Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 88 / 2010
Titlul actual Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii
    Publicat în   M. Of. nr. 351 / 27 mai 2010  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 121 / 18 feb. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 519 / 2010      M. Of. nr. 351 / 27 mai 2010  
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 4 alin. (1) lit. e);
dispune republicarea cu renumerotare
3. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 121 / 18 feb. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.