Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 113 / 2009
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind serviciile de plată
    Publicat în   M. Of. nr. 685 / 12 oct. 2009  
Precizări
– intră în vigoare la data de 1 nov. 2009, cu excepţia art. 186 alin. (1), care intră în vigoare la data publicării
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Modificări prin
OUG. nr. 61 / 2010      M. Of. nr. 446 / 1 iul. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
ieşit din vigoare
modifică art. 178 alin. (1) - (3), art. 180
2. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 197 / 2010      M. Of. nr. 724 / 29 oct. 2010  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
ieşit din vigoare
modifică art. 80 alin. (2) lit. c), art. 91 alin. (3), art. 95 lit. c), art. 97 alin. (1) şi alin. (3) partea introductivă, art. 99 partea introductivă, art. 110, art. 112 alin. (2), art. 113 alin. (2), art. 114 alin. (1), art. 133 alin. (1), art. 191;
abrogă art. 5 pct. 19
3. Modificări prin
L. nr. 16 / 2011      M. Of. nr. 183 / 16 mar. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
ieşit din vigoare
aprobă OUG. nr. 61/2010
4. Modificări prin
OUG. nr. 42 / 2011      M. Of. nr. 303 / 3 mai 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
în vigoare
modifică art. 11 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (2)-(4), art. 30, art. 31 alin. (2), art. 34, art. 52 alin. (1), art. 64 alin. (2);
introduce alin. (3) la art. 11, alin. (11) la art. 22, alin. (5)-(9) la art. 27, art. 331, art. 631, art. 1191
5. Modificări prin
L. nr. 29 / 2012      M. Of. nr. 180 / 20 mar. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
în vigoare
aprobă OUG. nr. 42/2011
6. Modificări prin
OUG. nr. 31 / 2012      M. Of. nr. 433 / 29 iun. 2012  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
în vigoare
modifică art. 179
7. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 183, art. 184
8. Modificări prin
L. nr. 12 / 2013      M. Of. nr. 123 / 6 mar. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată
în vigoare
aprobă OUG. nr. 31/2012
9. Abrogare prin
L. nr. 209 / 2019      M. Of. nr. 913 / 13 nov. 2019  
Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative
în vigoare
abrogare la 13 dec. 2019
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 119 / 2004      M. Of. nr. 357 / 23 apr. 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile transfrontaliere
abrogare la 1 nov. 2009, odată cu OG. nr. 6/2004
2. Abrogă
OG. nr. 6 / 2004      M. Of. nr. 82 / 31 ian. 2004  
Ordonanţă privind transferurile transfrontaliere
la data de 1 nov. 2009
3. Modifică
OG. nr. 130 / 2000      M. Of. nr. 431 / 2 sep. 2000  
Ordonanţă privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă
abrogă, la data de 1 nov. 2009, art. 13