Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 214 / 2011
Titlul actual Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
    Publicat în   M. Of. nr. 819 / 21 nov. 2011  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 813 / 2011      M. Of. nr. 819 / 21 nov. 2011  
Decret privind promulgarea Legii pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 28;
introduce lit. h) la art. 29 alin. (1), lit. d) la art. 29 alin. (2);
dispune republicarea cu renumerotare
3. Abrogare prin
OUG. nr. 34 / 2013      M. Of. nr. 267 / 13 mai 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
în vigoare
4. Modificări prin
L. nr. 165 / 2013      M. Of. nr. 278 / 17 mai 2013  
Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
în vigoare
abrogă art. 5 şi 12
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 72 / 2002      M. Of. nr. 72 / 31 ian. 2002  
Legea zootehniei
abrogă art. 17-22, art. 41 alin. (1) lit. e) şi g), art. 42 alin. (1) lit. j) şi k)