Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 46 / 2008
Titlul actual Lege - Codul silvic
    Publicat în   M. Of. nr. 238 / 27 mar. 2008  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 611 / 12 aug. 2015  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 2 / 2010   M. Of. nr. 414 / 22 iun. 2010   cu referire la art. 10, art.105
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 36 / 2015   M. Of. nr. 107 / 11 feb. 2016  
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 380 / 2008      M. Of. nr. 238 / 27 mar. 2008  
Decret privind promulgarea Legii - Codul silvic
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 193 / 2008      M. Of. nr. 825 / 8 dec. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
modifică art. 37 alin. (1) lit. a) şi b), art. 39 alin. (1) şi (2);
introduce lit. e) şi f) la art. 37 alin. (1), alin. (6) şi (7) la art. 39
3. Modificări prin
L. nr. 193 / 2009      M. Of. nr. 365 / 1 iun. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 193/2008 şi modifică art. 37 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. e), art. 39 alin. (6)
4. Modificări prin
OUG. nr. 16 / 2010      M. Of. nr. 147 / 5 mar. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
în vigoare
modifică art. 47 alin. (3);
introduce alin. (4) la art. 47
5. Modificări prin
L. nr. 54 / 2010      M. Of. nr. 186 / 24 mar. 2010  
Lege pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
ieşit din vigoare
abrogă art. 34 alin. (2) şi (3)
6. Modificări prin
L. nr. 95 / 2010      M. Of. nr. 350 / 27 mai 2010  
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
modifică art. 10 alin. (1)
7. Modificări prin
L. nr. 156 / 2010      M. Of. nr. 496 / 19 iul. 2010  
Lege pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
introduce alin. (31) la art. 62
8. Modificări prin
L. nr. 60 / 2012      M. Of. nr. 255 / 17 apr. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
în vigoare
modifică art. 45 alin. (5)-(8);
introduce alin. (9)-(11) la art. 45
9. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 108, art. 109, art. 110, art. 114, art. 123;
abrogă art. 107, art. 111-113, art. 115-116, art. 120
10. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 117
11. Modificări prin
L. nr. 133 / 2015      M. Of. nr. 411 / 10 iun. 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) lit. g), art. 2 alin. (2) lit. a), c) şi d), art. 9 alin. (5), art. 10, art. 11 alin. (1) şi (3), art. 11 alin. (7) lit. b) şi e), art. 12, art. 13 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 15 alin. (5) lit. c), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. a) şi i), art. 17 alin. (3), art. 18 partea introductivă, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (2) şi (5), art. 21 alin. (3) lit. b) şi alin. (4), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 26, art. 29 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 30 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (2) lit. a), c), f) şi g), art. 33 alin. (3) lit. c), g) şi h), art. 33 alin. (4) şi (7), art. 36 alin. (2) şi (3), art. 37, art. 39 alin. (1), (4) şi (5), art. 40, art. 41 alin. (1) partea introductivă şi lit. a) şi b), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (1) partea introductivă şi lit. a) şi b), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (1)-(3), art. 46 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 47 alin. (2)-(4), art. 48, art. 50, art. 51 alin. (3), art. 53 alin. (1) şi (5), art. 54 alin. (2), art. 58 alin. (3) lit. e), art. 58 alin. (5), art. 59, art. 62 alin. (1), (2), (3) şi (4), art. 69 alin. (1) lit. b) şi c), art. 71 alin. (5), art. 74, art. 75, art. 76, art. 78 alin. (1), art. 83 alin. (1), art. 84, art. 88 alin. (1), art. 95 alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. e), art. 105, art. 109 alin. (2) lit. b), art. 117, art. 123, art. 127 alin. (9) lit. a) şi b), art. 135 alin. (3), art. 136 alin. (1), art. 137;
introduce lit. e) la art. 2 alin. (2), alin. (3) la art. 3, lit. l) şi m) la art. 5 lit. f1) la art. 11 alin. (7), alin. (9) şi (10) la art. 11, alin. (21) la art. 14, alin. (5) la art. 14, lit. i) la art. 15 alin. (5), alin. (11) şi (12) la art. 20, alin. (8) la art. 20, alin. (3) la art. 25, alin. (5) şi (6) la art. 30, lit. i), j) şi k) la art. 33 alin. (3), alin. (4) la art. 36, alin. (8)-(11) la art. 39, alin. (3) la art. 41, alin. (41) la art. 45, alin. (6) la art. 58, alin. (4) şi (5) la art. 60, alin. (5) la art. 62, alin. (3) la art. 72, alin. (2) la art. 87, alin. (4) şi (5) la art. 88, alin. (11) la art. 97;
abrogă art. 1 alin. (2) lit. i), j) şi k), art. 90 alin. (3) şi (4), art. 135 alin. (4);
modifică şi înlocuieşte anexa;
dispune republicarea cu renumerotare
12. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 611 / 12 aug. 2015  
13. Modificări prin
L. nr. 227 / 2015      M. Of. nr. 688 / 10 sep. 2015  
Lege privind Codul fiscal
în vigoare
abrogă la 1 ian. 2016 art. 130
14. Modificări prin
L. nr. 232 / 2016      M. Of. nr. 972 / 5 dec. 2016  
Lege privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 36 alin. (1);
introduce alin. (5) la art. 36
15. Modificări prin
L. nr. 175 / 2017      M. Of. nr. 569 / 18 iul. 2017  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
în vigoare
modifică art. 2 alin. (2) lit. e), art. 4, art. 6 alin. (2), art. 14 alin. (4) şi (5), art. 16, art. 18 partea introductivă, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. e), art. 59 alin. (6), art. 62 alin. (3), art. 73, art. 90 alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. a), art. 98, art. 105 alin. (2), art. 107 partea introductivă a alin. (1), art. 120 alin. (5), anexa;
introduce art. 121, alin. (21)-(24) la art. 21, alin. (3) la art. 23, alin. (21) la art. 51, lit. c) la art. 59 alin. (3), alin. (51)-(59) la art. 59, alin. (61)-(63) la art. 59, alin. (41)-(43) la art. 62, alin. (3) la art. 68, alin. (4) la art. 95, lit. a1) şi a2) la art. 97 alin. (1), alin. (21) şi (22) la art. 105, alin. (4) la art. 105, art. 1071, art. 133, anexa nr. 2;
abrogă art. 11 alin. (3) lit. b)
16. Completări prin
L. nr. 112 / 2018      M. Of. nr. 426 / 18 mai 2018  
Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
introduce alin. (6) şi (7) la art. 36
17. Modificări prin
L. nr. 230 / 2018      M. Of. nr. 693 / 8 aug. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
modifică art. 16 alin. (4) şi (10), art. 37 alin. (1) lit. b), art. 59 alin. (51), alin. (52) lit. a) şi b) şi alin. (55) şi modifică anexa nr. 2;
introduce alin. (16) la art. 16;
abrogă art. 59 alin. (54)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 149 / 2006      M. Of. nr. 431 / 18 mai 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional
abrogare odată cu OG. nr. 96/1998
2. Abrogă
OUG. nr. 177 / 2005      M. Of. nr. 1161 / 21 dec. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional
abrogare odată cu OG. nr. 96/1998
3. Modifică
OUG. nr. 139 / 2005      M. Of. nr. 939 / 20 oct. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind administrarea pădurilor din România
abrogă art. 1-9, art. 11-16 şi art. 18
4. Abrogă
L. nr. 273 / 2005      M. Of. nr. 907 / 11 oct. 2005  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
abrogare odată cu OG. nr. 96/1998
5. Abrogă
OUG. nr. 83 / 2005      M. Of. nr. 627 / 19 iul. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
abrogare odată cu OG. nr. 96/1998
6. Abrogă
L. nr. 183 / 2005      M. Of. nr. 521 / 20 iun. 2005  
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
abrogare odată cu OG. nr. 96/1998
7. Abrogă
L. nr. 513 / 2004      M. Of. nr. 1120 / 29 nov. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
abrogare odată cu OG. nr. 96/1998
8. Abrogă
L. nr. 514 / 2004      M. Of. nr. 1108 / 26 nov. 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
abrogare odată cu OG. nr. 82/2004
9. Abrogă
L. nr. 515 / 2004      M. Of. nr. 1108 / 26 nov. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
abrogare odată cu OG. nr. 77/2004
10. Abrogă
OG. nr. 77 / 2004      M. Of. nr. 791 / 27 aug. 2004  
Ordonanţă pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
11. Modifică
OG. nr. 81 / 2004      M. Of. nr. 795 / 27 aug. 2004  
Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare
abrogă art. 5 alin. (2)
12. Abrogă
OG. nr. 82 / 2004      M. Of. nr. 796 / 27 aug. 2004  
Ordonanţă privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
13. Abrogă
L. nr. 120 / 2004      M. Of. nr. 408 / 6 mai 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
abrogare odată cu OG. nr. 96/1998
14. Abrogă
L. nr. 545 / 2002      M. Of. nr. 726 / 4 oct. 2002  
Lege privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
15. Modifică
HG. nr. 954 / 2002      M. Of. nr. 686 / 17 sep. 2002  
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităţilor concrete de gospodărire a pădurilor şi de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate şi pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum şi a obligaţiilor acestora
abrogă art. 4-9
16. Abrogă
L. nr. 75 / 2002      M. Of. nr. 74 / 31 ian. 2002  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
abrogare odată cu OG. nr. 96/1998
17. Abrogă
L. nr. 141 / 1999      M. Of. nr. 355 / 27 iul. 1999  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
abrogare odată cu OG. nr. 96/1998
18. Abrogă
L. nr. 107 / 1999      M. Of. nr. 304 / 29 iun. 1999  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
abrogare odată cu OG. nr. 81/1998
19. Abrogă
OG. nr. 96 / 1998      M. Of. nr. 320 / 28 aug. 1998  
Ordonanţă privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
20. Abrogă
OG. nr. 81 / 1998      M. Of. nr. 313 / 27 aug. 1998  
Ordonanţă privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
21. Abrogă
L. nr. 26 / 1996      M. Of. nr. 93 / 8 mai 1996  
Codul silvic