Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 3 apr. 2020 –
Act L. nr. 187 / 2012
Titlul actual Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
    Publicat în   M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Precizări
– intră în vigoare la data de 1 feb. 2014, cu excepţia art. 247, a art. 121 pct. 8 şi a art. 249, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
Rectificare   M. Of. nr. 117 / 1 mar. 2013  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2014   M. Of. nr. 434 / 13 iun. 2014   cu referire la art. 22 alin. (4) lit. b) cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din L. nr. 286/2009
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 16 / 2014   M. Of. nr. 548 / 24 iul. 2014   cu referire la art. 22 alin. (4) lit. b)
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 18 / 2014   M. Of. nr. 775 / 24 oct. 2014   cu referire la art. 21 alin. (1), (2) şi (3)
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 6 / 2015   M. Of. nr. 257 / 17 apr. 2015   cu referire la art. 202 pct. 8
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 30 / 2015   M. Of. nr. 14 / 8 ian. 2016   admite sezizarea şi stabileşte că în situaţia unei infracţiuni de înşelăciune comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de "consecinţe deosebit de grave" în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici pe cele prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi nu conduce la dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 655 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
2. Rectificare
     M. Of. nr. 117 / 1 mar. 2013  
rectifică art. 111 pct. 2 şi 3
3. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 115
4. Modificări prin
OUG. nr. 91 / 2013      M. Of. nr. 620 / 4 oct. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
ieşit din vigoare
abrogă la 25 oct. 2013 art. 175
5. Modificări prin
DCC. nr. 447 / 2013      M. Of. nr. 674 / 1 nov. 2013  
Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
în vigoare
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
6. Modificări prin
L. nr. 85 / 2014      M. Of. nr. 466 / 25 iun. 2014  
Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
în vigoare
abrogă art. 175
7. Modificări prin
DCC. nr. 541 / 2014      M. Of. nr. 9 / 7 ian. 2015  
Decizia nr. 541 din 15 octombrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
art. 4 şi art. 6
8. Modificări prin
L. nr. 133 / 2015      M. Of. nr. 411 / 10 iun. 2015  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
abrogă art. 202 pct. 8
9. Modificări prin
DCC. nr. 733 / 2016      M. Of. nr. 70 / 27 ian. 2017  
Decizia nr. 733 din 6 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
art. 15 alin. (2)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 211 / 2011      M. Of. nr. 837 / 25 nov. 2011  
Lege privind regimul deşeurilor
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 63;
dispune republicarea cu renumerotare
2. Modifică
L. nr. 214 / 2011      M. Of. nr. 819 / 21 nov. 2011  
Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 28;
introduce lit. h) la art. 29 alin. (1), lit. d) la art. 29 alin. (2);
dispune republicarea cu renumerotare
3. Modifică
L. nr. 194 / 2011      M. Of. nr. 796 / 10 nov. 2011  
Lege privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 16, art. 17, art. 19, art. 20;
abrogă art. 18;
dispune republicarea cu renumerotare
4. Modifică
OUG. nr. 70 / 2011      M. Of. nr. 629 / 2 sep. 2011  
Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 32;
dispune republicarea cu renumerotare
5. Modifică
L. nr. 101 / 2011      M. Of. nr. 449 / 28 iun. 2011  
Lege pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 4;
abrogă art. 9, 11 şi 12;
dispune republicarea cu renumerotare
6. Modifică
L. nr. 62 / 2011      M. Of. nr. 322 / 10 mai 2011  
Lege dialogului social
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 218 alin. (1) şi (2);
dispune republicarea cu renumerotare
7. Modifică
L. nr. 1 / 2011      M. Of. nr. 18 / 10 ian. 2011  
Legea educaţiei naţionale
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 112 alin. (6), art. 120 alin. (2);
introduce alin. (7) şi (8) la art. 112;
abrogă art. 201 alin. (3);
dispune republicarea cu renumerotare
8. Modifică
OUG. nr. 119 / 2010      M. Of. nr. 892 / 30 dec. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 34;
dispune republicarea cu renumerotare
9. Modifică
OUG. nr. 122 / 2010      M. Of. nr. 892 / 30 dec. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 3 alin. (1);
dispune republicarea cu renumerotare
10. Modifică
L. nr. 263 / 2010      M. Of. nr. 852 / 20 dec. 2010  
Lege privind sistemul unitar de pensii publice
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 143;
dispune republicarea cu renumerotare
11. Modifică
OUG. nr. 111 / 2010      M. Of. nr. 830 / 10 dec. 2010  
Ordonanţă de urgenţă privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 26 alin. (4);
dispune republicarea cu renumerotare
12. Modifică
L. nr. 176 / 2010      M. Of. nr. 621 / 2 sep. 2010  
Lege privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 31;
dispune republicarea cu renumerotare
13. Modifică
L. nr. 141 / 2010      M. Of. nr. 498 / 19 iul. 2010  
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 10 alin. (3);
dispune republicarea cu renumerotare
14. Modifică
L. nr. 88 / 2010      M. Of. nr. 351 / 27 mai 2010  
Lege privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 4 alin. (1) lit. e);
dispune republicarea cu renumerotare
15. Abrogă
L. nr. 93 / 2010      M. Of. nr. 351 / 27 mai 2010  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 15/1968
16. Modifică
OUG. nr. 113 / 2009      M. Of. nr. 685 / 12 oct. 2009  
Ordonanţă de urgenţă privind serviciile de plată
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 183, art. 184
17. Modifică
L. nr. 286 / 2009      M. Of. nr. 510 / 24 iul. 2009  
Lege privind Codul penal
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 61 alin. (3), art. 64 alin. (5) lit. b), art. 65 alin. (1), (2) şi (4), art. 80 alin. (2) lit. d), art. 82, art. 83 alin. (4), art. 85 alin. (3) şi (4), art. 93 alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 101 alin. (4), art. 106, art. 116 alin. (2), art. 144 alin. (1) şi (2), art. 155 alin. (4), art. 175 alin. (1) lit. c), art. 182 lit. e), art. 210, art. 211 alin. (2), art. 231, art. 234 alin. (2), art. 289 alin. (1), art. 292 alin. (1), art. 294 lit. c), art. 302 alin. (6), art. 308 alin. (1), art. 344, art. 345, art. 391 alin. (2), art. 416 alin. (3), art. 430;
introduce lit. d) la art. 75 alin. (1), lit. g) la art. 294, alin. (7) la art. 302, alin. (6) şi (7) la art. 342, alin. (3) la art. 407, lit. h) la art. 443 alin. (1);
abrogă art. 101 alin. (6), art. 139 alin. (3)
18. Modifică
OUG. nr. 77 / 2009      M. Of. nr. 439 / 26 iun. 2009  
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 23;
abrogă art. 24
19. Modifică
L. nr. 93 / 2009      M. Of. nr. 259 / 21 apr. 2009  
Lege privind instituţiile financiare nebancare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 16 lit. c), art. 61, art. 62, art. 63
20. Abrogă
L. nr. 75 / 2009      M. Of. nr. 231 / 8 apr. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu OUG. nr. 78/2008
21. Modifică
OUG. nr. 28 / 2009      M. Of. nr. 186 / 25 mar. 2009  
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 5
22. Abrogă
OUG. nr. 198 / 2008      M. Of. nr. 824 / 8 dec. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Codului penal
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 15/1968
23. Modifică
OUG. nr. 202 / 2008      M. Of. nr. 825 / 8 dec. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 18 alin. (1)
24. Modifică
OUG. nr. 144 / 2008      M. Of. nr. 785 / 24 nov. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 14
25. Modifică
L. nr. 268 / 2008      M. Of. nr. 767 / 14 nov. 2008  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. II alin. (2)
26. Modifică
L. nr. 173 / 2008      M. Of. nr. 715 / 21 oct. 2008  
Lege privind intervenţiile active în atmosferă
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 101
27. Modifică
OG. nr. 28 / 2008      M. Of. nr. 628 / 29 aug. 2008  
Ordonanţă privind registrul agricol
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 20 alin. (1)
28. Modifică
OUG. nr. 90 / 2008      M. Of. nr. 481 / 30 iun. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile
modifică, la data de 1 feb. 2012, art. 36 alin. (2)
29. Modifică
OUG. nr. 92 / 2008      M. Of. nr. 484 / 30 iun. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind statutul funcţionarului public denumit manager public
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 6 alin. (2) lit. h)
30. Abrogă
OUG. nr. 78 / 2008      M. Of. nr. 465 / 23 iun. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
abrogare la 1 feb. 2014
31. Modifică
OUG. nr. 67 / 2008      M. Of. nr. 414 / 3 iun. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 7 alin. (1)
32. Modifică
L. nr. 104 / 2008      M. Of. nr. 375 / 16 mai 2008  
Lege privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad de mare risc
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 1 alin. (3), art. 19, art. 22;
abrogă art. 20, art. 21, art. 25 alin. (3)
33. Modifică
L. nr. 76 / 2008      M. Of. nr. 289 / 14 apr. 2008  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
înlocuieşte, la data de 1 feb. 2014, anexa
34. Modifică
L. nr. 46 / 2008      M. Of. nr. 238 / 27 mar. 2008  
Lege - Codul silvic
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 108, art. 109, art. 110, art. 114, art. 123;
abrogă art. 107, art. 111-113, art. 115-116, art. 120
35. Modifică
L. nr. 64 / 2008      M. Of. nr. 240 / 27 mar. 2008  
Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 21, art. 22, art. 23;
abrogă art. 24
36. Abrogă
L. nr. 58 / 2008      M. Of. nr. 228 / 25 mar. 2008  
Lege pentru completarea art. 258 din Codul penal
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 15/1968
37. Modifică
L. nr. 35 / 2008      M. Of. nr. 196 / 13 mar. 2008  
Lege pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 133, titlul cap. XIII, art. 50 lit. i) şi m);
abrogă art. 52-61
38. Modifică
OUG. nr. 23 / 2008      M. Of. nr. 180 / 10 mar. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind pescuitul şi acvacultura
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 64, art. 65;
abrogă art. 681
39. Modifică
OUG. nr. 24 / 2008      M. Of. nr. 182 / 10 mar. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 30
40. Modifică
L. nr. 4 / 2008      M. Of. nr. 24 / 11 ian. 2008  
Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 9 alin. (3), art. 22 lit. d), art. 31, art. 32, art. 54;
introduce lit. x) la art. 20;
abrogă art. 321, art. 33-45, art. 48-53
41. Abrogă
L. nr. 337 / 2007      M. Of. nr. 841 / 8 dec. 2007  
Lege pentru completarea art. 195 din Codul penal
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 15/1968
42. Modifică
OUG. nr. 57 / 2007      M. Of. nr. 442 / 29 iun. 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 52
43. Modifică
OUG. nr. 68 / 2007      M. Of. nr. 446 / 29 iun. 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 42
44. Modifică
OUG. nr. 64 / 2007      M. Of. nr. 439 / 28 iun. 2007  
Ordonanţă de urgenţă privind datoria publică
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 9 şi 10
45. Modifică
L. nr. 135 / 2007      M. Of. nr. 345 / 22 mai 2007  
Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 19-23
46. Modifică
L. nr. 33 / 2007      M. Of. nr. 28 / 16 ian. 2007  
Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 52 alin. (5), art. 53 lit. n) şi r);
abrogă art. 55-64
47. Modifică
L. nr. 489 / 2006      M. Of. nr. 11 / 8 ian. 2007  
Lege privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 23 alin. (4);
abrogă art. 13 alin. (3)
48. Modifică
OUG. nr. 121 / 2006      M. Of. nr. 1039 / 28 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind regimul juridic al precursorilor de droguri
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 22, art. 25;
abrogă art. 23 şi 24
49. Modifică
OUG. nr. 99 / 2006      M. Of. nr. 1027 / 27 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 410, art. 411 şi art. 412
50. Modifică
OUG. nr. 103 / 2006      M. Of. nr. 1019 / 21 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 18 alin. (1) lit. b)
51. Modifică
L. nr. 407 / 2006      M. Of. nr. 944 / 22 nov. 2006  
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 42, art. 43, art. 44;
abrogă art. 441, art. 461
52. Modifică
OUG. nr. 86 / 2006      M. Of. nr. 944 / 22 nov. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 25 alin. (1), art. 75
53. Modifică
L. nr. 402 / 2006      M. Of. nr. 915 / 10 nov. 2006  
Lege privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 14
54. Modifică
L. nr. 384 / 2006      M. Of. nr. 868 / 24 oct. 2006  
Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 45 alin. (1) lit. k);
introduce alin. (11) la art. 45;
abrogă art. 45 alin. (1) lit. l)
55. Modifică
L. nr. 325 / 2006      M. Of. nr. 651 / 27 iul. 2006  
Legea serviciului public de alimentare cu energie termică
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 47, art. 49-51
56. Modifică
L. nr. 319 / 2006      M. Of. nr. 646 / 26 iul. 2006  
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 37, art. 38, art. 42 alin. (3)
57. Modifică
L. nr. 334 / 2006      M. Of. nr. 632 / 21 iul. 2006  
Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 36 alin. (3)
58. Modifică
L. nr. 273 / 2006      M. Of. nr. 618 / 18 iul. 2006  
Lege privind finanţele publice locale
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 77
59. Modifică
L. nr. 241 / 2006      M. Of. nr. 563 / 29 iun. 2006  
Lege serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 38 alin. (1) şi (2)
60. Modifică
L. nr. 227 / 2006      M. Of. nr. 518 / 15 iun. 2006  
Lege privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 6 alin. (1) lit. i), art. 18, art. 53, art. 54;
abrogă art. 55-57
61. Modifică
L. nr. 204 / 2006      M. Of. nr. 470 / 31 mai 2006  
Lege privind pensiile facultative
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 121 alin. (1) lit. i), art. 123
62. Modifică
L. nr. 122 / 2006      M. Of. nr. 428 / 18 mai 2006  
Lege privind azilul în România
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 11
63. Modifică
L. nr. 96 / 2006      M. Of. nr. 380 / 3 mai 2006  
Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 26
64. Modifică
L. nr. 95 / 2006      M. Of. nr. 372 / 28 apr. 2006  
Lege privind reforma în domeniul sănătăţii
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 155, art. 156, art. 157, art. 158, art. 159, art. 835;
abrogă art. 154, art. 303, art. 304, art. 355, art. 834
65. Modifică
L. nr. 85 / 2006      M. Of. nr. 359 / 21 apr. 2006  
Lege privind procedura insolvenţei
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 11 alin. (1) lit. g), art. 28 alin. (1) lit. k), art. 94 alin. (4), titlul cap. V;
abrogă art. 143-148
66. Modifică
L. nr. 32 / 2006      M. Of. nr. 264 / 23 mar. 2006  
Lege privind obligaţiunile ipotecare
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 13 alin. (3) lit. d)
67. Modifică
L. nr. 51 / 2006      M. Of. nr. 254 / 21 mar. 2006  
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 46
68. Modifică
OUG. nr. 11 / 2006      M. Of. nr. 184 / 27 feb. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 9
69. Modifică
L. nr. 7 / 2006      M. Of. nr. 35 / 16 ian. 2006  
Lege privind statutul funcţionarului public parlamentar
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 68 lit. f);
abrogă art. 68 lit. e)
70. Modifică
OUG. nr. 195 / 2005      M. Of. nr. 1196 / 30 dec. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind protecţia mediului
modifică, la data de 1 feb. 2012, art. 98
71. Modifică
L. nr. 289 / 2005      M. Of. nr. 922 / 17 oct. 2005  
Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 4;
abrogă art. 5-8
72. Modifică
L. nr. 282 / 2005      M. Of. nr. 915 / 13 oct. 2005  
Lege privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 39;
abrogă art. 40
73. Modifică
L. nr. 248 / 2005      M. Of. nr. 682 / 29 iul. 2005  
Lege privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 31 alin. (2) lit. b) şi e), art. 40 lit. c), art. 51;
abrogă art. 50
74. Modifică
L. nr. 241 / 2005      M. Of. nr. 672 / 27 iul. 2005  
Lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 7
75. Modifică
L. nr. 247 / 2005      M. Of. nr. 653 / 22 iul. 2005  
Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 15 lit. f) din cap. IV al titlului VII
76. Modifică
OUG. nr. 102 / 2005      M. Of. nr. 646 / 21 iul. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 34-36
77. Abrogă
L. nr. 85 / 2005      M. Of. nr. 303 / 12 apr. 2005  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 15/1968
78. Modifică
L. nr. 1 / 2005      M. Of. nr. 172 / 28 feb. 2005  
Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 15, art. 112, art. 113, art. 114;
introduce lit. e) la art. 115
79. Modifică
L. nr. 566 / 2004      M. Of. nr. 1236 / 22 dec. 2004  
Legea cooperaţiei agricole
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 16 alin. (4)
80. Modifică
L. nr. 550 / 2004      M. Of. nr. 1175 / 13 dec. 2004  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 43 alin. (3)
81. Modifică
L. nr. 535 / 2004      M. Of. nr. 1161 / 8 dec. 2004  
Lege privind prevenirea şi combaterea terorismului
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 4 pct. 8 şi 9, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38;
introduce art. 331, art. 332;
abrogă art. 39 şi 47
82. Modifică
L. nr. 554 / 2004      M. Of. nr. 1154 / 7 dec. 2004  
Legea contenciosului administrativ
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 24 alin. (3)
83. Modifică
L. nr. 522 / 2004      M. Of. nr. 1155 / 7 dec. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
la data de 1 feb. 2014, elimină teza finală de la art. II
84. Abrogă
OUG. nr. 109 / 2004      M. Of. nr. 1115 / 27 nov. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Codului penal
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 15/1968
85. Modifică
L. nr. 466 / 2004      M. Of. nr. 1088 / 23 nov. 2004  
Lege privind Statutul asistentului social
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 14 lit. b) şi c)
86. Modifică
L. nr. 508 / 2004      M. Of. nr. 1089 / 23 nov. 2004  
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 12 alin. (1)
87. Modifică
L. nr. 411 / 2004      M. Of. nr. 1033 / 9 nov. 2004  
Lege privind fondurile de pensii administrate privat
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 144, art. 145, art. 146, art. 147;
introduce lit. h) la art. 141 alin. (1)
88. Modifică
L. nr. 393 / 2004      M. Of. nr. 912 / 7 oct. 2004  
Lege privind Statutul aleşilor locali
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 23 alin. (1);
abrogă art. 84
89. Modifică
OUG. nr. 73 / 2004      M. Of. nr. 915 / 7 oct. 2004  
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 5 alin. (3)
90. Modifică
L. nr. 370 / 2004      M. Of. nr. 887 / 29 sep. 2004  
Lege pentru alegerea Preşedintelui României
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 15 alin. (3), art. 51 alin. (5), titlul cap. IV, art. 55 lit. n) şi r), art. 64;
introduce lit. r1) la art. 55
91. Modifică
L. nr. 287 / 2004      M. Of. nr. 614 / 7 iul. 2004  
Legea consorţiilor universitare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 14
92. Modifică
L. nr. 295 / 2004      M. Of. nr. 583 / 30 iun. 2004  
Lege privind regimul armelor şi al muniţiilor
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 14 alin. (1) lit. c) şi d), art. 57 alin. (4) lit. a) şi b);
abrogă art. 133-141
93. Modifică
L. nr. 297 / 2004      M. Of. nr. 571 / 29 iun. 2004  
Lege privind piaţa de capital
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 10 lit. b) pct. 2, art. 46 alin. (6), art. 279
94. Modifică
L. nr. 272 / 2004      M. Of. nr. 557 / 23 iun. 2004  
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 132 şi art. 133
95. Modifică
L. nr. 273 / 2004      M. Of. nr. 557 / 23 iun. 2004  
Lege privind procedura adopţiei
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 92 alin. (2)
96. Modifică
L. nr. 238 / 2004      M. Of. nr. 535 / 15 iun. 2004  
Legea petrolului
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 57
97. Modifică
L. nr. 205 / 2004      M. Of. nr. 531 / 14 iun. 2004  
Lege privind protecţia animalelor
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 71, art. 23, art. 25;
introduce art. 231
98. Modifică
L. nr. 213 / 2004      M. Of. nr. 492 / 1 iun. 2004  
Lege privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 20 lit. a)
99. Modifică
L. nr. 138 / 2004      M. Of. nr. 369 / 28 apr. 2004  
Legea îmbunătăţirilor funciare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 82, art. 83 alin. (2) lit. d);
introduce lit. l) la art. 83 alin. (1)
100. Modifică
L. nr. 67 / 2004      M. Of. nr. 271 / 29 mar. 2004  
Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
la data de 1 feb. 2014, modifică titlul cap. V, art. 103 lit. n), art. 104, art. 105 alin. (1) lit. a), art. 116;
introduce lit. ţ) la art. 103;
abrogă art. 106-115
101. Modifică
L. nr. 571 / 2003      M. Of. nr. 927 / 23 dec. 2003  
Lege privind Codul fiscal
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 20623 alin. (1) lit. d) şi e), art. 20628 alin. (2) lit. a) pct. 2 şi lit. b) pct. 2, art. 2963 lit. f) pct. 6
102. Modifică
L. nr. 477 / 2003      M. Of. nr. 824 / 20 nov. 2003  
Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 51
103. Modifică
OUG. nr. 93 / 2003      M. Of. nr. 716 / 14 oct. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
la data de 1 feb. 2014, modifică titlul cap. III, art. 13 alin. (1) lit. a);
abrogă art. 14
104. Modifică
L. nr. 360 / 2003      M. Of. nr. 635 / 5 sep. 2003  
Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 241
105. Modifică
L. nr. 311 / 2003      M. Of. nr. 528 / 23 iul. 2003  
Legea muzeelor şi a colecţiilor publice
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 36
106. Modifică
L. nr. 329 / 2003      M. Of. nr. 530 / 23 iul. 2003  
Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 17
107. Modifică
L. nr. 333 / 2003      M. Of. nr. 525 / 22 iul. 2003  
Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 58, art. 59
108. Modifică
L. nr. 217 / 2003      M. Of. nr. 367 / 29 mai 2003  
Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 32
109. Modifică
L. nr. 196 / 2003      M. Of. nr. 342 / 20 mai 2003  
Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 9;
abrogă art. 10-12
110. Modifică
L. nr. 191 / 2003      M. Of. nr. 332 / 16 mai 2003  
Lege privind infracţiunile la regimul transportului naval
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29;
introduce alin. (2) la art. 30;
111. Modifică
OUG. nr. 27 / 2003      M. Of. nr. 291 / 25 apr. 2003  
Ordonanţă de urgenţă privind procedura aprobării tacite
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 15;
abrogă art. 152
112. Modifică
L. nr. 161 / 2003      M. Of. nr. 279 / 21 apr. 2003  
Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 821 alin. (2) din secţiunea a 2-a a cap. III din titlul IV al cărţii I, art. 225 şi art. 226 din secţiunea a 10-a a cap. I din titlul V al cărţii I, art. 228;
abrogă secţiunea 1 cu art. 42-47, secţiunea a 2-a cu art. 48-50 şi secţiunea a 3-a cu art. 51, de la cap. III al titlului III din cartea I, art. 59 din cap. IV al titlului III din cartea I, art. 222, 224 şi 231 din secţiunea a 10-a a cap. I din titlul V al cărţii I
113. Modifică
L. nr. 104 / 2003      M. Of. nr. 222 / 3 apr. 2003  
Lege privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 27
114. Modifică
L. nr. 85 / 2003      M. Of. nr. 197 / 27 mar. 2003  
Legea minelor
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 57 alin. (2);
abrogă art. 57 alin. (3)
115. Modifică
L. nr. 53 / 2003      M. Of. nr. 72 / 5 feb. 2003  
Lege – Codul muncii
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 264, art. 265;
abrogă art. 261-263
116. Modifică
L. nr. 39 / 2003      M. Of. nr. 50 / 29 ian. 2003  
Lege privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 2 lit. a) şi b);
abrogă art. 7-10, art. 13;
– în tot cuprinsul legii, trimiterile la art. 7 se vor considera făcute la art. 367 din Codul penal
117. Modifică
L. nr. 38 / 2003      M. Of. nr. 45 / 28 ian. 2003  
Lege privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1
118. Modifică
L. nr. 15 / 2003      M. Of. nr. 34 / 22 ian. 2003  
Lege privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
abrogă, la data de 1 feb. 2014, art. 9
119. Modifică
L. nr. 14 / 2003      M. Of. nr. 25 / 17 ian. 2003  
Legea partidelor politice
modifică, la data de 1 feb. 2014, art. 19 alin. (2)
120. Modifică