Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 286 / 2009
Titlul actual Lege privind Codul penal
    Publicat în   M. Of. nr. 510 / 24 iul. 2009  
Precizări
– intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepţia dispoziţiilor alin. (2) şi alin. (3) ale art. 446, care intră în vigoare la 4 zile de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2014   M. Of. nr. 349 / 13 mai 2014   cu referire la art. 6, art. 39
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 3 / 2014   M. Of. nr. 392 / 28 mai 2014   cu referire la art. 336 alin. (1)
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 5 / 2014   M. Of. nr. 470 / 26 iun. 2014   cu referire la art. 5
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 6 / 2014   M. Of. nr. 471 / 26 iun. 2014   cu referire la art. 6 alin. (1)
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 7 / 2014   M. Of. nr. 471 / 26 iun. 2014   cu referire la art. 6
6. Decizia CSJ / ICCJ nr. 8 / 2014   M. Of. nr. 473 / 27 iun. 2014   cu referire la art. 6 alin. (1)
7. Decizia CSJ / ICCJ nr. 9 / 2014   M. Of. nr. 497 / 3 iul. 2014   cu referire la art. 5
8. Decizia CSJ / ICCJ nr. 14 / 2014   M. Of. nr. 525 / 15 iul. 2014   cu referire la art. 6 alin. (1)
9. Decizia CSJ / ICCJ nr. 15 / 2014   M. Of. nr. 546 / 23 iul. 2014   cu referire la art. 6 alin. (1)
10. Decizia CSJ / ICCJ nr. 20 / 2014   M. Of. nr. 766 / 22 oct. 2014   cu referire la: expertul tehnic judiciar este funcţionar public în conformitate cu dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza întâi
11. Decizia CSJ / ICCJ nr. 21 / 2014   M. Of. nr. 829 / 13 nov. 2014   cu referire la art. 5 alin. (1)
12. Decizia CSJ / ICCJ nr. 26 / 2014   M. Of. nr. 24 / 13 ian. 2015   cu referire la art. 175 alin. (1) lit. c) şi alin. (2)
13. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2015   M. Of. nr. 105 / 10 feb. 2015   cu referire la art. 308
14. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2015   M. Of. nr. 244 / 9 apr. 2015   cu referire la art. 196 alin. (1)
15. Decizia CSJ / ICCJ nr. 3 / 2015   M. Of. nr. 380 / 2 iun. 2015  
16. Decizia CSJ / ICCJ nr. 10 / 2015   M. Of. nr. 389 / 4 iun. 2015   cu referire la art. 367 alin. (1) şi (6)
17. Decizia CSJ / ICCJ nr. 12 / 2015   M. Of. nr. 409 / 10 iun. 2015   cu referire la art. 6 alin. (1), art. 183, art. 309
18. Decizia CSJ / ICCJ nr. 13 / 2015   M. Of. nr. 410 / 10 iun. 2015   cu referire la art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2)
19. Decizia CSJ / ICCJ nr. 20 / 2015   M. Of. nr. 573 / 30 iul. 2015   cu referire la art. 327 alin. (2)
20. Decizia CSJ / ICCJ nr. 15 / 2015   M. Of. nr. 816 / 3 nov. 2015   cu referire la art. 348
21. Decizia CSJ / ICCJ nr. 30 / 2015   M. Of. nr. 14 / 8 ian. 2016   admite sezizarea şi stabileşte că în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de "consecinţe deosebit de grave" în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici pe cele prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi nu conduce la dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune
22. Decizia CSJ / ICCJ nr. 31 / 2015   M. Of. nr. 19 / 11 ian. 2016   cu referire la art. 30 alin. (5)
23. Decizia CSJ / ICCJ nr. 26 / 2015   M. Of. nr. 77 / 2 feb. 2016   cu referire la art. 351
24. Decizia CSJ / ICCJ nr. 5 / 2016   M. Of. nr. 183 / 11 mar. 2016   cu referire la art. 213
25. Decizia CSJ / ICCJ nr. 2 / 2016   M. Of. nr. 192 / 15 mar. 2016   cu referire la art. 129 alin. (1)
26. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2016   M. Of. nr. 198 / 17 mar. 2016  
27. Decizia CSJ / ICCJ nr. 7 / 2016   M. Of. nr. 251 / 5 apr. 2016   stabileşte că, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând în săvârşirea unor infracţiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracţiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru infracţiunile săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 se va aplica legea penală mai favorabilă – identificată ca fiind legea veche sau legea nouă –, iar pentru infracţiunile săvârşite sub imperiul legii penale noi, precum şi pentru tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni se va aplica legea nouă, conform art. 3 din Codul penal şi art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
28. Decizia CSJ / ICCJ nr. 6 / 2016   M. Of. nr. 287 / 15 apr. 2016  
29. Decizia CSJ / ICCJ nr. 9 / 2016   M. Of. nr. 356 / 10 mai 2016   cu referire la art. 371
30. Decizia CSJ / ICCJ nr. 13 / 2016   M. Of. nr. 457 / 21 iun. 2016   cu referire la art. 6
31. Decizia CSJ / ICCJ nr. 11 / 2016   M. Of. nr. 468 / 22 iun. 2016   cu referire la art. 5
32. Decizia CSJ / ICCJ nr. 20 / 2016   M. Of. nr. 927 / 17 nov. 2016   stabileşte că în cazul în care infracţiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării prostituţiei, se săvârşeşte asupra a două sau mai multe persoane vătămate majore şi minore, în "aceeaşi împrejurare", se va reţine o singură infracţiune de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. (1) şi (3) din Codul penal, în formă simplă. Ori de câte ori infracţiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării prostituţiei, se săvârşeşte asupra a două sau mai multe persoane vătămate majore şi/sau minore, fără legătură între ele, se va reţine un concurs de infracţiuni, prevăzut de art. 213 alin. (1), art. 213 alin. (3) sau art. 213 alin. (1) şi (3) din Codul penal, după caz, cu reţinerea dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Codul penal
33. Decizia CSJ / ICCJ nr. 7 / 2017   M. Of. nr. 269 / 18 apr. 2017   cu referire la art. 41 alin. 1
34. Decizia CSJ / ICCJ nr. 8 / 2017   M. Of. nr. 290 / 25 apr. 2017   stabileşte că profesorul din învăţământul preuniversitar de stat are calitatea de funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a ll-a din Codul penal
35. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2017   M. Of. nr. 360 / 16 mai 2017   cu referire la art. 378 alin. (1) lit. c)
36. Decizia CSJ / ICCJ nr. 13 / 2017   M. Of. nr. 464 / 21 iun. 2017   cu referire la art. 6
37. Decizia CSJ / ICCJ nr. 11 / 2017   M. Of. nr. 479 / 26 iun. 2017   cu referire la interpretarea noţiunii de "autovehicul, prevăzută de art. 334 alin. (1) din Codul penal şi art. 335 alin. (1) din Codul penal,raportat la art. 6 pct. 6 şi pct. 30 din OUG. nr. 195/2002, modificată şi completată prin OG nr. 21/26.08.2014, conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere nu întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal,respectiv de art. 335 alin. (1) din Codul penal
38. Decizia CSJ / ICCJ nr. 18 / 2017   M. Of. nr. 545 / 11 iul. 2017   cu referire la sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăţi bancare cu capital integral privat, autorizată şi aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal
39. Decizia CSJ / ICCJ nr. 24 / 2017   M. Of. nr. 860 / 1 nov. 2017   cu referire la art. 83 alin. (1) lit. b) şi art. 88 alin. (3)
40. Decizia CSJ / ICCJ nr. 5 / 2018   M. Of. nr. 355 / 24 apr. 2018   cu referire la art. 338 alin. (1)
41. Decizia CSJ / ICCJ nr. 8 / 2018   M. Of. nr. 539 / 28 iun. 2018   cu referire la art. 193 alin. (2), art. 196 alin. (1) teza I
42. Decizia CSJ / ICCJ nr. 15 / 2018   M. Of. nr. 975 / 19 nov. 2018   cu referire la art. 43 alin. (1) şi (5)
43. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2019   M. Of. nr. 187 / 8 mar. 2019   cu referire la art. 273 alin. (1)
44. Decizia CSJ / ICCJ nr. 2 / 2019   M. Of. nr. 242 / 28 mar. 2019   cu referire la art. 288 alin. (1)
45. Decizia CSJ / ICCJ nr. 5 / 2019   M. Of. nr. 334 / 2 mai 2019   cu referire la art. 174, art. 154 alin. (2) teza I
46. Decizia CSJ / ICCJ nr. 6 / 2019   M. Of. nr. 386 / 16 mai 2019   cu referire la art. 336
47. Decizia CSJ / ICCJ nr. 10 / 2019   M. Of. nr. 416 / 28 mai 2019   cu referire la art. 273
48. Decizia CSJ / ICCJ nr. 10 / 2019   M. Of. nr. 472 / 11 iun. 2019   cu referire la art. 112 alin. (1) lit. f) şi art. 342 alin. (6)
49. Decizia CSJ / ICCJ nr. 11 / 2019   M. Of. nr. 477 / 12 iun. 2019   cu referire la dispoziţiile art. 193 raportat la art. 199 alin. (1)
50. Decizia CSJ / ICCJ nr. 13 / 2019   M. Of. nr. 479 / 12 iun. 2019   cu referire la art. 92
51. Decizia CSJ / ICCJ nr. 14 / 2019   M. Of. nr. 585 / 17 iul. 2019   cu referire la art. 43 alin. (2)
52. Decizia CSJ / ICCJ nr. 29 / 2019   M. Of. nr. 63 / 30 ian. 2020   cu referire la art. 65 alin. (3)
53. Decizia CSJ / ICCJ nr. 18 / 2019   M. Of. nr. 66 / 30 ian. 2020   cu referire la art. 335 alin. (2)
54. Decizia CSJ / ICCJ nr. 2 / 2020   M. Of. nr. 135 / 20 feb. 2020   art. 378 alin. (1) lit. c)
55. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2020   M. Of. nr. 173 / 3 mar. 2020   art. 273 alin. (1), art. 290 alin. (3)
56. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2020   M. Of. nr. 211 / 16 mar. 2020   cu referire la art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (3)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere