Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act OUG. nr. 24 / 2008
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
    Publicat în   M. Of. nr. 182 / 10 mar. 2008  
Precizări
– intră în vigoare la 5 zile de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 227 / 25 mar. 2008  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 810 / 3 dec. 2008  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere