Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 62 / 2011
Titlul actual Lege dialogului social
    Publicat în   M. Of. nr. 322 / 10 mai 2011  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 625 / 31 aug. 2012  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 17 / 2016   M. Of. nr. 993 / 9 dec. 2016   cu referire la interpretarea prevederilor art. 1, art. 21 şi art. 26 lit. h) raportat la prevederile art. 64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilorart. 132, art. 138 alin. (5) art. 142, art. 148, art. 151 şi art. 152 din Legea nr. 62/2011 şi a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 şiart. 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, republicat, o decizie a Curţii de Conturi, emisă în exercitarea atribuţiilor sale de control,prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituţii publice finanţateintegral din venituri proprii au fost acordate nelegal, raportat la prevederile legale privind salarizarea în Instituţiile publice, nu lipseştede efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, a căror nulitate nu a fost constatată decătre instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 37 / 2016   M. Of. nr. 114 / 10 feb. 2017   cu referire la art. 211 Iit. b)
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 19 / 2019   M. Of. nr. 860 / 24 oct. 2019   cu referire la art. 211 lit. c)
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 460 / 2011      M. Of. nr. 322 / 10 mai 2011  
Decret privind promulgarea Legii dialogului social
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 76 / 2012      M. Of. nr. 365 / 30 mai 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică, la 1 sep. 2012, art. 16, art. 17 alin. (1) şi (2), art. 18, art. 42 alin. (2) lit. c), art. 43 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (1) şi (2), art. 47, art. 51 alin. (4), art. 52 lit. A.a), B.a) şi C.a), art. 55 alin. (4), art. 58 alin. (10)-(12), art. 59 alin. (3) şi (8), art. 60, art. 72 alin. (4), art. 73 lit. A.a) şi B.a), art. 179 alin. (2), art. 200 alin. (2), art. 201 alin. (1), art. 214 , art. 215;
dispune republicarea cu renumerotare
3. Modificări prin
OUG. nr. 44 / 2012      M. Of. nr. 606 / 23 aug. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 feb. 2013
4. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 625 / 31 aug. 2012  
5. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 218 alin. (1) şi (2);
dispune republicarea cu renumerotare
6. Modificări prin
OUG. nr. 4 / 2013      M. Of. nr. 68 / 31 ian. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 feb. 2013
7. Modificări prin
L. nr. 2 / 2013      M. Of. nr. 89 / 12 feb. 2013  
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
în vigoare
modifică art. 208, art. 210;
abrogă art. 209
8. Modificări prin
L. nr. 214 / 2013      M. Of. nr. 388 / 28 iun. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OUG. nr. 4/2013
9. Modificări prin
L. nr. 248 / 2013      M. Of. nr. 456 / 24 iul. 2013  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
în vigoare
abrogă titlul V cu art. 82 - 119
10. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 8, art. 63 alin. (1), art. 218 alin. (3)
11. Modificări prin
L. nr. 1 / 2016      M. Of. nr. 26 / 14 ian. 2016  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
în vigoare
modifică art. 1 lit. r), art. 24, art. 134;
introduce alin. (5) la art. 41, alin. (41) la art. 55, lit. f1) la art. 78, art. 1381;
abrogă art. 137;
dispune republicarea cu renumerotare
12. Modificări prin
OUG. nr. 23 / 2017      M. Of. nr. 214 / 29 mar. 2017  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
în vigoare
în tot cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social", iar sintagma "ministrul muncii şi justiţiei sociale" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul consultării publice şi dialogului social";
înlocuieşte anexa nr. 1
13. Modificări prin
L. nr. 223 / 2017      M. Of. nr. 940 / 28 nov. 2017  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
în vigoare
aprobă OUG. nr. 23/2017
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
HG. nr. 334 / 2010      M. Of. nr. 243 / 16 apr. 2010  
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial
abrogare odată cu HG. nr. 369/2009
2. Abrogă
HG. nr. 369 / 2009      M. Of. nr. 227 / 7 apr. 2009  
Hotărâre privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial
3. Abrogă
L. nr. 451 / 2006      M. Of. nr. 1004 / 18 dec. 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
abrogare odată cu L. nr. 109/1997
4. Abrogă
OUG. nr. 41 / 2006      M. Of. nr. 532 / 20 iun. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
abrogare odată cu L. nr. 109/1997
5. Abrogă
L. nr. 218 / 2004      M. Of. nr. 507 / 7 iun. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
abrogare odată cu L. nr. 130/1996
6. Abrogă
OUG. nr. 9 / 2004      M. Of. nr. 246 / 19 mar. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
abrogare odată cu L. nr. 130/1996
7. Abrogă
L. nr. 58 / 2003      M. Of. nr. 179 / 21 mar. 2003  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
abrogare odată cu L. nr. 109/1997
8. Abrogă
L. nr. 54 / 2003      M. Of. nr. 73 / 5 feb. 2003  
Legea sindicatelor
9. Abrogă
L. nr. 492 / 2001      M. Of. nr. 623 / 3 oct. 2001  
Lege pentru completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
abrogare odată cu L. nr. 109/1997
10. Abrogă
L. nr. 356 / 2001      M. Of. nr. 380 / 12 iul. 2001  
Legea patronatelor
11. Abrogă
L. nr. 168 / 1999      M. Of. nr. 582 / 29 nov. 1999  
Lege privind soluţionarea conflictelor de muncă
cu excepţia art. 26-39, care se abrogă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la art. 177
12. Abrogă
L. nr. 143 / 1997      M. Of. nr. 172 / 28 iul. 1997  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
abrogare odată cu L. nr. 130/1996
13. Abrogă
L. nr. 109 / 1997      M. Of. nr. 141 / 7 iul. 1997  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
14. Abrogă
L. nr. 130 / 1996      M. Of. nr. 259 / 24 oct. 1996  
Lege privind contractul colectiv de muncă