Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act OUG. nr. 92 / 2008
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind statutul funcţionarului public denumit manager public
    Publicat în   M. Of. nr. 484 / 30 iun. 2008  
Precizări
– intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art 36 şi 37 care intră în vigoare la 31 aug. 2008
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Modificări prin
OUG. nr. 35 / 2009      M. Of. nr. 249 / 14 apr. 2009  
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
în vigoare
modifică art. 37 alin. (2)
2. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 135 / 2009      M. Of. nr. 294 / 6 mai 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
în vigoare
modifică art. 6 alin. (2) lit. b), art. 8 alin. (6), art. 9 alin. (2), art. 10, art. 11 alin. (1), art. 18, art. 21 alin. (4), art. 23 alin. (2), art. 32 alin. (1);
introduce lit. a), înaintea lit. a) care devine lit. a1), la art. 15 alin. (3)
3. Modificări prin
L. nr. 260 / 2009      M. Of. nr. 484 / 13 iul. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 35/2009
4. Modificări prin
L. nr. 284 / 2010      M. Of. nr. 877 / 28 dec. 2010  
Lege privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ieşit din vigoare
abrogă art. 37 alin. (2)
5. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 6 alin. (2) lit. h)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
OUG. nr. 56 / 2004      M. Of. nr. 590 / 1 iul. 2004  
Ordonanţă de urgenţă privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
abrogă ordonanţa cu excepţia art. 11 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (2) şi (4), art. 19 şi a anexei la aceasta, care se abrogă la data de 31 aug. 2008, şi a art. 3 alin. (1), (4)-(7), care se abrogă la data îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b)