Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 77 / 2009
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
    Publicat în   M. Of. nr. 439 / 26 iun. 2009  
Precizări
– intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 27 alin. (1), care intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a art. 22, 23, 24, 25, 26 şi 30, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 33 / 15 ian. 2015  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 246 / 2010      M. Of. nr. 854 / 21 dec. 2010  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
în vigoare
modifică art. 1 alin. (4), art. 1 alin. (5), art. 2 alin.(3), art. 5 alin. (5), art. 6, art. 7, art. 13 alin. (2) şi (3), art. 14 alin. (2) lit. b) partea introductivă a paragrafului (iii), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 15 alin. (6) lit. a) paragrafele (i) şi (iii), art. 15 alin. (6) lit. i), art. 18 alin. (1) şi (5), art. 26, art. 29 alin. (1) partea introductivă, anexa;
introduce alin. (4) la art. 2, alin. (6) şi (7) la art. 5, lit. g) - i) la art. 10 alin. (1), alin. (3) la art. 10, lit. f) la art. 12 alin. (3), lit. i) şi j) la art. 15 alin. (2), alin. (4) la art. 16, lit. h1) şi h2) la art. 17 alin. (2), art. 191, alin. (3) şi (4) la art. 22, lit. f) - k) la art. 25, lit. f) - i) la art. 29 alin. (8);
abrogă art. 23 alin. (2) lit. a), art. 23 alin. (4)
2. Modificări prin
OUG. nr. 117 / 2010      M. Of. nr. 891 / 30 dec. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
în vigoare
modifică art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (3), anexa;
introduce alin. (4) - (7) la art. 13, lit. d) la art. 14 alin. (2), art. 261
3. Modificări prin
OG. nr. 17 / 2012      M. Of. nr. 611 / 24 aug. 2012  
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
modifică anexa;
introduce alin. (5) la art. 21;
abrogă art. 10 alin. (1) lit. f), art. 15 alin. (2) lit. h), art. 15 alin. (6) lit. i) şi j), art. 19 alin. (3), art. 29 alin. (8) lit. e);
elimină sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune"
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 23;
abrogă art. 24
5. Modificări prin
OUG. nr. 20 / 2013      M. Of. nr. 187 / 3 apr. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
în vigoare
modifică art. 14 alin. (2) lit. b) partea introductivă a paragrafului (iii), art. 28 alin. (1);
introduce lit. j) la art. 10 alin. (1), lit. k) la art. 15 alin. (2), lit. k) şi l) la art. 15 alin. (6), alin. (8) la art. 19, lit. j) la art. 29 alin. (8);
abrogă art. 1 alin. (3), art. 2, art. 21 alin. (5);
completează anexa nr. 1;
– sintagmele "Comisia de autorizare a jocurilor de noroc" şi "direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc"
6. Modificări prin
L. nr. 227 / 2013      M. Of. nr. 433 / 16 iul. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
în vigoare
modifică art. 12 alin. (2), art. 15 alin. (2) lit. g), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (4), art. 20 alin. (1), (2), (4) şi (5);
introduce alin. (5)-(8) la art. 16;
–  în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma «Comisia de autorizare a jocurilor de noroc» se înlocuieşte cu sintagma «Comitetul de supraveghere», sintagma «direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice» se înlocuieşte cu sintagma «Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc» şi sintagma «Ministerul Finanţelor Publice» se înlocuieşte cu sintagma «Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc».
7. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 30 alin (3)
8. Modificări prin
L. nr. 280 / 2013      M. Of. nr. 679 / 5 nov. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
abrogă pct. 10 de la art. 20 din OG. nr. 17/2012 (cu referire la OUG. nr. 77/2009)
9. Modificări prin
OUG. nr. 92 / 2014      M. Of. nr. 957 / 30 dec. 2014  
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 1 alin. (5), art. 3, art. 5 alin. (1), (2), (5) şi (7), art. 6, art. 7, art. 9, art. 10 alin. (1) şi (3), art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (2) lit. f), g), i), j) şi k), art. 15 alin. (6) lit. a) şi d), art. 15 alin. (6) lit. h) pct. (iii), art. 15 alin. (7) şi (8), art. 16 alin. (1), (3) şi (5), art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. i), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), (4)-(6) şi (8), art. 191, art. 20 alin. (1)-(3) şi alin. (6), art. 22 alin. (1), art. 22 alin. (3) lit. b), c) şi d), art. 25 lit. h)-j), art. 26, art. 261, art. 27, art. 29 alin. (8), anexa;
introduce alin. (6) la art. 1, art. 11-13, alin. (8) - (10) la art. 5, alin. (2) la art. 8, alin. (4) - (7) la art. 10, alin. (4) şi (5) la art. 14, lit. c) şi d) la art. 15 alin. (4), lit. m) şi n) la art. 15 alin. (6), alin. (10)-(12) la art. 17, alin. (7) şi (8) la art. 20, alin. (6) la art. 21, alin. (5) şi (6) la art. 22;
abrogă art. 16 alin. (8), art. 25 lit. k);
dispune republicarea cu renumerotare
10. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 33 / 15 ian. 2015  
rectifică art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (v) lit. B şi art. 15 alin. (4) lit. c)
11. Modificări prin
L. nr. 124 / 2015      M. Of. nr. 407 / 9 iun. 2015  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
în vigoare
aprobă OUG. nr. 92/2014 şi modifică art. 12, art. 13 alin. (4), art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (1) şi (5), art. 5 alin. (10), art. 10 alin. (1) lit. e), h) şi p), art. 10 alin. (4), (5) şi (7), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 15 alin. (4) lit. c), art. 15 alin. (6) partea introductivă şi lit. a) pct. (i), art. 16 alin. (1), art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (11), art. 19 alin. (1), (4) şi (5), art. 191 alin. (1), art. 20 alin. (1), (3) şi (6), art. 21 alin. (6);
introduce alin. (3) la art. 7, pct (vi) la art. 10 alin. (3), alin. (8) la art. 10, alin. (3) şi (4)la art. 261, lit. j) la art. 29 alin. (8);
abrogă art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. C, art. 17 alin. (10), art. 19 alin. (8);
înlocuieşte anexa
12. Modificări prin
OG. nr. 19 / 2015      M. Of. nr. 574 / 30 iul. 2015  
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă
în vigoare
introduce lit. D la art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v);
abrogă art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (vi) lit. C
13. Modificări prin
OUG. nr. 42 / 2015      M. Of. nr. 767 / 14 oct. 2015  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
în vigoare
introduce alin. (11) şi (21) la art. 1, alin. (91) la art. 17
14. Modificări prin
L. nr. 335 / 2015      M. Of. nr. 948 / 22 dec. 2015  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri-fiscal bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă
în vigoare
modifică art. 3 alin. (3)
15. Modificări prin
L. nr. 250 / 2018      M. Of. nr. 942 / 7 nov. 2018  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc
în vigoare
modifică art. 15 alin. (1) A lit. b) (iv), art. 17 alin. (91), art. 20 alin. (1);
introduce alin. (4) la art. 7 şi lit. e) la art. 22 alin. (3)
16. Modificări prin
OUG. nr. 114 / 2018      M. Of. nr. 1116 / 29 dec. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
în vigoare
modifică art. 10 alin. (4) şi (5), art. 13 alin. (3), anexa;
introduce alin. (51) - (56) la art. 10;
abrogă art. 10 alin. (8), art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i) lit. C, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iv) lit. C, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (v) lit. D
17. Modificări prin
OG. nr. 15 / 2019      M. Of. nr. 693 / 22 aug. 2019  
Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
în vigoare
modifică art. 10 alin. (51)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
OG. nr. 39 / 2005      M. Of. nr. 704 / 4 aug. 2005  
Ordonanţă privind cinematografia
abrogă art. 13 alin. (1) lit. f)
2. Abrogă
L. nr. 391 / 2002      M. Of. nr. 460 / 28 iun. 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
abrogare odată cu OUG. nr. 69/1998
3. Modifică
L. nr. 422 / 2001      M. Of. nr. 407 / 24 iul. 2001  
Lege privind protejarea monumentelor istorice
abrogă art. 51 alin. (3) lit. d)
4. Modifică
L. nr. 69 / 2000      M. Of. nr. 200 / 9 mai 2000  
Legea educaţiei fizice şi sportului
abrogă art. 70 alin. (1) lit. g), art. 71 alin. (1) lit. e) şi art. 74 lit. d)
5. Abrogă
OG. nr. 36 / 2000      M. Of. nr. 39 / 31 ian. 2000  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
abrogare odată cu OUG. nr. 69/1998
6. Abrogă
L. nr. 166 / 1999      M. Of. nr. 550 / 11 nov. 1999  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
abrogare odată cu OUG. nr. 69/1998
7. Modifică
OUG. nr. 159 / 1999      M. Of. nr. 515 / 25 oct. 1999  
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" – S.A.
abrogă art. 7;
modifică în mod corespunzător Statutul Companiei Naţionale "Loteria Română".
8. Modifică
OUG. nr. 118 / 1999      M. Of. nr. 312 / 30 iun. 1999  
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
abrogă art. 3 lit. a), c) şi d)
9. Abrogă
OUG. nr. 69 / 1998      M. Of. nr. 515 / 30 dec. 1998  
Ordonanţă de urgenţă privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc