Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 194 / 2011
Titlul actual Lege privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
    Publicat în   M. Of. nr. 796 / 10 nov. 2011  
Precizări
– dispoziţiile art. 15 alin. (1) intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 140 / 26 feb. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 25 / 2015   M. Of. nr. 860 / 18 nov. 2015   cu referire la art. 16
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2017   M. Of. nr. 152 / 28 feb. 2017  
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 10 / 2018   M. Of. nr. 894 / 24 oct. 2018   cu referire la art. 16 alin. (1)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 790 / 2011      M. Of. nr. 796 / 10 nov. 2011  
Decret pentru promulgarea Legii privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 16, art. 17, art. 19, art. 20;
abrogă art. 18;
dispune republicarea cu renumerotare
3. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 140 / 26 feb. 2014  
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
Actul selectat nu a indus modificări asupra altor acte.