Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act OUG. nr. 28 / 2009
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
    Publicat în   M. Of. nr. 186 / 25 mar. 2009  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 268 / 2009      M. Of. nr. 482 / 13 iul. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
în vigoare
modifică art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 şi art. 7
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 5
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 132 / 1999      M. Of. nr. 348 / 23 iul. 1999  
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor
introduce art. 41 - 413