Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act OUG. nr. 90 / 2008
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile
Titlul iniţial / alte titluri
Ordonanţă de urgenţă privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
    Publicat în   M. Of. nr. 481 / 30 iun. 2008  
Precizări
– Titlul II intră în vigoare la 30 de zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 278 / 2008      M. Of. nr. 768 / 14 nov. 2008  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
ieşit din vigoare
modifică art. 5 lit. b) şi c), art. 73 alin. (6), art. 82 alin. (1) şi (3);
abrogă art. 83 alin. (2)
2. Modificări prin
OUG. nr. 78 / 2009      M. Of. nr. 442 / 29 iun. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
ieşit din vigoare
modifică art. 53 alin. (3), art. 77 alin. (3), art. 79 alin. (1), art. 83;
introduce alin. (21) la art. 68, alin. (21) la art. 75, alin. (4) la art. 77, alin. (21)-(23) şi alin. (4) la art. 78
3. Modificări prin
L. nr. 380 / 2009      M. Of. nr. 873 / 15 dec. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
ieşit din vigoare
aprobă OUG. nr. 78/2009
4. Modificări prin
OG. nr. 23 / 2012      M. Of. nr. 624 / 30 aug. 2012  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi
în vigoare
modifică titlul, art. 21 alin. (4), art. 27, art. 32 alin. (1), art. 40 alin. (2), art. 54 lit. g), art. 63 alin. (4) lit. f), art. 68 alin. (1), (3)-(5) şi (9), art. 70 alin. (4), art. 73 alin. (4), (7) şi (9), art. 77, art. 79 alin. (1);
introduce alin. (3)-(6) la art. 16, alin. (15) şi (16) la art. 73, titlul II1 cu art. 811, după art. 81, art. 85;
abrogă art. 78 alin. (1), (2), (21), (22), (3) şi (4);
înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "supraveghere(a) publică" cu sintagma "supraveghere(a) în interes public", sintagma "organismul de supraveghere publică prevăzut la tilul II" cu sintagma "organismul de supraveghere în interes public", sintagma "regulament(ul) intern de organizare şi funcţionare" cu sintagma "Regulament(ul) de organizare şi funcţionare", sintagma "Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar" cu sintagma "Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile"
5. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2012, art. 36 alin. (2)
6. Modificări prin
L. nr. 149 / 2013      M. Of. nr. 257 / 9 mai 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative
în vigoare
aprobă OG. nr. 23/2012 şi modifică art. 27 partea introductivă, art. 68 alin. (1), (4) şi (5), art. 73 alin. (4), art. 811 alin. (5)
7. Abrogare prin
L. nr. 162 / 2017      M. Of. nr. 548 / 12 iul. 2017  
Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.