Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 111 / 2010
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
    Publicat în   M. Of. nr. 830 / 10 dec. 2010  
Precizări
– intră în vigoare la data de 1 ian. 2011
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 132 / 2011      M. Of. nr. 452 / 28 iun. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
în vigoare
modifică art. 2 alin. (5) lit. k), m), r) şi t), art. 8 alin. (3), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (2) lit. a), art. 26 alin. (1) şi (2), art. 27 şi art. 29 alin. (3)
2. Modificări prin
OUG. nr. 124 / 2011      M. Of. nr. 938 / 30 dec. 2011  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1) lit. a), art. 2 alin. (2) şi (3), art. 2 alin. (5) lit. n), art. 3 alin. (2) partea introductivă, art. 5, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (4), art. 9 alin. (5) şi (6), art. 11, art. 13 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (1) partea introductivă, art. 16 alin. (2) partea introductivă, art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (1) partea introductivă, art. 17 alin. (2) şi (3), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (4), art. 26 alin. (1), art. 30 alin. (2);
introduce alin. (11) la art. 2, alin. (6) la art. 3, alin. (2) la art. 12, lit. c) la art. 16 alin. (1), lit. k) la art. 16 alin. (2), lit. d) la art. 17 alin. (1), art. 31-38;
abrogă art. 2 alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 20 alin. (3);
înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale" cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială", denumirea "direcţia de muncă şi protecţie socială" cu denumirea "agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială", denumirea "direcţii teritoriale" cu denumirea "agenţii teritoriale"
3. Modificări prin
L. nr. 166 / 2012      M. Of. nr. 699 / 11 oct. 2012  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistentă socială
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 124/2011 şi modifică art. 2 alin. (2), (3) şi (5) lit. h), m) şi n), art. 7, art. 9, art. 16 alin. (1) partea introductivă, art. 16 alin. (2) partea introductivă şi lit. i), art. 17 alin. (2), art. 21 alin. (1)-(3), art. 22, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 alin. (1) şi (2), art. 36 alin. (1) lit. f), art. 37 alin. (1) lit. j), art. 38;
introduce alin. (2)-(4) la art. 12, alin. (11) la art. 33, art. 39;
abrogă art. 10, art. 21 alin. (5);
dispune republicarea cu renumerotare
4. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 26 alin. (4);
dispune republicarea cu renumerotare
5. Modificări prin
L. nr. 126 / 2014      M. Of. nr. 700 / 24 sep. 2014  
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului
în vigoare
modifică art. 16 alin. (3), art. 24
6. Modificări prin
L. nr. 66 / 2016      M. Of. nr. 304 / 20 apr. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
în vigoare
la 1 iul. 2016, modifică art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi alin. (4) lit. b), art. 9 alin. (1) şi (4), art. 16 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2) lit. i), art. 16 alin. (3) lit. c), art. 21 alin. (1) şi (3), art. 22, art. 24 alin. (2) şi (3), art. 25 alin. (1), art. 25 alin. (2) lit. a), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2);
introduce alin. (2) şi (3) la art. 11, alin. (5) la art. 12, alin. (5) la art. 32;
abrogă art. 2 alin. (11), (3) şi (7), art. 6, art. 12 alin. (2)-(4), art. 16 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (2) lit. k), art. 17 alin. (1) lit. d), art. 30, art. 36 alin. (1) lit. f), art. 37 alin. (1) lit. j), art. 38 şi 39;
dispune republicarea cu renumerotare
7. Modificări prin
OUG. nr. 82 / 2016      M. Of. nr. 965 / 29 nov. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 26 (se aplică de la data de 1 ian. 2017)
8. Modificări prin
OUG. nr. 6 / 2017      M. Of. nr. 62 / 25 ian. 2017  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
în vigoare
introduce alin. (4) şi (5) la art. 7
9. Modificări prin
OUG. nr. 55 / 2017      M. Of. nr. 644 / 7 aug. 2017  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
în vigoare
modifică art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (2) şi art. 17 alin. (1) lit. a);
introduce alin. (11) la art. 15 şi art. 371
10. Modificări prin
OUG. nr. 82 / 2017      M. Of. nr. 902 / 16 nov. 2017  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 2 alin. (2), art. 5, art. 9 alin. (4);
introduce alin. (21) la art. 2 (începând cu drepturile lunii ian. 2018)
11. Modificări prin
L. nr. 261 / 2017      M. Of. nr. 1011 / 20 dec. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
în vigoare
aprobă OUG. nr. 55/2017
12. Modificări prin
L. nr. 16 / 2018      M. Of. nr. 35 / 16 ian. 2018  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
aprobă OUG. nr. 82/2016
13. Modificări prin
OUG. nr. 15 / 2018      M. Of. nr. 225 / 13 mar. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 21 şi art. 23 alin. (2)
14. Modificări prin
OUG. nr. 81 / 2018      M. Of. nr. 792 / 17 sep. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1), art. 3 şi art. 13 alin. (1) lit. d)
15. Modificări prin
L. nr. 266 / 2018      M. Of. nr. 984 / 21 nov. 2018  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
aprobă OUG. nr. 15/2018
16. Modificări prin
L. nr. 313 / 2018      M. Of. nr. 1075 / 19 dec. 2018  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
în vigoare
aprobă OUG. nr. 81/2018
17. Modificări prin
L. nr. 89 / 2019      M. Of. nr. 340 / 3 mai 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului
în vigoare
modifică art. 16 alin. (3) lit. c) şi art. 25 alin. (1) şi alin. (2) lit. b);
introduce art. 91, alin. (31) la art. 24, lit. c) la art. 25 alin. (2) şi alin. (5) şi (6) la art. 25;
dispune republicarea cu renumerotare
18. Completări prin
OUG. nr. 1 / 2020      M. Of. nr. 11 / 9 ian. 2020  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
introduce lit. x) la art. 2 alin. (5)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.