Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 29 mai 2020 –
Act L. nr. 176 / 2010
Titlul actual Lege privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
    Publicat în   M. Of. nr. 621 / 2 sep. 2010  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 10 / 2017   M. Of. nr. 840 / 24 oct. 2017   cu referire la art. 22, art. 23 şi art. 24
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 868 / 2010      M. Of. nr. 621 / 2 sep. 2010  
Decret pentru promulgarea Legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 31;
dispune republicarea cu renumerotare
3. Modificări prin
L. nr. 116 / 2013      M. Of. nr. 247 / 30 apr. 2013  
Lege pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
în vigoare
modifică anexa nr. 2
4. Completări prin
L. nr. 125 / 2018      M. Of. nr. 472 / 7 iun. 2018  
Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
în vigoare
introduce art. 251
5. Completări prin
L. nr. 54 / 2019      M. Of. nr. 222 / 21 mar. 2019  
Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
în vigoare
introduce alin. (5) la art. 25
6. Modificări prin
OUG. nr. 57 / 2019      M. Of. nr. 555 / 5 iul. 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ
în vigoare
modifică art. 26 alin. (1) lit. h);
abrogă art. 26 alin. (1) lit. i)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 144 / 2007      M. Of. nr. 359 / 25 mai 2007  
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
modifică art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (2) şi (4), art. 26 alin. (2), art. 28 alin. (1) lit. h), art. 28 alin. (3), art. 29, art. 31 alin. (1) şi (5), art. 37 alin. (1) şi (3), art. 38 alin. (2) lit. c) şi f);
introduce art. 351, art. 381;
abrogă art. 1-12, art. 13 alin. (3), art. 14, art. 17, art. 41 - 57
2. Abrogă
L. nr. 158 / 2005      M. Of. nr. 449 / 26 mai 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
3. Abrogă
OUG. nr. 14 / 2005      M. Of. nr. 200 / 9 mar. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese
4. Modifică
L. nr. 115 / 1996      M. Of. nr. 263 / 28 oct. 1996  
Lege pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici
modifică art. 10, art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (3);
introduce art. 101-104;
abrogă art. 3, art. 14 alin. (2), art. 24