Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 141 / 2010
Titlul actual Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen
    Publicat în   M. Of. nr. 498 / 19 iul. 2010  
Precizări
– prevederile prezentei legi referitoare la participarea României la SIS intră în vigoare la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, corespunzător reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 240 / 3 apr. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 781 / 2010      M. Of. nr. 498 / 19 iul. 2010  
Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 10 alin. (3);
dispune republicarea cu renumerotare
3. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 240 / 3 apr. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
HG. nr. 1411 / 2006      M. Of. nr. 856 / 19 oct. 2006  
Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
2. Abrogă
HG. nr. 769 / 2006      M. Of. nr. 536 / 21 iun. 2006  
Hotărâre privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
3. Abrogă
L. nr. 345 / 2005      M. Of. nr. 1086 / 2 dec. 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
abrogare odată cu OUG. nr. 128/2005
4. Abrogă
OUG. nr. 128 / 2005      M. Of. nr. 866 / 26 sep. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări