Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 255 / 2013
Titlul actual Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
    Publicat în   M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Precizări
– intră în vigoare la 1 feb. 2014
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 698 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
2. Modificări prin
OUG. nr. 91 / 2013      M. Of. nr. 620 / 4 oct. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
ieşit din vigoare
abrogă la 25 oct. 2013 art. 81
3. Modificări prin
DCC. nr. 447 / 2013      M. Of. nr. 674 / 1 nov. 2013  
Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
în vigoare
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
4. Modificări prin
OUG. nr. 116 / 2013      M. Of. nr. 837 / 24 dec. 2013  
Ordonanţă de urgenţă privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare şi din centrele de reţinere şi arestare preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii acestor comisii
în vigoare
modifică art. 23, art. 104
5. Modificări prin
L. nr. 85 / 2014      M. Of. nr. 466 / 25 iun. 2014  
Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
în vigoare
abrogă art. 81
6. Modificări prin
DCC. nr. 734 / 2016      M. Of. nr. 70 / 27 ian. 2017  
Decizia nr. 734 din 6 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
art. 10 alin. (1) şi (3)
7. Modificări prin
DCC. nr. 734 / 2016      M. Of. nr. 70 / 27 ian. 2017  
Decizia nr. 734 din 6 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
art. 8
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 115
2. Modifică
L. nr. 123 / 2012      M. Of. nr. 485 / 16 iul. 2012  
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale
modifică, la 1 feb. 2014, art. 187 alin. (2);
abrogă art. 187 alin. (7)
3. Modifică
L. nr. 82 / 2012      M. Of. nr. 406 / 18 iun. 2012  
Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
modifică, la 1 feb. 2014, art. 18
4. Modifică
L. nr. 55 / 2012      M. Of. nr. 185 / 22 mar. 2012  
Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)
modifică, la 1 feb. 2014, art. 15 alin. (4) lit. a) şi b)
5. Modifică
L. nr. 61 / 2011      M. Of. nr. 331 / 12 mai 2011  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
modifică, la 1 feb. 2014, art. 10
6. Modifică
L. nr. 62 / 2011      M. Of. nr. 322 / 10 mai 2011  
Lege dialogului social
modifică, la 1 feb. 2014, art. 8, art. 63 alin. (1), art. 218 alin. (3)
7. Modifică
L. nr. 259 / 2010      M. Of. nr. 857 / 21 dec. 2010  
Legea siguranţei digurilor
modifică, la 1 feb. 2014, art. 27
8. Modifică
L. nr. 155 / 2010      M. Of. nr. 488 / 15 iul. 2010  
Legea poliţiei locale
modifică, la 1 feb. 2014, art. 12
9. Modifică
L. nr. 135 / 2010      M. Of. nr. 486 / 5 iul. 2010  
Lege privind Codul de procedură penală
modifică, la 1 feb. 2014, art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin.(3) şi (6), art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (1) şi (3), art. 20 alin. (6) şi (7), art. 21 alin. (1) şi (3), art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (1), art. 25 alin. (5), art. 26 alin. (1) şi (3), art. 27 alin. (2) şi (7), art. 31, art. 36 alin. (1) lit. a) şi b), art. 38 alin. (1) lit. d), art. 40 alin. (1), art. 40 alin. (4), art. 43 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 53 lit. e) şi f), art. 56 alin. (1) şi (3) - (5), art. 58 alin. (3), art. 63 alin. (3) şi (4), art. 64 alin. (4), art. 65 alin. (4), art. 67 alin. (4), art. 69 alin. (2), art. 71, art. 72 alin. (1), (5) şi (6), art. 73 alin. (3), (4) şi (5), art. 74 alin. (1) - (3), art. 75 alin. (2) - (4), art. 76, art. 80 alin. (1), art. 85 alin. (2), art. 86, art. 88 alin. (3) şi (4), art. 91 alin. (2) şi (3), art. 92 denumirea marginală, art. 92 alin. (1), (6) şi (7), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1), (3) şi (4), art. 97 alin. (2) lit. e), art. 100 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (3), art. 105 alin. (4), art. 106, art. 107 alin. (1), art. 108 alin. (3), art. 109 alin. (3), art. 110 alin. (1) şi (4), art. 116 alin. (3), art. 117 alin. (4), art. 118, art. 121 alin. (6),art. 129 alin. (1) şi (3), art. 131 alin. (4), art. 133 alin. (2), denumirea cap. IV din titlul IV al Părţii generale, art. 138 alin. (1), (2), (9) - (11) şi (13), art. 139 alin. (2) şi (4), art. 142 alin. (2), art. 143 alin. (4), art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (3), art. 148, art. 149, art. 150, art. 151 alin. (3) lit. c) şi alin. (8), art. 152, art. 153, denumirea cap. V din titlul IV al Părţii generale, art. 154, denumirea cap. VI din titlul IV al Părţii generale, art. 157, art. 158 alin. (2) lit. b) şi d), art. 158 alin. (7) lit. i), art. 158 alin. (8), art. 159 alin. (10), art. 159 alin. (14) lit. c), art. 162 alin. (4) şi (5), art. 168 denumirea marginală, art. 168 alin. (2), art. 168 alin. (6) lit. f), art. 168 alin. (8), art. 168 alin. (11), art. 168 alin. (12), art. 168 alin. (13) lit. a), art. 170 alin. (1), art. 170 alin. (2), denumirea cap. VII din titlul IV al Părţii generale, art. 172, art. 173 alin. (2), art. 178 alin. (4) lit. b), art. 184 alin. (1), (3), (14) şi (16), art. 185 alin. (8) lit. e), art. 188 alin. (1) şi (2), art. 189 alin. (3), art. 190 alin. (1), (5) şi (7) - (10), art. 191 alin. (1), (3) şi (4), art. 192 denumirea marginală şi alin. (1), art. 193 alin. (2) şi (3), art. 194 denumirea marginală, art. 195 denumirea marginală şi partea introductivă a alin. (1), art. 196 alin. (3), art. 198 alin. (1) şi (2), art. 203 alin. (2) şi (5), art. 204 alin. (1), (2), (6), (11) şi (12), art. 205 alin. (2), (6) şi (10), art. 206 alin. (7), art. 209 alin. (4), art. 210 alin. (2) şi (6), art. 212, art. 213, art. 215 alin. (2) lit. d), art. 215 alin. (5) şi (7)- (9), art. 216 alin. (2), art. 217, art. 220 alin. (2), art. 221 alin. (2) lit. b) şi alin. (7), art. 228, art. 231, art. 238 alin. (2), art. 239 alin. (2), art. 240 alin. (1), art. 241 alin. (1) lit. d), art. 242 alin. (5), (7) şi (8), art. 243 alin. (4), art. 249, art. 253, art. 257 alin. (2), (5) şi (6), art. 259 alin. (5), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (4), art. 262 alin. (2), art. 263, art. 266 alin. (1), art. 276 alin. (1) şi (3), art. 283 alin. (4) lit. g), art. 283 alin. (4) lit. o), art. 284, art. 286 alin. (4), art. 288 alin. (2), art. 289 alin. (2), art. 291, art. 293 alin. (3) şi (4), art. 294 alin. (1) - (3), art. 296 alin. (2) şi (3), art. 298 alin. (2), art. 305 alin. (3), art. 306 alin. (1) şi (5), art. 308, art. 309 alin. (1), art. 311 alin. (1) şi (2), art. 315 alin. (1) şi (2), art. 316 alin. (1), art. 318, art. 321 alin. (2), art. 326, art. 328 alin. (1), art. 334 alin. (2), art. 335 alin. (2) - (4), art. 339 alin. (4), art. 341, art. 342, art. 343, art. 344, art. 345, art. 346, art. 347, art. 349, art. 351 alin. (2), art. 352 alin. (7), (8) şi (10) - (12), art. 353 denumirea marginală şi alin. (1), (2) şi (7), art. 356 alin. (4), art. 360 alin. (2), art. 363 alin. (4), art. 366, art. 368 alin. (1), (2) şi (4), art. 370 alin. (2) şi alin. (4) lit. e), art. 374, art. 375, art. 377, art. 378 alin. (1) şi (3) - (5), art. 381 alin. (3), (6), (8), (10) şi (12), art. 386 alin. (1), art. 391 alin. (1), art. 395, art. 396 alin. (3), (4) şi (8), art. 399 alin. (8) şi (9), art. 403 alin. (2) şi (3), art. 404 alin. (1) - (3) şi (7), art. 407, art. 409 alin. (1) lit. c), art. 412, art. 420 alin. (12), cap. IV din titlul III al Părţii speciale devine secţiunea 1 din cap. V titlul III al Părţii speciale, secţiunile 1-3 ale cap. V din titlul III al Părţii speciale devin secţiunile 2-4 ale cap. V din titlul III al Părţii speciale, art. 426, art. 429 alin. (1), art. 434 alin. (2), art. 436 alin. (1) lit. b), art. 438 alin. (1) pct. 1, art. 439 alin. (1), art. 440 alin. (2), art. 441 alin. (1), art. 453 alin. (3) şi (4), art. 459 alin. (1), art. 460 alin. (1), art. 465 alin. (3), (4) şi (12), art. 466 alin. (1) - (3), art. 468 alin. (1), art. 469, art. 471 alin. (1), art. 473 alin. (1), (2) şi (9), cap. VI din titlul III al părţii speciale, denumirea secţiunii a 2-a, art. 475, art. 476, art. 477, art. 482 lit. h), art. 485 alin. (1), art. 486, art. 488, art. 491, art. 492, art. 493, art. 494, art. 496, art. 497 alin. (1) şi (2), art. 498, art. 502 alin. (1) şi (2), art. 503 alin. (2), art. 506 alin. (4), art. 509 alin. (3), art. 511, art. 516 alin. (2), art. 523 alin. (2), art. 524, art. 525, art. 526 alin. (3), art. 528 alin. (2), art. 548 alin. (1), art. 554 alin. (2), art. 555 alin. (1), art. 556 alin. (1), art. 557 denumirea marginală, art. 559, art. 560 alin. (2), art. 562, art. 564, art. 574, art. 576 alin. (2),Partea specială titlul V cap. III denumirea secţiunii 1, art. 582, art. 583, art. 585 alin. (1), art. 587 alin. (4), art. 588 alin. (1), (3) şi (4), art. 589 alin. (1) lit. a), art. 591 alin. (3), art. 592 alin. (1);
introduce alin.(6) la art. 25, lit. c1) la art. 36 alin. (1), lit. e) - h) la art. 38 alin. (1), lit. d) şi e) la art. 39 alin. (1), secţiunea a 6-a după art. 63, alin. (5) şi (6) la art. 64, lit. g1) la art. 81 alin. (1), alin. (2) la art. 81, lit. a1) la art. 83, lit. g1) la art. 83, alin. (8) la art. 94, alin. (3) la art. 97, alin. (4) la art. 108, alin. (9) la art. 140, art. 1421, alin. (21) la art. 143, alin. (16) la art. 168, secţiunea a 3-a după art. 168, alin. (21) - (25) la art. 170, art. 1811, alin. (17) la art. 209, alin. (4) la art. 218, alin. (4) la art. 220, alin. (11) la art. 222, alin. (3) la art. 227, alin. (41) la art. 230, alin. (11) la art. 241, art. 2521 - 2524, alin. (8) la art. 257, alin. (71) la art. 259, alin. (13) la art. 259, alin. (21) şi alin. (7) la art. 260, art. 2611, denumirea marginală la art. 267, lit. d) la art. 275 alin. (1) pct. 2, art. 2941, alin. (4) la art. 305, alin. (6) şi (7) la art. 306, alin. (5) la art. 315, alin. (5) la art. 335, alin. (10) la art. 353, alin. (6) la art. 364, alin. (10) la art. 396, alin. (10) la art. 399, alin. (4) la art. 403, alin. (41) la art. 439, alin. (5) la art. 466, art. 4741, art. 4771, cap. I1 după art. 488, cu art. 4881 - 4886, lit. d) la art. 501 alin. (1), art. 5011, cap. IX după art. 549 cu art. 5491, alin. (6) la art. 553, alin. (11) la art. 556, alin. (21) la art. 556, alin. (10) la art. 557, art. 5811 după titlul secţiunii 1 a cap. III al titlului V al Părţii speciale, secţiunea 11 după art. 582, alin. (5) la art. 599;
abrogă art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (4), art. 26 alin. (4), art. 102 alin. (5), art. 111 alin. (2) lit. g), art. 116 alin. (5), art. 124 alin. (6) şi (7), art. 129 alin. (2), art. 155, art. 170 alin. (3), art. 174 alin. (3), art. 210 alin. (4), art. 215 alin. (10) - (15), art. 241 alin. (1) lit. e) - g), art. 261 alin. (6), art. 283 alin. (4) lit. j), art. 286 alin. (3), art. 353 alin. (5), art. 361 alin. (1), art. 388 alin. (5), art. 438 alin. (1) pct. 2-6, 9, 10, 13 şi 14, art. 480 alin. (3), art. 506 alin. (3) şi alin. (5), art. 512, art. 523 alin. (1) lit. e), art. 590 alin. (3);
dispune republicarea cu renumerotare
10. Modifică
OUG. nr. 77 / 2009      M. Of. nr. 439 / 26 iun. 2009  
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 30 alin (3)
11. Abrogă
L. nr. 195 / 2009      M. Of. nr. 365 / 1 iun. 2009  
Lege privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
12. Modifică
L. nr. 93 / 2009      M. Of. nr. 259 / 21 apr. 2009  
Lege privind instituţiile financiare nebancare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 12
13. Abrogă
L. nr. 8 / 2009      M. Of. nr. 105 / 20 feb. 2009  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
14. Modifică
L. nr. 173 / 2008      M. Of. nr. 715 / 21 oct. 2008  
Lege privind intervenţiile active în atmosferă
modifică, la 1 feb. 2014, art. 104;
abrogă art. 106
15. Modifică
L. nr. 76 / 2008      M. Of. nr. 289 / 14 apr. 2008  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 4 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (4) şi (6), art. 5 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7, art. 13 alin. (2), art. 14;
abrogă art. 5 alin. (3)
16. Modifică
L. nr. 46 / 2008      M. Of. nr. 238 / 27 mar. 2008  
Lege - Codul silvic
modifică, la 1 feb. 2014, art. 117
17. Abrogă
L. nr. 57 / 2008      M. Of. nr. 228 / 25 mar. 2008  
Lege pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
18. Abrogă
OUG. nr. 31 / 2008      M. Of. nr. 224 / 24 mar. 2008  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
19. Modifică
L. nr. 4 / 2008      M. Of. nr. 24 / 11 ian. 2008  
Lege privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
modifică, la 1 feb. 2014, art. 7 alin. (6), art. 48, art. 49, art. 50 alin. (1)-(4), art. 51, art. 52 alin. (2) şi (5), art. 531 alin. (1)
20. Modifică
L. nr. 291 / 2007      M. Of. nr. 758 / 8 nov. 2007  
Lege privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
art. 41 alin. (2)
21. Abrogă
L. nr. 79 / 2007      M. Of. nr. 225 / 2 apr. 2007  
Lege pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
22. Modifică
OG. nr. 14 / 2007      M. Of. nr. 82 / 2 feb. 2007  
Ordonanţă pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
modifică, la 1 feb. 2014, art. 3 alin. (1), (3) şi (9)
23. Modifică
OUG. nr. 99 / 2006      M. Of. nr. 1027 / 27 dec. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
modifică, la 1 feb. 2014, art. 114;
abrogă art. 24011 alin. (5) lit. k)
24. Modifică
OUG. nr. 86 / 2006      M. Of. nr. 944 / 22 nov. 2006  
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
introduce, la 1 feb. 2014, lit. h) la art. 36
25. Modifică
L. nr. 192 / 2006      M. Of. nr. 441 / 22 mai 2006  
Lege privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
modifică, la 1 feb. 2014, art. 2 alin. (1), art. 7 lit. e), art. 14 alin. (2), art. 15 lit. e), art. 67, art. 68 alin. (1), art. 69, art. 70 alin. (1), (2), (4) şi (5);
abrogă art. 601 alin. (1) lit. g)
26. Modifică
L. nr. 96 / 2006      M. Of. nr. 380 / 3 mai 2006  
Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
modifică, la 1 feb. 2014, art. 23 alin. (1)
27. Modifică
L. nr. 85 / 2006      M. Of. nr. 359 / 21 apr. 2006  
Lege privind procedura insolvenţei
modifică, la 1 feb. 2014, art. 36, art. 53
28. Modifică
L. nr. 86 / 2006      M. Of. nr. 350 / 19 apr. 2006  
Lege privind Codul vamal al României
modifică, la 1 feb. 2014, art. 11 alin. (2);
introduce alin. (3) la art. 11;
abrogă art. 234 alin. (3) şi (4), art. 276-278
29. Modifică
L. nr. 241 / 2005      M. Of. nr. 672 / 27 iul. 2005  
Lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
modifică, la 1 feb. 2014, titlul cap. III, art. 10 alin. (1)
30. Modifică
OUG. nr. 100 / 2005      M. Of. nr. 643 / 20 iul. 2005  
Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
modifică, la 1 feb. 2014, art. 20
31. Abrogă
L. nr. 160 / 2005      M. Of. nr. 470 / 2 iun. 2005  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
32. Abrogă
L. nr. 576 / 2004      M. Of. nr. 1223 / 20 dec. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
33. Abrogă
L. nr. 575 / 2004      M. Of. nr. 1210 / 16 dec. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2004 pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
34. Modifică
L. nr. 567 / 2004      M. Of. nr. 1197 / 14 dec. 2004  
Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
modifică, la 1 feb. 2014, art. 52 lit. f)
35. Modifică
L. nr. 550 / 2004      M. Of. nr. 1175 / 13 dec. 2004  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
modifică, la 1 feb. 2014, art. 19 alin. (1) lit. r)
36. Modifică
L. nr. 535 / 2004      M. Of. nr. 1161 / 8 dec. 2004  
Lege privind prevenirea şi combaterea terorismului
modifică, la 1 feb. 2014, art. 20;
abrogă art. 21, art. 22, art. 40 alin. (2), art. 41
37. Abrogă
L. nr. 548 / 2004      M. Of. nr. 1164 / 8 dec. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
38. Abrogă
L. nr. 480 / 2004      M. Of. nr. 1088 / 23 nov. 2004  
Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
39. Modifică
L. nr. 508 / 2004      M. Of. nr. 1089 / 23 nov. 2004  
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
modifică, la 1 feb. 2014, art. 10, art. 201;
abrogă art. 16, 17, 19 şi 21
40. Abrogă
OUG. nr. 72 / 2004      M. Of. nr. 909 / 6 oct. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
41. Modifică
L. nr. 364 / 2004      M. Of. nr. 869 / 23 sep. 2004  
Lege privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 6 alin. (2);
introduce alin. (3) şi (4) la art. 6
42. Modifică
L. nr. 317 / 2004      M. Of. nr. 599 / 2 iul. 2004  
Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii
modifică, la 1 feb. 2014, art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (1) şi (10), art. 42
43. Abrogă
OUG. nr. 55 / 2004      M. Of. nr. 592 / 1 iul. 2004  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
44. Modifică
L. nr. 293 / 2004      M. Of. nr. 581 / 30 iun. 2004  
Lege privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
modifică, la 1 feb. 2014, art. 58, art. 64 alin. (1) lit. c), art. 64 alin. (2);
abrogă art. 68 alin. (3) şi (4)
45. Modifică
L. nr. 290 / 2004      M. Of. nr. 586 / 30 iun. 2004  
Lege privind cazierul judiciar
modifică, la 1 feb. 2014, art. 6 alin. (1), art. 9 lit. b), art. 10 lit. b), art. 12 lit. b) şi e), art. 13 lit. b) şi c), art. 14 alin. (2) şi (3), art. 15 alin. (1) lit. f)-h), art. 18 lit. b), art. 21 alin. (2);
introduce lit. i) la art. 15 alin. (1)
46. Modifică
L. nr. 303 / 2004      M. Of. nr. 576 / 29 iun. 2004  
Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor
modifică, la 1 feb. 2014, art. 23 alin. (1) lit. g), art. 23 alin. (2), art. 32, art. 62 alin. (1) lit. a), art. 62 alin. (2), art. 63, art. 65 alin. (1) lit. f), art. 95 alin. (1), art. 105 alin. (2);
introduce lit. a1) la art. 62 alin. (1), alin. (11) la art. 62, art. 621, lit. f1) la art. 65 alin. (1), alin. (11) la art. 65
47. Modifică
L. nr. 304 / 2004      M. Of. nr. 576 / 29 iun. 2004  
Lege privind organizarea judiciară
modifică, la 1 feb. 2014, art. 13, art. 16, art. 17, art. 22, art. 24, art. 31, art. 32 alin.(1), (4) şi (5), art. 56 alin. (1), art. 58 alin. (3), art. 67 alin. (3), art. 98 alin. (1), art. 101 alin. (2), art. 102 alin. (2), art. 118 alin. (5);
introduce alin. (11) la art. 54, alin. (5)-(7) la art. 116;
abrogă art. 23 alin. (2), art. 241, art. 54 alin. (3) şi (4), art. 60, art. 90 alin.(2)
48. Modifică
L. nr. 211 / 2004      M. Of. nr. 505 / 4 iun. 2004  
Lege privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiuniior
modifică, la 1 feb. 2014, art. 4, art. 8 alin. (1), art. 9, art. 21 alin. (1) lit. a), art. 23, art. 24 alin. (1) şi (3)
49. Abrogă
L. nr. 159 / 2004      M. Of. nr. 451 / 20 mai 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
50. Modifică
OG. nr. 92 / 2003      M. Of. nr. 941 / 29 dec. 2003  
Ordonanţă privind Codul de procedură fiscală
modifică, la 1 feb. 2014, art. 233
51. Abrogă
OUG. nr. 109 / 2003      M. Of. nr. 748 / 26 oct. 2003  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
52. Modifică
OUG. nr. 91 / 2003      M. Of. nr. 712 / 13 oct. 2003  
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea Gărzii Financiare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 4 alin. (11);
introduce alin. (12) la art. 4
53. Modifică
L. nr. 333 / 2003      M. Of. nr. 525 / 22 iul. 2003  
Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
modifică, la 1 feb. 2014, art. 48 lit. d) şi i), art. 50 alin. (1) lit. e)
54. Modifică
L. nr. 281 / 2003      M. Of. nr. 468 / 1 iul. 2003  
Lege privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale
abrogă, la 1 feb. 2014, art. III
55. Modifică
L. nr. 269 / 2003      M. Of. nr. 441 / 23 iun. 2003  
Lege privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
modifică, la 1 feb. 2014, art. 51 alin. (1) lit. h), art. 60
56. Modifică
L. nr. 191 / 2003      M. Of. nr. 332 / 16 mai 2003  
Lege privind infracţiunile la regimul transportului naval
modifică, la 1 feb. 2014, art. 33 alin. (1), art. 36, art. 37
57. Modifică
L. nr. 161 / 2003      M. Of. nr. 279 / 21 apr. 2003  
Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 54-58
58. Modifică
L. nr. 53 / 2003      M. Of. nr. 72 / 5 feb. 2003  
Lege – Codul muncii
modifică, la 1 feb. 2014, art. 61 lit. b);
introduce lit. c1) la art. 52 alin. (1)
59. Modifică
L. nr. 39 / 2003      M. Of. nr. 50 / 29 ian. 2003  
Lege privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 11, 14-19 şi 23
60. Modifică
OUG. nr. 195 / 2002      M. Of. nr. 958 / 28 dec. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice
modifică, la 1 feb. 2014, art. 24 alin. (6), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 106 alin. (1) lit. b), art. 116 alin. (1) lit. b) şi d)
61. Modifică
L. nr. 682 / 2002      M. Of. nr. 964 / 28 dec. 2002  
Lege privind protecţia martorilor
modifică, la 1 feb. 2014, art. 4 alin. (2) lit. a) şi b), art. 5, art. 7, art. 8 alin. (1)
62. Modifică
L. nr. 656 / 2002      M. Of. nr. 904 / 12 dec. 2002  
Lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
modifică, la 1 feb. 2014, art. 8 alin. (5) - (7), art. 26 alin. (2), art. 37;
abrogă art. 34 - 36
63. Modifică
L. nr. 546 / 2002      M. Of. nr. 755 / 16 oct. 2002  
Lege privind graţierea şi procedura acordării graţierii
modifică, la 1 feb. 2014, art. 18 alin. (1)
64. Modifică
L. nr. 360 / 2002      M. Of. nr. 440 / 24 iun. 2002  
Lege privind Statutul poliţistului
modifică, la 1 feb. 2014, art. 65, art. 69 alin. (1) lit. i)
65. Abrogă
OUG. nr. 58 / 2002      M. Of. nr. 351 / 27 mai 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
66. Modifică
L. nr. 218 / 2002      M. Of. nr. 305 / 9 mai 2002  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
modifică, la 1 feb. 2014, art. 26 alin. (1) pct. 15, art. 33 alin. (1);
introduce pct. 151 la art. 26 alin. (1);
abrogă art. 27 alin. (3), art. 32
67. Modifică
L. nr. 182 / 2002      M. Of. nr. 248 / 12 apr. 2002  
Lege privind protecţia informaţiilor clasificate
modifică, la 1 feb. 2014, art. 7 alin. (4);
introduce alin. (5) la art. 7
68. Modifică
OUG. nr. 43 / 2002      M. Of. nr. 244 / 11 apr. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind Departamentul Naţional Anticorupţie
modifică, la 1 feb. 2014, art. 13, art. 223;
abrogă art. 11 alin. (3) şi (4), art. 16, art. 20, art. 22
69. Modifică
OUG. nr. 31 / 2002      M. Of. nr. 214 / 28 mar. 2002  
Ordonanţă de urgenţă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 7
70. Modifică
L. nr. 678 / 2001      M. Of. nr. 783 / 11 dec. 2001  
Lege privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
modifică, la 1 feb. 2014, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1), art. 43;
abrogă art. 21-23, art. 38 alin. (4)
71. Abrogă
L. nr. 456 / 2001      M. Of. nr. 410 / 25 iul. 2001  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
72. Modifică
OUG. nr. 105 / 2001      M. Of. nr. 352 / 30 iun. 2001  
Ordonanţă de urgenţă privind frontiera de stat a României
modifică, la 1 feb. 2014, art. 23
73. Modifică
OUG. nr. 104 / 2001      M. Of. nr. 351 / 29 iun. 2001  
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
modifică, la 1 feb. 2014, art. 23
74. Modifică
OUG. nr. 244 / 2000      M. Of. nr. 633 / 6 dec. 2000  
Ordonanţă de urgenţă privind siguranţa barajelor
modifică, la 1 feb. 2014, art. 26
75. Abrogă
OUG. nr. 207 / 2000      M. Of. nr. 594 / 22 nov. 2000  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
76. Modifică
L. nr. 188 / 2000      M. Of. nr. 559 / 10 nov. 2000  
Lege privind executorii judecătoreşti
modifică, la 1 feb. 2014, art. 23 alin. (1) lit. e), art. 50 alin. (1);
introduce alin. (11) la art. 23
77. Modifică
L. nr. 143 / 2000      M. Of. nr. 362 / 3 aug. 2000  
Lege privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
modifică, la 1 feb. 2014, art. 18 alin. (1) şi (3);
abrogă art. 1 lit. j) şi k), art. 18 alin. (4), art. 20 - 25
78. Modifică
L. nr. 139 / 2000      M. Of. nr. 360 / 2 aug. 2000  
Lege privind activitatea de meteorologie
modifică, la 1 feb. 2014, art. 36
79. Modifică
OUG. nr. 59 / 2000      M. Of. nr. 238 / 30 mai 2000  
Ordonanţă de urgenţă privind Statutul personalului silvic
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 44
80. Modifică
L. nr. 78 / 2000      M. Of. nr. 219 / 18 mai 2000  
Lege pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
modifică, la 1 feb. 2014, art. 26;
abrogă art. 21, art. 261, art. 27, art. 30, art. 31
81. Modifică
OG. nr. 1 / 2000      M. Of. nr. 22 / 21 ian. 2000  
Ordonanţă privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală
modifică, la 1 feb. 2014, art. 15 lit. a), art. 17 lit. a)
82. Modifică
L. nr. 188 / 1999      M. Of. nr. 600 / 8 dec. 1999  
Lege privind Statutul funcţionarilor publici
modifică, la 1 feb. 2014, art. 77 alin. (6), art. 86 alin. (3) şi (5), art. 94 alin. (1) lit. f), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g)
83. Modifică
L. nr. 255 / 1998      M. Of. nr. 525 / 31 dec. 1998  
Lege privind protecţia noilor soiuri de plante
modifică, la 1 feb. 2014, art. 44 alin. (4)
84. Modifică
L. nr. 56 / 1997      M. Of. nr. 67 / 17 apr. 1997  
Lege pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
modifică, la 1 feb. 2014, art. 59 alin. (1)
85. Modifică
L. nr. 35 / 1997      M. Of. nr. 48 / 20 mar. 1997  
Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
modifică, la 1 feb. 2014, art. 31 alin. (1) şi (2)
86. Modifică
L. nr. 121 / 1996      M. Of. nr. 257 / 23 oct. 1996  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
modifică, la 1 feb. 2014, art. 25 alin. (1) lit. e)
87. Modifică
L. nr. 21 / 1996      M. Of. nr. 88 / 30 apr. 1996  
  M. Of. nr. 50 bis / 25 mar. 1997  
Legea concurenţei
modifică, la 1 feb. 2014, art. 33 alin. (2), art. 37, art. 38 alin. (7)
88. Modifică
L. nr. 8 / 1996      M. Of. nr. 60 / 26 mar. 1996  
Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe
modifică, la 1 feb. 2014, art. 138 alin. (1) lit. k), art. 139 alin. (6) şi (12);
abrogă art. 145
89. Modifică
L. nr. 80 / 1995      M. Of. nr. 155 / 20 iul. 1995  
Lege privind statutul cadrelor militare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 85 alin. 1 lit. k), art. 87 alin. 3, art. 89 alin. 7, art. 109 alin. 4
90. Modifică
L. nr. 36 / 1995      M. Of. nr. 92 / 16 mai 1995  
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale
modifică, la 1 feb. 2014, art. 41 alin. (1) lit. f), art. 42 alin. (1) lit. g);
introduce alin. (21) la art. 41
91. Abrogă
L. nr. 45 / 1993      M. Of. nr. 147 / 1 iul. 1993  
Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
92. Abrogă
L. nr. 104 / 1992      M. Of. nr. 244 / 1 oct. 1992  
Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a altor legi, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 59/1968 şi a Decretului nr. 218 /1977
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
93. Abrogă
L. nr. 88 / 1992      M. Of. nr. 181 / 30 iul. 1992  
Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
94. Abrogă
L. nr. 83 / 1992      M. Of. nr. 173 / 22 iul. 1992  
Lege privind procedura urgentă de urmărire şi judecare pentru unele infracţiuni de corupţie
abrogare la 1 feb. 2014
95. Modifică
L. nr. 14 / 1992      M. Of. nr. 33 / 3 mar. 1992  
Lege privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
modifică, la 1 feb. 2014, art. 9, art. 10, art. 11
96. Modifică
L. nr. 50 / 1991      M. Of. nr. 163 / 7 aug. 1991  
Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
modifică, la 1 feb. 2014, art. 32 alin. (4);
introduce art. 241
97. Modifică
L. nr. 51 / 1991      M. Of. nr. 163 / 7 aug. 1991  
Lege privind siguranţa naţională a României
modifică, la 1 feb. 1014, titlul, art. 20;
introduce art. 121 - 1210;
abrogă art. 13-15;
înlocuieşte sintagma "siguranţă naţională" cu "securitate naţională"
98. Modifică
L. nr. 11 / 1991      M. Of. nr. 24 / 30 ian. 1991  
Lege privind combaterea concurenţei neloiale
modifică, la 1 feb. 2014, art. 7 alin. 1, art. 8;
abrogă art. 9, 10, 11, 12, şi 13
99. Abrogă
L. nr. 32 / 1990      M. Of. nr. 128 / 17 nov. 1990  
Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
100. Modifică
L. nr. 31 / 1990      M. Of. nr. 126-127 / 17 nov. 1990  
Legea societăţilor
abrogă, la 1 feb. 2014, art. 2821
101. Abrogă
L. nr. 20 / 1990      M. Of. nr. 112 / 10 oct. 1990  
Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
102. Modifică
L. nr. 17 / 1990      M. Of. nr. 99 / 9 aug. 1990  
Lege privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
modifică, la 1 feb. 2014, art. 488
103. Abrogă
D-L. nr. 12 / 1990      M. Of. nr. 7 / 12 ian. 1990  
Decret lege privind abrogarea şi modificarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014, odată cu L. nr. 29/1968
104. Abrogă
L. nr. 29 / 1968      B. Of. nr. 145-146 / 12 nov. 1968  
Codul de procedură penală
abrogare la 1 feb. 2014