Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 76 / 2008
Titlul actual Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
    Publicat în   M. Of. nr. 289 / 14 apr. 2008  
Precizări
– intră în vigoare la 6 luni de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 18 / 2013   M. Of. nr. 7 / 7 ian. 2014   cu referire la art. 7
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 5 / 2016   M. Of. nr. 493 / 1 iun. 2016   cu referire la art. 7 alin. (1)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 432 / 2008      M. Of. nr. 289 / 14 apr. 2008  
Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
înlocuieşte, la data de 1 feb. 2014, anexa
3. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (4) şi (6), art. 5 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7, art. 13 alin. (2), art. 14;
abrogă art. 5 alin. (3)
4. Completări prin
L. nr. 118 / 2019      M. Of. nr. 522 / 26 iun. 2019  
Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
în vigoare
introduce lit. e) la art. 1 alin. (3), lit. b1) la art. 4 alin. (1)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.