Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act OG. nr. 28 / 2008
Titlul actual Ordonanţă privind registrul agricol
    Publicat în   M. Of. nr. 628 / 29 aug. 2008  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 348 / 25 mai 2009  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 98 / 2009      M. Of. nr. 253 / 16 apr. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1), art. 2, art. 3 alin. (1) lit. c), d), f) şi g), art. 4 lit. a), art. 5 alin. (2), (3) şi (5), art. 6 alin. (1) şi (4), art. 7 alin. (1) şi (3), art. 9 alin. (2) şi (3), art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. a)-c), art. 12 lit. a)-c), art. 15, art. 16, art. 21, art. 23, art. 24;
introduce alin. (11) la art. 20
2. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 348 / 25 mai 2009  
rectifică art. 11 alin. (1) lit. b)
3. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 20 alin. (1)
4. Modificări prin
L. nr. 54 / 2017      M. Of. nr. 253 / 12 apr. 2017  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1), art. 3 alin.(1) lit.b), d) şi g), art. 3 alin. (2), (4), şi (5), art. 4 lit.c), art. 6 alin.(2) şi alin.(6) lit.c), art. 7 alin.(2), art. 8 alin.(1), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10 alin.(1) şi (4), art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1) şi (2), art. 15, art. 16 alin.(1), art. 17, art. 20;
introduce alin.(11) şi alin. (4) - (7) la art. 1, alin.(31) la art. 6, lit.b1) la art. 6 alin. (6), alin.(2) la art. 18;
abrogă art. 24;
– în tot cuprinsul actelor normative în vigoare, referitoare la registrul agricol, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
– a) "clădirile cu destinaţie de locuinţă şi construcţii-anexe" se înlocuieşte cu "clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii";
– b) "orice instalaţii pentru agricultură şi silvicultură" se înlocuieşte cu "orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii agregate pentru agricultură şi silvicultură";
dispune republicarea cu renumerotare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
OG. nr. 1 / 1992      M. Of. nr. 60 / 7 apr. 1992  
Ordonanţă privind registrul agricol