art. 29 alin. (6), (10) şi (16), art. 30 alin. (4), art. 31 alin. (2) şi (4), art. 32 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (1) şi (3), art. 35 alin. (6) şi (8), art. 36 alin. (3) şi (4), art. 39 alin. (1), (2) şi (7), art. 40 alin. (3), art. 41 alin. (1) şi (8), art. 42 alin. (3), (5), (17), (22) şi (24), art. 45 alin. (15), (16), (22), art. 46 alin. (2), art. 46 alin. (3), (5) şi (6), art. 47 alin. (2), (4) şi (5), art. 48 alin. (3), (6) şi (7), art. 48 alin. (16), art. 49 alin. (2), art. 50 lit. g) şi h), art. 51 alin (1), art. 51 alin. (2) lit. a), d) şi e), art. 67 alin. (2), art. 68, art. 69, art. 71 alin. (2), art. 73 alin. (6);
introduce pct. 61 la art. 2, alin. (3) la art. 7, art. 91, art. 131 - 133, alin. (11) şi (12) la art. 16, alin. (9) şi (10) la art. 18, art. 191, art. 261, alin. (71) la art. 29, art. 291, alin. (11) la art. 30, art. 301, alin. (5) - (7) la art. 31, alin. (21) şi (22) la art. 32, alin. (81) la art. 35, alin. (31) şi (32) la art. 36, art. 381 şi 382, alin. (221) - (223) la art. 42, art. 421, alin. (23) şi (24) la art. 45, , alin. (21) la art. 46, alin. (31) la art. 46, alin. (121) la art. 48, alin. (21) şi (22) la art. 49, lit. a1) - a4) la art. 50, lit. h1) - h4) la art. 50, lit. m1) şi m2) la art. 50, lit. r) la art. 50, lit. f) şi g) la art. 51 alin. (2), alin. (3) la art. 70, art. 711, alin. (2) la art. 72, alin. (21) la art. 73, alin. (41) la art. 73;
abrogă art. 2 pct. 3, art. 15 alin. (5), art. 17 alin. (3) lit. f), art. 26 alin. (10), art. 30 alin. (6), art. 41 alin. (3), art. 42 alin. (13), art. 47 alin. (1), art. 66
4. Modificări prin
L. nr. 50 / 2009      M. Of. nr. 190 / 26 mar. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
aprobă OUG. nr. 66/2008
5. Modificări prin
L. nr. 323 / 2009      M. Of. nr. 708 / 21 oct. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 97/2008 şi modifică art. 2 pct. 34, art. 29 alin. (16) şi art. 48 alin. (17)
6. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 503 / 2010      M. Of. nr. 353 / 28 mai 2010  
Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5), art. 30 şi ale art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
art. 48 alin. (17)
7. Modificări prin
DCC. nr. 503 / 2010      M. Of. nr. 353 / 28 mai 2010  
Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5), art. 30 şi ale art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 48 alin. (17) (termenul se împlineşte la data de 12 iul. 2010) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie
8. Modificări prin
L. nr. 76 / 2012      M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică, la 1 sep. 2012, art. 91 alin. (6), art. 21 alin. (2), art. 32 alin. (4), (6) şi (7), art. 35 alin. (6), art. 43 alin. (3), art. 70 alin. (3)
9. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2012      M. Of. nr. 606 / 23 aug. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 feb. 2013
10. Modificări prin
OUG. nr. 46 / 2012      M. Of. nr. 634 / 5 sep. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
ieşit din vigoare
modifică art. 72, art. 73 alin. (1) şi (6)
11. Modificări prin
OUG. nr. 67 / 2012      M. Of. nr. 753 / 8 nov. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 55
12. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 133, titlul cap. XIII, art. 50 lit. i) şi m);
abrogă art. 52-61
13. Modificări prin
OUG. nr. 70 / 2012      M. Of. nr. 789 / 23 nov. 2012  
Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 27 alin. (2);
introduce alin. (31) la art. 8, alin. (21) la art. 27
14. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2013      M. Of. nr. 68 / 31 ian. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 feb. 2013
15. Modificări prin
L. nr. 88 / 2013      M. Of. nr. 197 / 8 apr. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor si Senat din anul 2012
ieşit din vigoare
aprobă OUG. nr. 46/2012
16. Modificări prin
L. nr. 96 / 2013      M. Of. nr. 213 / 15 apr. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
aprobă OUG. nr. 70/2012
17. Modificări prin
L. nr. 121 / 2013      M. Of. nr. 246 / 29 apr. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
aprobă OUG. nr. 67/2012
18. Modificări prin
L. nr. 214 / 2013      M. Of. nr. 388 / 28 iun. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 4/2013
19. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2014      M. Of. nr. 111 / 13 feb. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
în vigoare
modifică titlul I art. 2 pct. 31, art. 18 alin. (1) - (4), art. 20 lit. a), art. 22 alin. (1), (3) şi (5), art. 23, art. 26 alin. (1) şi (5), art. 26 alin. (9), art. 26 alin. (11), art. 261, art. 50 lit. a), a2), a3), a4) şi h1), art. 65 alin. (1) lit. m), art. 73;
introduce alin. (51) la art. 18, alin. (51) la art. 22, alin. (61) la art. 26, alin. (10) la art. 26 ale titlului I
20. Modificări prin
OUG. nr. 12 / 2014      M. Of. nr. 206 / 24 mar. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ieşit din vigoare
modifică art. 29 alin. (10), art. 48 alin. (17)
21. Modificări prin
L. nr. 3 / 2015      M. Of. nr. 18 / 9 ian. 2015  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
ieşit din vigoare
aprobă OUG. nr. 12/2014
22. Abrogare prin
L. nr. 208 / 2015      M. Of. nr. 553 / 24 iul. 2015  
Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
OUG. nr. 35 / 2007      M. Of. nr. 317 / 11 mai 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
abrogare la data de 12 apr. 2008, odată cu L. nr. 373/2004
2. Abrogă
OUG. nr. 31 / 2007      M. Of. nr. 303 / 7 mai 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
abrogare la data de 12 apr. 2008, odată cu L. nr. 373/2004
3. Abrogă
L. nr. 590 / 2004      M. Of. nr. 1232 / 21 dec. 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
abrogare la data de 12 apr. 2008, odată cu L. nr. 373/2004
4. Abrogă
OUG. nr. 80 / 2004      M. Of. nr. 941 / 14 oct. 2004  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
abrogare la data de 12 apr. 2008, odată cu L. nr. 373/2004
5. Modifică
L. nr. 393 / 2004      M. Of. nr. 912 / 7 oct. 2004  
Lege privind Statutul aleşilor locali
modifică art. 2 alin. (2) şi (3), art. 13, art. 18 alin. (1), (3) şi (4)
6. Abrogă
L. nr. 373 / 2004      M. Of. nr. 887 / 29 sep. 2004  
Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
abrogare la data de 12 apr. 2008
7. Modifică
L. nr. 67 / 2004      M. Of. nr. 271 / 29 mar. 2004  
Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
modifică art. 1 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 6 alin. (1), (5) şi (6), art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 24 alin. (14), art. 25 alin. (1) lit. j), art. 29 lit. d), art. 32 alin. (2), art. 37 alin. (1) lit. g), art. 44, art. 47, art. 48 alin. (2), art. 54, art. 55 alin. (5), (8), (9) şi (10), art. 89 alin. (4) şi (5), art. 90 alin. (1) şi alin. (3) lit. f), art. 92 alin. (1), art. 95, art. 99 alin. (1), alin. (2) lit. f) şi h) şi alin. (5), art. 100 alin. (1) şi alin. (2) lit. f);
8. Modifică
L. nr. 215 / 2001      M. Of. nr. 204 / 23 apr. 2001  
Legea administraţiei publice locale
modifică art. 3 alin. (2), art. 25, art. 26, art. 88, art. 91 alin. (2) lit. a), art. 101 alin. (1), (2) şi (3), art. 102 alin. (2), art. 108 alin. (1);
introduce art. 1021;
abrogă art. 108 alin. (2)