Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act OUG. nr. 202 / 2008
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
    Publicat în   M. Of. nr. 825 / 8 dec. 2008  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 217 / 2009      M. Of. nr. 396 / 11 iun. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
în vigoare
modifică art. 4 alin. (1), art. 6, art. 13 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi (6), art. 18 alin. (1) şi (3)
2. Modificări prin
OUG. nr. 128 / 2010      M. Of. nr. 890 / 30 dec. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
în vigoare
modifică art. 2 lit. h), art. 17 alin. (1) şi (3);
introduce lit. g1) la art. 2, alin. (11) la art. 12
3. Modificări prin
L. nr. 60 / 2011      M. Of. nr. 329 / 12 mai 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
în vigoare
aprobă OUG. nr. 128/2010
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 18 alin. (1)
5. Modificări prin
OUG. nr. 37 / 2019      M. Of. nr. 437 / 3 iun. 2019  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
în vigoare
modifică art. 12 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1), art. 19 alin. (4) şi (5), art. 21 alin. (1) şi (5), art. 24 alin. (2)-(4) şi (6), art. 25 alin. (1)-(3), (6)-(8), (11) şi (12);
introduce alin. (11) la art. 19
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 206 / 2005      M. Of. nr. 601 / 12 iul. 2005  
Lege privind punerea în aplicare a unor sancţiuni internaţionale