Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act OUG. nr. 119 / 2010
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
    Publicat în   M. Of. nr. 892 / 30 dec. 2010  
Precizări
– intră în vigoare la 30 de zile de la publicare
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare cu
modificări prin
L. nr. 197 / 2011      M. Of. nr. 795 / 9 nov. 2011  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
în vigoare
modifică art. 35 alin. (1) lit. b), art. 36, art. 37 alin. (2)
2. Modificări prin
OUG. nr. 12 / 2012      M. Of. nr. 256 / 18 apr. 2012  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
în vigoare
modifică art. 1, art. 2 lit. c), art. 3 lit. a), art. 5 alin. (1) partea introductivă şi lit. b), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), (3) şi (8), art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (1), (3) şi (7), art. 13, art. 14 alin. (1), (2) şi (3), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (3) lit, a), art. 21 alin. (1) lit. a), art. 29 partea introductivă, art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (6), art. 35 alin. (1) lit. l)
3. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 34;
dispune republicarea cu renumerotare
4. Modificări prin
L. nr. 35 / 2013      M. Of. nr. 131 / 12 mar. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
în vigoare
aprobă OUG. nr. 12/2012
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 136 / 2007      M. Of. nr. 358 / 25 mai 2007  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
abrogare odată cu OUG. nr. 129/2006
2. Abrogă
OUG. nr. 129 / 2006      M. Of. nr. 1045 / 29 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
abrogare la 29 ian. 2011