Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 1 / 2011
Titlul actual Legea educaţiei naţionale
    Publicat în   M. Of. nr. 18 / 10 ian. 2011  
Precizări
– intră în vigoare la 30 de zile de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 662 / 9 sep. 2014  
Rectificare indirectă   M. Of. nr. 109 / 12 feb. 2020  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 32 / 2016   M. Of. nr. 79 / 30 ian. 2017  
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 3 / 2011      M. Of. nr. 18 / 10 ian. 2011  
Decret pentru promulgarea Legii educaţiei naţionale
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 166 / 2011      M. Of. nr. 709 / 7 oct. 2011  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 247 lit. f), art. 250 lit. h);
introduce lit. d1) la art. 247
3. Modificări prin
L. nr. 283 / 2011      M. Of. nr. 887 / 14 dec. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
în vigoare
prorogă termenul de la art. 361 alin. (3) lit. g) până la 1 ian. 2013;
– până la 31 dec. 2012 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6);
– până la începutul anului şcolar 2012-2013 nu se acordă finanţarea de bază prevăzută la art. 101 alin. (2)
4. Modificări prin
OUG. nr. 21 / 2012      M. Of. nr. 372 / 31 mai 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 252 alin. (1) şi (2), art. 253, art. 254 alin. (11), (13), (16), (17) şi (19);
introduce alin. (3) la art. 63, alin. (41) la art. 158, alin. (5) la art. 160, alin. (11) la art. 162, alin. (91) la art. 193, alin. (11) la art. 193, alin. (5) şi (6) la art. 252, art. 2541, alin. (9) la art. 255, alin. (41) la art. 285, alin. (6) la art. 289
5. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 112 alin. (6), art. 120 alin. (2);
introduce alin. (7) şi (8) la art. 112;
abrogă art. 201 alin. (3);
dispune republicarea cu renumerotare
6. Modificări prin
OUG. nr. 84 / 2012      M. Of. nr. 845 / 13 dec. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) până la data de 1 ian. 2014
7. Modificări prin
OUG. nr. 92 / 2012      M. Of. nr. 864 / 19 dec. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
în vigoare
modifică art. 66, art. 85 alin. (2), art. 104 alin. (2), art. 105 alin. (2) partea introductivă, art. 111 alin. (6), art. 167 alin. (2), art. 172 alin. (1) lit. a), art. 236 alin. (2), art. 284 alin. (2), art. 288 alin. (1), anexa;
introduce alin. (31) la art. 211, lit. b1) la art. 247, lit. c1) la art. 247, alin. (6) şi (7) la art. 284, alin. (7) la art. 289;
abrogă art. 172 alin. (4), art. 215, art. 289 alin. (2) şi (4), art. 301 alin. (5) lit. b);
prorogă prevederile art. 9 alin. (2), art. 101 alin. (2), art. 27 alin. (6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) până la data de 31 dec. 2013
8. Modificări prin
OUG. nr. 14 / 2013      M. Of. nr. 133 / 13 mar. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 263 alin. (10), anexa;
introduce alin. (101) la art. 263
9. Modificări prin
L. nr. 62 / 2013      M. Of. nr. 160 / 26 mar. 2013  
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 96 alin. (3)
10. Modificări prin
L. nr. 206 / 2013      M. Of. nr. 403 / 4 iul. 2013  
Lege pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin. (61) la art. 112
11. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 397 / 2013      M. Of. nr. 663 / 29 oct. 2013  
Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7)
12. Modificări prin
DCC. nr. 397 / 2013      M. Of. nr. 663 / 29 oct. 2013  
Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
suspendă, pe o perioadă de 45 de zile, prevederile art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7);
– termenul se împlineşte la 13 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie
13. Modificări prin
OUG. nr. 117 / 2013      M. Of. nr. 843 / 30 dec. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului
în vigoare
modifică art. 16 alin. (1) şi (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (5) şi (6), art. 63 alin. (1) lit. c), d), e) şi f), art. 74 alin. (5), art. 75 alin. (2), art. 76 alin. (2) lit. b), art. 76 alin. (4), art. 84 alin. (1) şi (2), art. 85 alin. (2), art. 102 alin. (2), art. 105 alin. (1), art. 111 alin. (4), art. 136 alin. (1), art. 160 alin. (1), (2) şi (3), art. 193 alin. (7) şi (9), art. 197 lit. b), art. 205 alin. (2), art. 206 alin. (2), art. 221 alin. (2), art. 253, art. 285 alin. (4), art. 296 alin. (2), art. 361 alin. (3) lit. b), c) şi d);
introduce alin. (91) - (93) la art. 44, alin. (31) la art. 71, alin. (51) - (54) la art. 104, lit. l) la art. 105 alin. (2), alin. (7) la art. 112, alin. (7) la art. 284, alin. (7) la art. 289, alin. (31) la art. 301;
abrogă art. 30 alin. (3), art. 125 alin.(1) lit. b), art. 132 alin. (5), art. 160 alin. (4), art. 193 alin. (10)
14. Modificări prin
L. nr. 1 / 2014      M. Of. nr. 24 / 13 ian. 2014  
Lege pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 105 alin. (2) lit. f)
15. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 106 / 2014      M. Of. nr. 238 / 3 apr. 2014  
Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
art. 253 alin. (1) lit. a) şi b)
16. Modificări prin
DCC. nr. 106 / 2014      M. Of. nr. 238 / 3 apr. 2014  
Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispoziţiile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b)(termenul se împlineşte la 18 mai 2014) după care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie
17. Modificări prin
L. nr. 36 / 2014      M. Of. nr. 255 / 8 apr. 2014  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
aprobă OUG. nr. 84/2012
18. Modificări prin
OUG. nr. 16 / 2014      M. Of. nr. 266 / 10 apr. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 253;
introduce pct. 60 la anexă
19. Modificări prin
OUG. nr. 49 / 2014      M. Of. nr. 486 / 30 iun. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 23 alin. (1) lit. c) pct. (ii), art. 30 alin. (2), art. 44 alin. (7), art. 44 alin. (8), art. 57 alin. (4), art. 88, art. 89, art. 90 alin. (2), art. 92 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. f), art. 95 alin. (1) lit. m), art. 96 alin. (2), art. 96 alin. (3) şi (4), art. 96 alin. (8), art. 101 alin. (2), art. 106, art. 112 alin. (4), art. 112 alin. (6), art. 114, art. 122 alin. (3), art. 129 alin. (1), art. 140 alin. (4), art. 173 alin. (1) şi (2), art. 211 alin. (6), art. 213 alin. (4) şi (7), art. 214 alin. (2), art. 227 alin. (1) lit. a), art. 227 alin. (3), art. 236 alin. (1) lit. b) şi c), art. 236 alin. (2), art. 238 alin. (1), art. 238 alin. (6) şi (7), art. 239 alin. (1), (2) şi (5), art. 240 alin. (1), art. 247 lit. b), c), d), f) şi k), art. 248 alin. (1), art. 248 alin. (6), art. 254 alin. (3), (4) şi (5), art. 254 alin. (8) lit. a), art. 254 alin. (9), art. 254 alin. (10), art. 254 alin. (11), (13), (14), (15), (16), (18) şi (19), art. 257 alin. (2) şi (3), art. 258 alin. (1), (3), (4), (5) şi (7), art. 262 alin. (3) lit. a), b), d), e) şi f), art. 262 alin. (4), art. 284 alin. (2), art. 284 alin. (6), art. 289 alin. (6), art. 291, art. 303 alin. (4), art. 342 alin. (4), anexa;
introduce alin. (21) la art. 9, alin. (31) şi (32) la art. 44, alin.(71) şi (72) la art. 44, alin. (51) la art. 78, alin. (12) la art. 78, alin. (3) la art. 90, alin. (21) şi (22) la art. 92, alin. (2) la art. 93, lit. x) şi y) la art. 94 alin. (2), alin. (21) la art. 96, alin. (41) şi (42) la art. 96, lit. i) la art. 111 alin. (1), alin. (21) la art. 111, alin. (41) la art. 112, alin. (4) la art. 119, alin. (4) la art. 122, alin. (6) şi (7) la art. 138, alin. (41) şi (42) la art. 140, alin. (61) - (63) la art. 142, alin. (71) - (73) la art. 142, alin. (11) la art. 164, lit. c) la art. 171, alin. (51) la art. 173, alin. (7) la art. 173, alin. (21) şi (22) la art. 207, alin. (4) şi (5) la art. 227, alin. (11) - (13) la art. 238, alin. (11) la art. 248, alin. (7) la art. 252, alin. (8) la art. 254, alin. (91) - (94) la art. 254, alin. (101) la art. 254, alin. (191) la art. 254, alin. (8) la art. 258, lit. d) la art. 262 alin. (1), alin. (5) şi (6) la art. 262, alin. (21) la art. 284, alin. (8) la art. 284, alin. (17) şi (18) la art. 304, alin. (5) la art. 342, alin. (2) şi (3) la art. 352;
abrogă art. 96 alin. (7) lit. e), art. 247 lit. b1) şi c1), art. 248 alin. (3)
20. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 662 / 9 sep. 2014  
rectifică art. 41 alin. (4)
21. Modificări prin
OUG. nr. 83 / 2014      M. Of. nr. 925 / 18 dec. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
în vigoare
prevederile art. 9 alin. (2) , art. 101 alin. (2) şi ale art. 361 alin. (3) lit. e) şi lit. g) se prorogă până la 31 dec. 2016;
– cupoanele prevăzute la art. 27 alin. (6) nu se acordă până la 31 dec. 2016
22. Modificări prin
OUG. nr. 94 / 2014      M. Of. nr. 968 / 30 dec. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
în vigoare
modifică art. 24 alin. (3), art. 31 alin. (7), art. 33 alin. (6), art. 76 alin. (1), art. 76 alin. (2), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 223 alin. (12), art. 300 alin. (4);
introduce alin. (4) la art. 25, alin. (51)-(56) la art. 33, alin. (71) la art. 33, alin. (71) şi (72) la art. 168, alin. (31) la art. 217, alin. (41) la art. 300, alin. (7) la art. 362;
abrogă art. 24 alin. (2), art. 33 alin. (8) şi (9)
23. Modificări prin
DCC. nr. 669 / 2014      M. Of. nr. 59 / 23 ian. 2015  
Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
în vigoare
suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 18 alin. (2) teza întâi (termenul se împlineşte la 8 mar. 2015) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie
24. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 669 / 2014      M. Of. nr. 59 / 23 ian. 2015  
Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
în vigoare
art. 18 alin. (2) teza întâi
25. Modificări prin
L. nr. 95 / 2015      M. Of. nr. 304 / 5 mai 2015  
Lege privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 96 alin. (2) lit. d)
26. Modificări prin
L. nr. 118 / 2015      M. Of. nr. 361 / 26 mai 2015  
Lege privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 151
27. Modificări prin
L. nr. 153 / 2015      M. Of. nr. 445 / 22 iun. 2015  
Lege pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 18 alin. (2)
28. Modificări prin
OUG. nr. 41 / 2015      M. Of. nr. 733 / 30 sep. 2015  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
în vigoare
introduce alin.( 11) la art. 286, alin. (8) la art. 362
29. Modificări prin
L. nr. 6 / 2016      M. Of. nr. 41 / 19 ian. 2016  
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin. (11) şi (12) la art. 12, secţiunea a 121-a cu art. 471-477 la titlul II capitolul II
30. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2016      M. Of. nr. 182 / 10 mar. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce art. 1461;
abrogă art. 324 lit. c) şi d)
31. Modificări prin
L. nr. 118 / 2016      M. Of. nr. 419 / 3 iun. 2016  
Lege pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin.(21) la art. 31
32. Modificări prin
L. nr. 140 / 2016      M. Of. nr. 529 / 14 iul. 2016  
Lege pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei nationale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 277
33. Modificări prin
L. nr. 141 / 2016      M. Of. nr. 529 / 14 iul. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 63 alin. (3);
introduce alin. (31) la art. 63
34. Modificări prin
OUG. nr. 69 / 2016      M. Of. nr. 824 / 19 oct. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
în vigoare
introduce alin. (31) şi (33) la art. 84
35. Modificări prin
OUG. nr. 81 / 2016      M. Of. nr. 943 / 23 nov. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 25 alin. (4), art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (2), (5), (7) şi (71), art. 33 alin. (6);
introduce alin. (9) la art. 12, alin. (11) la art. 19, alin. (5) şi (6) la art. 25, alin. (61) la art. 33, art. 331, 332, lit. e1)-e3) la art. 63 alin. (1), alin. (51) şi (52) la art. 65, alin. (6) la art. 68, alin. (5)-(7) la art. 76, alin. (4) la art. 90, lit. a1), b1) şi c1) la art. 96 alin. (2), art. 961, art. 962, alin. (3) la art. 102, alin. (21), (31) şi (192) la art. 254, alin. (21) la art. 257 şi lit. h) la art. 361 alin. (3);
abrogă art. 33 alin. (51)-(56)
36. Modificări prin
OUG. nr. 96 / 2016      M. Of. nr. 1009 / 15 dec. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
în vigoare
modifică art. 49 alin. (1), (2) şi (4), art. 150 alin. (1) şi (6), art. 166 alin. (2), art. 219 alin. (1) lit. a), art. 221 alin. (2), art. 241 alin. (4), art. 242 alin. (7), art. 254 alin. (14), art. 257 alin. (2), art. 258 alin. (1) şi (3) , art. 301 alin. (5), art 340 alin. (2), art. 361 alin. (3) lit. b)-d) şi art. 361 alin. (5);
introduce alin. (7) la art. 150, alin. (11) la art. 192, alin. (6) la art. 294 şi art. 3401;
abrogă art. 241 alin. (5)
37. Modificări prin
OUG. nr. 99 / 2016      M. Of. nr. 1035 / 22 dec. 2016  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
în vigoare
termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) se prorogă până la data de 1 mar. 2017
38. Modificări prin
OUG. nr. 2 / 2017      M. Of. nr. 16 / 6 ian. 2017  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
introduce alin. (21) la art. 205 şi alin. (91) şi (92) la art. 223
39. Modificări prin
OUG. nr. 9 / 2017      M. Of. nr. 79 / 30 ian. 2017  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
prorogă termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) până la data de 1ian. 2018
40. Modificări prin
L. nr. 11 / 2017      M. Of. nr. 163 / 6 mar. 2017  
Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 262 alin. (4)
41. Modificări prin
L. nr. 56 / 2017      M. Of. nr. 253 / 12 apr. 2017  
Lege pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce lit.b1) la art. 352 alin.(1)
42. Modificări prin
L. nr. 70 / 2017      M. Of. nr. 273 / 19 apr. 2017  
Lege pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin. (61) - (65) la art. 174;
abrogă art. 174 alin. (6)
43. Modificări prin
L. nr. 90 / 2017      M. Of. nr. 312 / 2 mai 2017  
Lege pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin. (81) la art. 12
44. Modificări prin
L. nr. 137 / 2017      M. Of. nr. 444 / 14 iun. 2017  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 223 alin. (91)
45. Modificări prin
L. nr. 188 / 2017      M. Of. nr. 593 / 25 iul. 2017  
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin. (41) la art. 61, alin. (21) la art. 119, alin. (61) la art. 222, lit. a1) la art. 231
46. Modificări prin
L. nr. 197 / 2017      M. Of. nr. 778 / 2 oct. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
în vigoare
introduce alin. (31)-(34) la art. 84
47. Modificări prin
L. nr. 211 / 2017      M. Of. nr. 885 / 10 nov. 2017  
Lege pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 111 alin. (5);
introduce alin. (51) la art. 111
48. Modificări prin
OUG. nr. 90 / 2017      M. Of. nr. 973 / 7 dec. 2017  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
în vigoare
prorogă până la data de 31 dec. 2018 termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) şi g)
49. Modificări prin
L. nr. 71 / 2018      M. Of. nr. 245 / 20 mar. 2018  
Lege pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 84 alin. (1) şi (4)
50. Modificări prin
L. nr. 82 / 2018      M. Of. nr. 299 / 3 apr. 2018  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 19 alin. (11), art. 25 alin. (4), (5) şi (6), art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (2), (5), (6) şi (71), art. 331, art. 332 alin. (2) şi (3), art. 63 alin. (1) lit. e1) şi e3), art. 65 alin. (51), art. 68 alin. (6), art. 76 alin. (5), art. 102 alin. (3) lit. a), art. 254 alin. (21);
introduce lit. e) la art. 96 alin. (2);
abrogă art. 33 alin. (61), art. 76 alin. (6) şi (7), art. 90 alin. (4), art. 96 alin. (2) lit. a1), b1) şi c1), art. 961, art. 962, art. 254 alin. (31) şi (192), art. 257 alin. (21), art. 361 alin. (3) lit. h)
51. Modificări prin
OUG. nr. 48 / 2018      M. Of. nr. 499 / 18 iun. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
în vigoare
modifică art. 9 alin. (2), art. 19 alin. (3), art. 61 alin. (1) şi alin. (41), art. 95 alin. (1) lit. o), art. 131 alin. (1), art. 193 alin. (5), art. 224 şi pct. 4 din anexă;
introduce alin. (3) - (7) la art. 22, art. 221 - 224, alin. (21) la art. 61, alin. (11) şi (12) la art. 129, art. 1311 şi pct. 511 la anexă;
abrogă art. 95 alin. (1) lit. j) şi pct. 52 din anexă
52. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 307 / 2018      M. Of. nr. 579 / 9 iul. 2018  
Decizia nr. 307 din 08 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) şi art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi ale art. 37 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
art. 37 alin. (3)
53. Modificări prin
DCC. nr. 307 / 2018      M. Of. nr. 579 / 9 iul. 2018  
Decizia nr. 307 din 08 mai 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) şi art. 109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi ale art. 37 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
suspendă pentru o perioadă de 45 de zile art. 37 alin. (3) (termenul se împlineşte la 23 august 2018) după care operează prevederile art. 147 din Constituţie
54. Modificări prin
L. nr. 201 / 2018      M. Of. nr. 661 / 30 iul. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
în vigoare
modifică art. 9 alin. (2), (4) şi (5), art. 27 alin. (1), (3) şi (4), art. 45 alin. (17), art. 101 alin. (2), art. 104 alin. (2),(3),(4) şi (52);
introduce alin. (41) la art. 27, alin. (21) şi alin. (7) la art. 104
55. Modificări prin
OG. nr. 9 / 2018      M. Of. nr. 744 / 28 aug. 2018  
Ordonanţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
în vigoare
modifică art. 9 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 99 alin. (1), art. 101 alin. (2), art. 158 alin. (4) şi (41), art. 201 alin. (1) şi (5), art. 207 alin. (2) lit. a), art. 263 alin. (10) şi art. 361 alin. (3) lit. c);
introduce alin. (22) la art. 9, alin. (31) la art. 19, alin. (21) la art. 27, alin. (10) la art. 96, alin. (10) la art. 99, alin. (42) şi (43) la art. 158, alin. (11) la art. 201, lit. e1) la art. 216 alin. (2), alin. (71) la art. 263, alin. (51) la art. 294 şi art. 2941
56. Modificări prin
OUG. nr. 87 / 2018      M. Of. nr. 833 / 28 sep. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin. (61) la art. 263;
abrogă art. 263 alin. (71)
57. Modificări prin
OUG. nr. 96 / 2018      M. Of. nr. 963 / 14 nov. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) până la data de 31 dec. 2020
58. Modificări prin
L. nr. 289 / 2018      M. Of. nr. 1028 / 3 dec. 2018  
Lege pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 11
59. Completări prin
L. nr. 19 / 2019      M. Of. nr. 28 / 10 ian. 2019  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
aprobă cu completări OUG nr. 87/2018 şi introduce alin. (10) la art. 168
60. Modificări prin
L. nr. 38 / 2019      M. Of. nr. 53 / 21 ian. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 25 alin. (3) şi art. 82 alin. (1);
introduce alin. (61) la art. 65 şi alin. (11) şi (12) la art. 82
61. Modificări prin
L. nr. 48 / 2019      M. Of. nr. 199 / 13 mar. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 63 alin. (2), art. 94 alin. (2) lit. v) şi art. 216 alin. (2) lit. j);
introduce alin. (21)-(23) la art. 63
62. Modificări prin
L. nr. 56 / 2019      M. Of. nr. 252 / 2 apr. 2019  
Lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 24 alin. (1)
63. Completări prin
L. nr. 57 / 2019      M. Of. nr. 252 / 2 apr. 2019  
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce art. 311, art. 312, alin. (21) la art. 45 şi pct. 291 la anexă
64. Completări prin
OUG. nr. 23 / 2019      M. Of. nr. 275 / 10 apr. 2019  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene
în vigoare
introduce art. 931, alin. (9) şi (10) la art. 112, art. 2261;
abrogă art. 253;
prorogă termenul prevăzut la art. 9 alin. (22) până la începutul anului şcolar 2021-2022
65. Modificări prin
L. nr. 87 / 2019      M. Of. nr. 345 / 6 mai 2019  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 263 alin. (10)
66. Modificări prin
L. nr. 102 / 2019      M. Of. nr. 363 / 10 mai 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 99 alin. (1);
introduce alin. (31) - (33) la art. 99
67. Modificări prin
L. nr. 103 / 2019      M. Of. nr. 371 / 13 mai 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 105 alin. (2) lit. e) şi h);
introduce alin. (4) la art. 105 şi alin. (21) la art. 123
68. Modificări prin
L. nr. 104 / 2019      M. Of. nr. 392 / 20 mai 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 223 alin. (2) şi alin. (7) lit.b);
introduce lit. d) la art. 223 alin. (6) şi alin. (14) - (16) la art. 223
69. Modificări prin
L. nr. 112 / 2019      M. Of. nr. 460 / 7 iun. 2019  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. unic pct. 1 din OUG. nr. 16/2014
70. Modificări prin
L. nr. 114 / 2019      M. Of. nr. 469 / 10 iun. 2019  
Lege pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 262 alin. (4)
71. Modificări prin
L. nr. 139 / 2019      M. Of. nr. 592 / 18 iul. 2019  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 1461;
introduce art. 1462
72. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 657 / 2019      M. Of. nr. 882 / 1 nov. 2019  
Decizia nr. 657 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "pe bază de abonament", cuprinsă în art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
sintagma "pe bază de abonament", cuprinsă în art. 84 alin. (3)
73. Completări prin
OUG. nr. 68 / 2019      M. Of. nr. 898 / 6 nov. 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
introduce art. 991
74. Modificări prin
L. nr. 221 / 2019      M. Of. nr. 929 / 19 nov. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 66 alin. (1), art. 205 alin. (5);
introduce alin. (11) la art. 7, alin. (4) la art. 16 şi art. 561;
completează anexa
75. Modificări prin
OUG. nr. 79 / 2019      M. Of. nr. 1032 / 23 dec. 2019  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene
în vigoare
prorogă termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. b), c) şi d)
76. Completări prin
OUG. nr. 84 / 2019      M. Of. nr. 1050 / 30 dec. 2019  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin. (12) la art. 201
77. Modificări prin
L. nr. 260 / 2019      M. Of. nr. 1051 / 30 dec. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 234 alin. (4) şi art. 280 alin. (1), (3), (4), (5), (7) şi (8);
introduce alin. (41) şi (42) la art. 234 şi alin. (31) la art. 280
78. Completări prin
OUG. nr. 3 / 2020      M. Of. nr. 36 / 20 ian. 2020  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin. (11) - (14) la art. 284
79. Modificări prin
OUG. nr. 15 / 2020      M. Of. nr. 103 / 11 feb. 2020  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 84 alin. (3) şi (31);
abrogă art. 84 alin. (32), (33) şi (34)
80. Rectificare
indirectă
     M. Of. nr. 109 / 12 feb. 2020  
rectifică art. 84 alin. (3) şi alin. (31)
81. Completări prin
L. nr. 37 / 2020      M. Of. nr. 280 / 3 apr. 2020  
Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
introduce alin. (21) la art. 94
82. Modificări prin
OUG. nr. 70 / 2020      M. Of. nr. 394 / 14 mai 2020  
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
în vigoare
modifică art. 84 alin. (1), alin. (3) şi alin. (31), art. 105 alin. (2) lit. e);
introduce alin. (35) la art. 84, lit. e1) la art. 105 alin. (2), alin. (7) la art. 111;
abrogă art. 84 alin. (2)
83. Modificări prin
OUG. nr. 79 / 2020      M. Of. nr. 437 / 25 mai 2020  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
în vigoare
modifică art. 34, art. 36, art. 150 alin. (2), art. 177 alin. (3), art. 208 alin. (1), art. 285 alin. (5), art. 291 alin. (2), art. 331 alin. (1);
introduce alin. (81) la art. 44, alin. (74) la art. 142, art. 1761, alin. (5) - (7) la art. 177, alin. (21) la art. 199, lit. n) la art. 249, alin. (42) la art. 285, alin.(101) la art. 287
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 387 / 2009      M. Of. nr. 898 / 22 dec. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
2. Abrogă
OG. nr. 10 / 2009      M. Of. nr. 581 / 20 aug. 2009  
Ordonanţă privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
abrogare la 9 feb. 2011
3. Abrogă
L. nr. 250 / 2009      M. Of. nr. 462 / 3 iul. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
4. Abrogă
L. nr. 182 / 2009      M. Of. nr. 335 / 20 mai 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
5. Abrogă
L. nr. 119 / 2009      M. Of. nr. 285 / 30 apr. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
6. Abrogă
OUG. nr. 40 / 2009      M. Of. nr. 286 / 30 apr. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
7. Abrogă
L. nr. 33 / 2009      M. Of. nr. 168 / 18 mar. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
8. Abrogă
OUG. nr. 191 / 2008      M. Of. nr. 817 / 5 dec. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
9. Abrogă
L. nr. 296 / 2008      M. Of. nr. 789 / 25 nov. 2008  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
10. Abrogă
OUG. nr. 167 / 2008      M. Of. nr. 789 / 25 nov. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
11. Abrogă
L. nr. 143 / 2008      M. Of. nr. 531 / 15 iul. 2008  
Lege pentru completarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
12. Abrogă
L. nr. 144 / 2008      M. Of. nr. 531 / 15 iul. 2008  
Lege pentru completarea art. 7 din Legea învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
13. Abrogă
OUG. nr. 88 / 2008      M. Of. nr. 480 / 30 iun. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
14. Abrogă
OUG. nr. 89 / 2008      M. Of. nr. 480 / 30 iun. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
15. Abrogă
L. nr. 107 / 2008      M. Of. nr. 374 / 16 mai 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
16. Abrogă
L. nr. 32 / 2008      M. Of. nr. 197 / 14 mar. 2008  
Lege pentru completarea art. 10 din Legea învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
17. Abrogă
L. nr. 33 / 2008      M. Of. nr. 197 / 14 mar. 2008  
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
18. Abrogă
L. nr. 12 / 2008      M. Of. nr. 40 / 17 ian. 2008  
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
19. Abrogă
L. nr. 2 / 2008      M. Of. nr. 21 / 11 ian. 2008  
Lege privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
20. Abrogă
L. nr. 365 / 2007      M. Of. nr. 898 / 28 dec. 2007  
Lege pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
21. Abrogă
OUG. nr. 128 / 2007      M. Of. nr. 776 / 15 nov. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
22. Abrogă
L. nr. 253 / 2007      M. Of. nr. 498 / 25 iul. 2007  
Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
23. Abrogă
L. nr. 160 / 2007      M. Of. nr. 394 / 12 iun. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
24. Abrogă
L. nr. 148 / 2007      M. Of. nr. 388 / 8 iun. 2007  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
25. Abrogă
L. nr. 149 / 2007      M. Of. nr. 388 / 8 iun. 2007  
Lege pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
26. Abrogă
L. nr. 150 / 2007      M. Of. nr. 388 / 8 iun. 2007  
Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
27. Abrogă
L. nr. 108 / 2007      M. Of. nr. 275 / 25 apr. 2007  
Lege pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
28. Abrogă
L. nr. 480 / 2006      M. Of. nr. 1025 / 22 dec. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
29. Abrogă
L. nr. 481 / 2006      M. Of. nr. 1025 / 22 dec. 2006  
Lege pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
30. Abrogă
L. nr. 428 / 2006      M. Of. nr. 965 / 30 nov. 2006  
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
31. Abrogă
L. nr. 316 / 2006      M. Of. nr. 614 / 17 iul. 2006  
Lege pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
32. Abrogă
L. nr. 291 / 2006      M. Of. nr. 598 / 11 iul. 2006  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
33. Abrogă
L. nr. 215 / 2006      M. Of. nr. 465 / 30 mai 2006  
Lege pentru modificarea art. 5 şi 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
34. Abrogă
L. nr. 366 / 2005      M. Of. nr. 1147 / 19 dec. 2005  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
35. Modifică
OUG. nr. 75 / 2005      M. Of. nr. 642 / 20 iul. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei
abrogă art. 14 alin. (2)
36. Abrogă
L. nr. 223 / 2005      M. Of. nr. 612 / 14 iul. 2005  
Lege pentru modificarea şi completarea alin. (3) al art. 104 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
37. Abrogă
L. nr. 195 / 2005      M. Of. nr. 550 / 28 iun. 2005  
Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
38. Abrogă
L. nr. 354 / 2004      M. Of. nr. 687 / 30 iul. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
39. Abrogă
L. nr. 349 / 2004      M. Of. nr. 683 / 29 iul. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
40. Abrogă
L. nr. 34 / 2004      M. Of. nr. 239 / 18 mar. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2003 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
41. Abrogă
L. nr. 607 / 2003      M. Of. nr. 936 / 24 dec. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
42. Abrogă
OUG. nr. 110 / 2003      M. Of. nr. 748 / 26 oct. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
43. Abrogă
OUG. nr. 68 / 2003      M. Of. nr. 590 / 19 aug. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
44. Abrogă
L. nr. 268 / 2003      M. Of. nr. 430 / 19 iun. 2003  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
45. Abrogă
L. nr. 520 / 2002      M. Of. nr. 522 / 18 iul. 2002  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
46. Abrogă
L. nr. 417 / 2002      M. Of. nr. 482 / 5 iul. 2002  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
47. Abrogă
OUG. nr. 33 / 2002      M. Of. nr. 216 / 29 mar. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
48. Abrogă
L. nr. 83 / 2002      M. Of. nr. 154 / 4 mar. 2002  
Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 49 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
49. Abrogă
OUG. nr. 184 / 2001      M. Of. nr. 849 / 29 dec. 2001  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
50. Abrogă
L. nr. 735 / 2001      M. Of. nr. 807 / 17 dec. 2001  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
51. Abrogă
L. nr. 713 / 2001      M. Of. nr. 803 / 14 dec. 2001  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2000 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
52. Abrogă
L. nr. 662 / 2001      M. Of. nr. 775 / 5 dec. 2001  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
53. Abrogă
OUG. nr. 71 / 2001      M. Of. nr. 264 / 23 mai 2001  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
54. Abrogă
L. nr. 98 / 2001      M. Of. nr. 157 / 29 mar. 2001  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
55. Abrogă
OUG. nr. 206 / 2000      M. Of. nr. 594 / 22 nov. 2000  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
56. Abrogă
OUG. nr. 130 / 2000      M. Of. nr. 306 / 4 iul. 2000  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
57. Abrogă
OUG. nr. 8 / 2000      M. Of. nr. 83 / 23 feb. 2000  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
58. Abrogă
L. nr. 195 / 1999      M. Of. nr. 628 / 23 dec. 1999  
Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 128/1997
59. Abrogă
L. nr. 151 / 1999      M. Of. nr. 370 / 3 aug. 1999  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
60. Abrogă
L. nr. 128 / 1997      M. Of. nr. 158 / 16 iul. 1997  
Lege privind Statutul personalului didactic
abrogare la 9 feb. 2011
61. Abrogă
OUG. nr. 36 / 1997      M. Of. nr. 152 / 14 iul. 1997  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
62. Abrogă
L. nr. 131 / 1995      M. Of. nr. 301 / 29 dec. 1995  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
abrogare la 9 feb. 2011, odată cu L. nr. 84/1995
63. Abrogă
L. nr. 84 / 1995      M. Of. nr. 167 / 31 iul. 1995  
Legea învăţământului
abrogare la 9 feb. 2011