Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 144 / 2008
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
    Publicat în   M. Of. nr. 785 / 24 nov. 2008  
Precizări
– intră în vigoare la 24 nov. 2008
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 14
2. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 53 / 2014      M. Of. nr. 301 / 24 apr. 2014  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România
în vigoare
modifică art. 22 alin. (4);
abrogă art. 22 alin. (5)
3. Modificări prin
OUG. nr. 23 / 2014      M. Of. nr. 359 / 15 mai 2014  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
în vigoare
modifică art. 22 alin. (4);
introduce alin. (51) şi (52) la art. 22
4. Modificări prin
L. nr. 278 / 2015      M. Of. nr. 884 / 25 nov. 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
în vigoare
modifică art. 4, art. 6, art. 18 alin. (1), art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (1), art. 31 alin. (4) şi (5), art. 36, art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1) lit. b), d), l) şi n), art. 47 alin. (3), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (1), art. 50 alin. (4), art. 51, art. 53 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 57 alin. (1), art. 58 lit. h), art. 69, anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3;
introduce art. 11, art. 241-243, art. 251, alin. (21) la art. 31, alin. (6)-(8) la art. 31, art. 351 - 352, art. 361, secţiunea a 4-a cu art. 371 - 374, lit. a1) - a4) la art. 40 alin. (1), lit. x1) la art. 40 alin. (1), alin. (11) şi (12) la art. 40, art. 421, alin. (31) - (35) la art. 47, alin. (2) la art. 48, alin. (4) la art. 53, secţiunea a 7-a cu art. 661 - 667;
abrogă art. 3 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 52, art. 55 alin. (3), art. 60 şi 61, art. 74;
înlocuieşte, în tot cuprinsul Ordonanţei de Urgenţă, sintagma "Ministerul Sănătăţii Publice" cu sintagma "Ministerul Sănătăţii", sintagma "autorităţi competente române" cu sintagma "Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România", sintagma "preşedinte de onoare" se elimină;
dispune republicarea cu renumerotare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 307 / 2004      M. Of. nr. 578 / 30 iun. 2004  
Lege privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România