Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 93 / 2009
Titlul actual Lege privind instituţiile financiare nebancare
    Publicat în   M. Of. nr. 259 / 21 apr. 2009  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 609 / 2009      M. Of. nr. 259 / 21 apr. 2009  
Decret pentru promulgarea Legii privind instituţiile financiare nebancare
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 42 / 2011      M. Of. nr. 303 / 3 mai 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
în vigoare
modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 5 lit. c), art. 14 alin. (2), art. 46 alin. (2);
introduce alin. (9) la art. 14;
abrogă art. 1 alin. (3)
3. Modificări prin
L. nr. 287 / 2011      M. Of. nr. 894 / 16 dec. 2011  
Lege privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
în vigoare
abrogă art. 72 alin. (2)
4. Modificări prin
L. nr. 29 / 2012      M. Of. nr. 180 / 20 mar. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
în vigoare
aprobă OUG. nr. 42/2011
5. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 16 lit. c), art. 61, art. 62, art. 63
6. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 12
7. Modificări prin
OUG. nr. 52 / 2016      M. Of. nr. 727 / 20 sep. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
în vigoare
abrogă art. 2 alin. (3)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
OG. nr. 28 / 2006      M. Of. nr. 89 / 31 ian. 2006  
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
abrogă titlul I al părţii I cu art. 1-72
2. Abrogă
L. nr. 240 / 2005      M. Of. nr. 663 / 26 iul. 2005  
Lege privind societăţile de microfinanţare
3. Abrogă
L. nr. 330 / 2003      M. Of. nr. 516 / 17 iul. 2003  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2002 privind societăţile de credit ipotecar
abrogare odată cu OUG. nr. 200/2002
4. Abrogă
OUG. nr. 200 / 2002      M. Of. nr. 956 / 27 dec. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind societăţile de credit ipotecar
5. Modifică
OG. nr. 51 / 1997      M. Of. nr. 224 / 30 aug. 1997  
Ordonanţă privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
modifică titlul cap. V;
abrogă art. 28