Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act OUG. nr. 70 / 2011
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
    Publicat în   M. Of. nr. 629 / 2 sep. 2011  
Precizări
– abrogare la 1 apr. 2018;
– abrogare la 1 ian. 2019
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Aprobare prin
L. nr. 92 / 2012      M. Of. nr. 455 / 6 iul. 2012  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
ieşit din vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 32;
dispune republicarea cu renumerotare
3. Modificări prin
OG. nr. 27 / 2013      M. Of. nr. 548 / 29 aug. 2013  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
ieşit din vigoare
modifică art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), (3) şi (6), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (3), art. 16, art. 17 alin. (3), (4) şi (6), art. 18, art. 20 alin. (5), art. 23 alin. (1), (4) şi (5), art. 26 alin. (1) şi (4), art. 27, art. 28, art. 30, art. 31 alin. (2) şi (3), art. 33 alin. (1) şi (2);
introduce alin. (4) - (7) la art. 14, alin. (31) la art. 17, alin. (9) la art. 25, art. 271;
înlocuieşte anexa nr. 1;
– pentru sezonul rece 1 nov. 2013-31 mar. 2014, termenele prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 17 alin. (2) şi art. 25 alin. (1), (2) şi (4) se prelungesc cu 15 zile lucrătoare;
dispune republicarea cu renumerotare
4. Modificări prin
L. nr. 304 / 2013      M. Of. nr. 723 / 25 nov. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
ieşit din vigoare
aprobă OG. nr. 27/2013
5. Modificări prin
L. nr. 296 / 2015      M. Of. nr. 884 / 25 nov. 2015  
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
ieşit din vigoare
introduce art. 121
6. Abrogare prin
L. nr. 196 / 2016      M. Of. nr. 882 / 3 nov. 2016  
Lege privind venitul minim de incluziune
în vigoare
abrogare la 1 apr. 2018
7. Modificări prin
OUG. nr. 82 / 2016      M. Of. nr. 965 / 29 nov. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 33;
abrogă art. 34 (se aplică de la data de 1 ian. 2017)
8. Modificări prin
OUG. nr. 93 / 2016      M. Of. nr. 998 / 12 dec. 2016  
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
în vigoare
introduce art. 171;
dispune republicarea cu renumerotare
9. Modificări prin
OUG. nr. 82 / 2017      M. Of. nr. 902 / 16 nov. 2017  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
se abrogă la data de 1 apr. 2019
10. Modificări prin
L. nr. 16 / 2018      M. Of. nr. 35 / 16 ian. 2018  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
aprobă OUG. nr. 82/2016
11. Modificări prin
OUG. nr. 96 / 2018      M. Of. nr. 963 / 14 nov. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
se abrogă la data de 1 apr. 2021
12. Modificări prin
OUG. nr. 114 / 2018      M. Of. nr. 1116 / 29 dec. 2018  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
în vigoare
modifică art. 9 alin. (1) lit. i), art. 10 alin. (1) lit. i), art. 11 alin. (1) lit. i)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Abrogă
OUG. nr. 86 / 2010      M. Of. nr. 662 / 27 sep. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
2. Abrogă
L. nr. 358 / 2009      M. Of. nr. 795 / 20 nov. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
3. Abrogă
OUG. nr. 106 / 2009      M. Of. nr. 681 / 9 oct. 2009  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
4. Abrogă
L. nr. 87 / 2008      M. Of. nr. 292 / 15 apr. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
5. Abrogă
OUG. nr. 121 / 2007      M. Of. nr. 747 / 5 nov. 2007  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
6. Abrogă
L. nr. 116 / 2007      M. Of. nr. 303 / 7 mai 2007  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
7. Abrogă
OUG. nr. 107 / 2006      M. Of. nr. 1029 / 27 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
8. Abrogă
L. nr. 466 / 2006      M. Of. nr. 1017 / 21 dec. 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
9. Abrogă
OUG. nr. 57 / 2006      M. Of. nr. 759 / 6 sep. 2006  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
10. Abrogă
L. nr. 65 / 2006      M. Of. nr. 276 / 28 mar. 2006  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
11. Abrogă
OUG. nr. 143 / 2005      M. Of. nr. 934 / 19 oct. 2005  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
12. Abrogă
L. nr. 404 / 2004      M. Of. nr. 940 / 14 oct. 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
13. Abrogă
OG. nr. 55 / 2004      M. Of. nr. 690 / 30 iul. 2004  
Ordonanţă privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
14. Abrogă
L. nr. 245 / 2003      M. Of. nr. 414 / 13 iun. 2003  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
abrogare odată cu OUG. nr. 5/2003
15. Abrogă
OUG. nr. 5 / 2003      M. Of. nr. 119 / 25 feb. 2003  
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice