Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 64 / 2008
Titlul actual Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
    Publicat în   M. Of. nr. 240 / 27 mar. 2008  
Precizări
– intră în vigoare la 90 de zile de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 485 / 8 iul. 2011  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 399 / 8 iun. 2015  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 407 / 2008      M. Of. nr. 240 / 27 mar. 2008  
Decret pentru promulgarea Legii privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
în vigoare
2. Modificări prin
HG. nr. 1407 / 2008      M. Of. nr. 771 / 17 nov. 2008  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
în vigoare
modifică şi completează anexele nr. 1 şi 3
3. Modificări prin
HG. nr. 1488 / 2009      M. Of. nr. 862 / 10 dec. 2009  
Hotărâre pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
în vigoare
modifică anexa nr. 1
4. Modificări prin
OG. nr. 22 / 2010      M. Of. nr. 606 / 26 aug. 2010  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
în vigoare
modifică art. 5 lit. d), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 12 lit. e) şi f), art. 13 alin. (1), art. 14 lit. a)-c), art. 15, art. 20;
introduce lit. w) şi x) la art. 5, lit. h) la art. 12;
abrogă art. 5 lit. h) şi t), art. 12 lit. b),
5. Modificări prin
L. nr. 93 / 2011      M. Of. nr. 404 / 9 iun. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OG. nr. 22/2010 şi modifică art. 25 alin. (1) lit. a)
6. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 485 / 8 iul. 2011  
7. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 21, art. 22, art. 23;
abrogă art. 24
8. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 399 / 8 iun. 2015  
9. Modificări prin
DCC. nr. 638 / 2018      M. Of. nr. 975 / 19 nov. 2018  
Decizia nr. 638 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
în vigoare
suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 25 alin. (4) (termenul se împlineşte la 2 ian. 2019), după care operează prevederile art. 147 din Constituţie
10. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 638 / 2018      M. Of. nr. 975 / 19 nov. 2018  
Decizia nr. 638 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
în vigoare
art. 25 alin. (4)
11. Modificări prin
L. nr. 49 / 2019      M. Of. nr. 210 / 18 mar. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative
în vigoare
modifică art. 2, art. 4 alin. (1), (3) şi (4), art. 5 lit. u), art. 6 partea introductivă şi lit. b), art. 8 alin. (1), art. 9, art. 14 lit. b), art. 19 alin. (1) lit. a) şi b), art. 22 alin. (2), art. 25 alin. (1) şi art. 27 alin. (1);
introduce lit. c) la art. 4 alin. (2), lit. a1), lit. d1), lit. h1), lit. h2) şi lit. u1) la art. 5, pct. 21 la anexa nr. 2 şi anexa nr. 4;
abrogă art. 23 alin. (3)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
DCS. nr. 587 (L. nr. 134) / 1973      B. Of. nr. 168 / 27 oct. 1973  
Funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
abrogare la 25 iun. 2008