Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act L. nr. 101 / 2011
Titlul actual Lege pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
    Publicat în   M. Of. nr. 449 / 28 iun. 2011  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 223 / 28 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 560 / 2011      M. Of. nr. 449 / 28 iun. 2011  
Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 4;
abrogă art. 9, 11 şi 12;
dispune republicarea cu renumerotare
3. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 223 / 28 mar. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.