Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act DCC. nr. 447 / 2013
Titlul actual Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
    Publicat în   M. Of. nr. 674 / 1 nov. 2013  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
Actul selectat nu a suferit modificări din partea altor acte.
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Suspendă
OUG. nr. 91 / 2013      M. Of. nr. 620 / 4 oct. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
2. ADMITE excepţia
de neconst.
OUG. nr. 91 / 2013      M. Of. nr. 620 / 4 oct. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
3. Modifică
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
4. Repune în vigoare
L. nr. 15 / 2013      M. Of. nr. 127 / 8 mar. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
5. Modifică
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
6. Repune în vigoare
OG. nr. 12 / 2012      M. Of. nr. 593 / 20 aug. 2012  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
7. Repune în vigoare
L. nr. 207 / 2011      M. Of. nr. 817 / 18 nov. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
8. Repune în vigoare
L. nr. 169 / 2010      M. Of. nr. 505 / 21 iul. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
9. Repune în vigoare
OUG. nr. 37 / 2010      M. Of. nr. 278 / 28 apr. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
10. Repune în vigoare
L. nr. 25 / 2010      M. Of. nr. 145 / 5 mar. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
11. Repune în vigoare
L. nr. 381 / 2009      M. Of. nr. 870 / 14 dec. 2009  
Lege privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
12. Repune în vigoare
L. nr. 277 / 2009      M. Of. nr. 486 / 14 iul. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
13. Repune în vigoare
OUG. nr. 173 / 2008      M. Of. nr. 792 / 26 nov. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
14. Repune în vigoare
L. nr. 85 / 2006      M. Of. nr. 359 / 21 apr. 2006  
Lege privind procedura insolvenţei
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
15. Modifică
L. nr. 503 / 2004      M. Of. nr. 1193 / 14 dec. 2004  
Lege privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
16. Repune în vigoare
L. nr. 278 / 2004      M. Of. nr. 579 / 30 iun. 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
17. Repune în vigoare
OG. nr. 10 / 2004      M. Of. nr. 84 / 30 ian. 2004  
Ordonanţă privind falimentul instituţiilor de credit
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
18. Repune în vigoare
L. nr. 637 / 2002      M. Of. nr. 931 / 19 dec. 2002  
Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)