Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 23 / 2008
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind pescuitul şi acvacultura
    Publicat în   M. Of. nr. 180 / 10 mar. 2008  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 236 / 27 mar. 2008  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Rectificare
     M. Of. nr. 236 / 27 mar. 2008  
rectifică art. 2 pct. 32, art. 58 lit. a), art. 60 lit. b)
2. Modificări prin
OG. nr. 15 / 2009      M. Of. nr. 598 / 31 aug. 2009  
Ordonanţă privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit
în vigoare
abrogă art. 4 alin. (2)
3. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 317 / 2009      M. Of. nr. 708 / 21 oct. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
în vigoare
modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) lit. b), f) şi j), art. 2 pct. 2, 3, 7-9, 11-13, 18, 24, 25, 27, 28, 29 şi 37, art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7, titlul cap. III, titlul secţiunii 1, art. 8 partea introductivă şi lit. d) şi e), art. 9, art. 10 alin. (1) şi (4), art. 12 alin. (1) şi (6), art. 13 alin. (1), art. 16, art. 18, art. 20, titlul secţiunii a 5- a, art. 23, art. 24 partea introductivă şi lit. f), art. 25 alin. (1), art. 28, art. 30 alin. (1), art. 31, art. 32 alin. (2), art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (3), art. 36, art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (1), art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1) şi (3), art. 44 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) partea introductivă, art. 45 alin. (4), art. 46, art. 47 partea introductivă şi lit. c), art. 49, art. 50, art. 51 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), alin. (2) şi (4), art. 52 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 54, art. 56 alin. (1) şi (3), art. 58, art. 59 partea introductivă şi lit. d), art. 60 lit. a)-d), art. 61 lit. a) şi b), art. 62 lit. a) şi b), art. 63 lit. c) şi l), art. 64 partea introductivă şi lit. a), c), d), g), j) şi m), art. 65 alin. (1) lit. b), art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (1), art. 70;
introduce lit. l) la art. 1 alin. (2), alin. (4) la art. 1, pct. 181, 271 şi 39-47 la art. 2, alin. (3) şi (4) la art. 4, lit. g) la art. 8, art. 91, art. 411, lit. j)-l) la art. 44 alin. (1), art. 461, art. 501, art. 511, lit. f) la art. 59, lit. m) la art. 63, art. 681;
abrogă art. 2 pct. 4, 31, 34 şi 35, art. 4 alin. (2), art. 10 alin. (2) lit. d), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (4), art. 39 alin. (2) şi (3), art. 48, art. 57, art. 63 lit. j), art.64 lit. h)
4. Modificări prin
L. nr. 369 / 2009      M. Of. nr. 821 / 30 nov. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OG. nr. 15/2009
5. Modificări prin
L. nr. 152 / 2010      M. Of. nr. 483 / 14 iul. 2010  
Lege pentru completarea art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
în vigoare
introduce alin. (2) la art. 47
6. Modificări prin
L. nr. 219 / 2010      M. Of. nr. 765 / 16 nov. 2010  
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
în vigoare
modifică art. 60 lit. b), art. 64 lit. a), c) şi d), art. 67 alin. (3)
7. Modificări prin
OUG. nr. 127 / 2010      M. Of. nr. 898 / 31 dec. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
în vigoare
modifică art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 23 alin. (1) art. 41;
introduce alin. (11) la art. 9
8. Modificări prin
L. nr. 253 / 2011      M. Of. nr. 867 / 8 dec. 2011  
Lege modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
în vigoare
modifică art. 67 alin. (3)
9. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 64, art. 65;
abrogă art. 681
10. Modificări prin
L. nr. 114 / 2016      M. Of. nr. 411 / 31 mai 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
în vigoare
modifică art. 43 alin. (1);
introduce art. 462 şi 463
11. Modificări prin
OUG. nr. 85 / 2016      M. Of. nr. 957 / 28 nov. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
ieşit din vigoare
modifică art. 1 alin. (2) lit. l), art. 2 pct. 1, 6, 10, 11, 13, 14, 23, 27, 271, 28, 30, 37 şi 43, art. 4 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 23-25, art. 26, art. 36, art. 43, art. 44, art. 46, art. 461, art. 51 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 58 lit. a) şi d), art. 59 lit. a) şi e), art. 60 lit. c), art. 62 lit. a)-c), art. 64 lit. e) şi h), art. 65 alin. (1) lit. a) şi art. 67 alin. (1);
introduce lit. m)-p) la art. 1 alin. (2), lit. g) la art. 2 pct. 2, pct. 182 şi 183 la art. 2, alin. (5) la art. 4, alin. (4) la art. 91, alin. (3) la art. 37, alin. (5) la art. 45, lit. g) la art. 59, lit. d) la art. 62, lit. m) la art. 64 şi lit. c) la art. 65 alin. (1);
abrogă art. 35 alin. (2) şi art. 50
12. Modificări prin
L. nr. 1 / 2017      M. Of. nr. 15 / 6 ian. 2017  
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 23 alin. (1)
13. Modificări prin
DCC. nr. 383 / 2019      M. Of. nr. 549 / 4 iul. 2019  
Decizia nr. 383 din 29 mai 2019 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
în vigoare
suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile OUG. nr. 85/2016 (termenul se împlineşte în data de 17 aug. 2019) după care operează prev. art. 147 din Constituţie
14. Modificări prin
L. nr. 126 / 2019      M. Of. nr. 559 / 8 iul. 2019  
Lege pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
în vigoare
modifică art. 64 lit. k)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 116 / 2006      M. Of. nr. 400 / 9 mai 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
abrogare odată cu L. nr. 192/2001
2. Abrogă
L. nr. 113 / 2005      M. Of. nr. 395 / 10 mai 2005  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
abrogare odată cu L. nr. 192/2001
3. Abrogă
OUG. nr. 69 / 2004      M. Of. nr. 883 / 28 sep. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
abrogare odată cu L. nr. 192/2001
4. Abrogă
L. nr. 298 / 2004      M. Of. nr. 593 / 1 iul. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
abrogare odată cu L. nr. 192/2001
5. Abrogă
L. nr. 481 / 2003      M. Of. nr. 836 / 25 nov. 2003  
Lege pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
abrogare odată cu L. nr. 192/2001
6. Abrogă
L. nr. 42 / 2003      M. Of. nr. 51 / 29 ian. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
abrogare odată cu L. nr. 192/2001
7. Abrogă
OUG. nr. 76 / 2002      M. Of. nr. 455 / 27 iun. 2002  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
abrogare odată cu L. nr. 192/2001
8. Abrogă
L. nr. 192 / 2001      M. Of. nr. 200 / 20 apr. 2001  
Lege privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura