Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 211 / 2011
Titlul actual Lege privind regimul deşeurilor
    Publicat în   M. Of. nr. 837 / 25 nov. 2011  
Precizări
– dispoziţiile referitoare la contravenţii intră în vigoare la 30 de zile de la publicare
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 220 / 28 mar. 2014  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 810 / 2011      M. Of. nr. 837 / 25 nov. 2011  
Decret pentru promulgarea Legii privind regimul deşeurilor
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 63;
dispune republicarea cu renumerotare
3. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 220 / 28 mar. 2014  
4. Modificări prin
OUG. nr. 68 / 2016      M. Of. nr. 823 / 18 oct. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
în vigoare
modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (2) lit. a) şi b), art. 14, art. 17 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 25, art. 26 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1) şi (2), art. 37 alin. (1), art. 44, art. 46 alin. (2), art. 49, art. 52 lit. b), c) e) şi g), art. 59 alin.(1) pct. A lit. b), art. 59 alin. (1) pct. B lit. a) şi c), art. 61 alin. (1) lit. a), art. 67 alin. (1), anexa nr. 3;
introduce alin. (11) şi (12) la art. 17, alin. (3) la art. 17, alin. (4) la art. 26, lit. g) la art. 32 alin. (2);
completează anexa nr. 1, 3 şi 5;
abrogă art. 36 alin. (4), art. 38, art. 45, anexa nr. 4
5. Modificări prin
L. nr. 166 / 2017      M. Of. nr. 554 / 13 iul. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 68/2016 şi modifică art. 2 alin. (1) lit. f), art. 2 alin. (2) lit. b), art. 6 alin. (5), art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (11), art. 22 alin. (2), art. 31 alin. (1) lit. a), art. 33 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (1), art. 51 partea introductivă, art. 56 partea introductivă, art. 61 alin. (2), art. 63 alin. (1) partea introductivă, anexa nr. 1 şi 3;
introduce alin. (21) la art. 61
6. Modificări prin
OUG. nr. 74 / 2018      M. Of. nr. 630 / 19 iul. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
în vigoare
modifică art. 2 alin. (1) lit. f), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) şi g), art. 59 alin. (3), art. 61 alin. (1) lit. a), art. 67 alin. (1), anexa nr. 1;
introduce alin. (5) - (11) la art. 12, alin. (4) - (6) la art. 59, anexa nr. 7;
completează anexa nr. 1
7. Modificări prin
L. nr. 31 / 2019      M. Of. nr. 37 / 14 ian. 2019  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări O.U.G. nr. 74/2018 şi modifică art. 17 alin. (1) lit. a), d), e) şi f) şi art. 59 alin. (5);
abrogă art. 12 alin. (11)
8. Modificări prin
L. nr. 188 / 2019      M. Of. nr. 865 / 28 oct. 2019  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
în vigoare
modifică art. 61 alin. (1) lit. a);
introduce art. 611
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
L. nr. 27 / 2007      M. Of. nr. 38 / 18 ian. 2007  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
abrogare odată cu OUG. nr. 78/2000
2. Abrogă
OUG. nr. 61 / 2006      M. Of. nr. 790 / 19 sep. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
abrogare odată cu OUG. nr. 78/2000
3. Abrogă
L. nr. 138 / 2006      M. Of. nr. 426 / 17 mai 2006  
Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
abrogare odată cu OUG. nr. 16/2001
4. Abrogă
L. nr. 431 / 2003      M. Of. nr. 773 / 4 nov. 2003  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
abrogare odată cu OUG. nr. 16/2001
5. Abrogă
OUG. nr. 61 / 2003      M. Of. nr. 461 / 28 iun. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
abrogare odată cu OUG. nr. 16/2001
6. Abrogă
L. nr. 465 / 2001      M. Of. nr. 422 / 30 iul. 2001  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
abrogare odată cu OUG. nr. 16/2001
7. Abrogă
L. nr. 426 / 2001      M. Of. nr. 411 / 25 iul. 2001  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
abrogare odată cu OUG. nr. 78/2000
8. Abrogă
OUG. nr. 16 / 2001      M. Of. nr. 66 / 7 feb. 2001  
Ordonanţă de urgenţă privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
9. Abrogă
OUG. nr. 78 / 2000      M. Of. nr. 283 / 22 iun. 2000  
Ordonanţă de urgenţă privind regimul deşeurilor