Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 263 / 2010
Titlul actual Lege privind sistemul unitar de pensii publice
    Publicat în   M. Of. nr. 852 / 20 dec. 2010  
Precizări
– intră în vigoare la data de 1 ian. 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare.
Notă: Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale devine Casa Naţională de Pensii Publice.
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2014   M. Of. nr. 260 / 9 apr. 2014  
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2015   M. Of. nr. 162 / 9 mar. 2015   cu referire la art. 169 alin. (6)
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 22 / 2015   M. Of. nr. 788 / 22 oct. 2015   cu referire la art. 52, art. 53, art, 95 alin. (1)
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 18 / 2015   M. Of. nr. 801 / 28 oct. 2015   cu referire la art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 19 alin. (1)
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 16 / 2015   M. Of. nr. 864 / 19 nov. 2015   cu referire la art. 59
6. Decizia CSJ / ICCJ nr. 33 / 2015   M. Of. nr. 77 / 2 feb. 2016   cu referire la art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi art. 158 alin. (2)
7. Decizia CSJ / ICCJ nr. 14 / 2016   M. Of. nr. 878 / 2 nov. 2016   cu referire la art. 30 alin. (1) lit. e)
8. Decizia CSJ / ICCJ nr. 12 / 2016   M. Of. nr. 904 / 10 nov. 2016  
9. Decizia CSJ / ICCJ nr. 36 / 2017   M. Of. nr. 567 / 17 iul. 2017   cu referire la interpretarea dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) raportat la dispoziţiile art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) şi art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, (...) din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil" prevăzută de art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, are în vedere venituri obţinute din activităţi profesionale exercitate în mod dependent în baza unor contracte sau convenţii întemeiate pe dispoziţiile Codului civil, cu respectarea principiilor ce guvernează aplicarea în timp a legii civile, iar sintagma "venituri din activităţi profesionale" prevăzuta de art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din acelaşi act normativ are în vedere veniturile obţinute din activităţi profesionale exercitate independent, conform criteriilor prevăzute în art. 7 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 1 ianuarie 2011–31 decembrie 2015, şi art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2016
10. Decizia CSJ / ICCJ nr. 12 / 2017   M. Of. nr. 849 / 26 oct. 2017   cu referire la art. 179, coroborat cu dispoziţiile art. 114 şi art. 116
11. Decizia CSJ / ICCJ nr. 74 / 2017   M. Of. nr. 939 / 28 nov. 2017   cu referire la art. 49 alin. (1) lit.g)
12. Decizia CSJ / ICCJ nr. 71 / 2017   M. Of. nr. 953 / 4 dec. 2017   cu referire la art. 170
13. Decizia CSJ / ICCJ nr. 15 / 2018   M. Of. nr. 302 / 4 apr. 2018   cu referire la art. 179 alin. (4)
14. Decizia CSJ / ICCJ nr. 42 / 2018   M. Of. nr. 814 / 24 sep. 2018   cu referire la art. 169 alin. (3)
15. Decizia CSJ / ICCJ nr. 55 / 2018   M. Of. nr. 874 / 16 oct. 2018  
16. Decizia CSJ / ICCJ nr. 69 / 2018   M. Of. nr. 1037 / 6 dec. 2018   cu referire la art. 1691 alin. (3)
17. Decizia CSJ / ICCJ nr. 9 / 2019   M. Of. nr. 459 / 7 iun. 2019   cu referire la art. 30 alin. (1) lit. a)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere