Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 4 / 2008
Titlul actual Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
    Publicat în   M. Of. nr. 24 / 11 ian. 2008  
Precizări
– intră în vigoare la 30 zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 5 / 2008      M. Of. nr. 24 / 11 ian. 2008  
Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 10 / 2012      M. Of. nr. 21 / 11 ian. 2012  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
în vigoare
modifică art. 1 lit. h), art. 1 lit. p), art. 3, art. 4 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (4) şi (8), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) lit. d) la data de 20 mai 2012, art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (2) şi (3), titlul cap. III, art. 13, art. 15, art. 17 alin. (1), art. 20 lit. c) şi l), art. 22 lit. d), art. 23, art. 24, art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), art. 28, art. 31, art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34 alin. (2), art. 35, art. 36 alin. (2) şi (4), art. 37 alin. (2), (4) şi (6), art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (2) şi (3), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (2) şi (3), art. 43 alin. (2) şi (3), art. 44, art. 45 alin. (2) şi (3), art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 53;
introduce lit. l1) şi l2) la art. 1, lit. u) la art. 1, alin. (11) la art. 5, alin. (11) la art. 8, lit. y) la art. 10 alin. (1), alin. (21) la art. 10, alin. (11) şi (12) la art. 27, art. 321, alin. (21) la art. 47, art. 531, 532;
abrogă art. 22 lit. e)
3. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 22 lit. d), art. 31, art. 32, art. 54;
introduce lit. x) la art. 20;
abrogă art. 321, art. 33-45, art. 48-53
4. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 7 alin. (6), art. 48, art. 49, art. 50 alin. (1)-(4), art. 51, art. 52 alin. (2) şi (5), art. 531 alin. (1)
5. Modificări prin
L. nr. 219 / 2016      M. Of. nr. 940 / 23 nov. 2016  
Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
în vigoare
modifică, la 23 ian. 2017, art. 11 alin. (2) şi (4) - (7), art. 26, art. 27 alin. (12) lit. a) şi c);
dispune republicarea
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 299 / 2006      M. Of. nr. 605 / 13 iul. 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport
abrogare la 11 feb. 2008, odată cu OG. nr. 11/2006
2. Abrogă
OG. nr. 11 / 2006      M. Of. nr. 83 / 30 ian. 2006  
Ordonanţă pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport
abrogare la 11 feb. 2008