Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act OUG. nr. 91 / 2013
Titlul actual Ordonanţă de urgenţă privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
    Publicat în   M. Of. nr. 620 / 4 oct. 2013  
Precizări
– intră în vigoare la 25 oct. 2013;
– La data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, articolele 337-341 se abrogă
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Suspendare prin
DCC. nr. 447 / 2013      M. Of. nr. 674 / 1 nov. 2013  
Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
în vigoare
suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile OUG. nr. 91/2013 (termenul se împlineşte la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituţie)
2. Excepţie
de neconst.
ADMISĂ prin
DCC. nr. 447 / 2013      M. Of. nr. 674 / 1 nov. 2013  
Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
în vigoare
3. Respingere prin
L. nr. 1 / 2015      M. Of. nr. 18 / 9 ian. 2015  
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
ieşit din vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
abrogă la 25 oct. 2013 art. 81
2. Abrogă
L. nr. 15 / 2013      M. Of. nr. 127 / 8 mar. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
abrogare la 25 oct. 2013, odată cu OG. nr. 10/2004
3. Modifică
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
abrogă la 25 oct. 2013 art. 175
4. Abrogă
OG. nr. 12 / 2012      M. Of. nr. 593 / 20 aug. 2012  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
abrogare la 25 oct. 2013, odată cu OG. nr. 10/2004
5. Abrogă
L. nr. 207 / 2011      M. Of. nr. 817 / 18 nov. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
abrogare la 25 oct. 2013, odată cu OG. nr. 10/2004
6. Abrogă
L. nr. 169 / 2010      M. Of. nr. 505 / 21 iul. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
abrogare la 25 oct. 2013, odată cu L. nr. 85/2006
7. Abrogă
OUG. nr. 37 / 2010      M. Of. nr. 278 / 28 apr. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
abrogare la 25 oct. 2013, odată cu OG. nr. 10/2004
8. Abrogă
L. nr. 25 / 2010      M. Of. nr. 145 / 5 mar. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
abrogare la 25 oct. 2013, odată cu L. nr. 85/2006
9. Abrogă
L. nr. 381 / 2009      M. Of. nr. 870 / 14 dec. 2009  
Lege privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
abrogare la 25 oct. 2013
10. Abrogă
L. nr. 277 / 2009      M. Of. nr. 486 / 14 iul. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
abrogare la 25 oct. 2013, odată cu L. nr. 85/2006
11. Abrogă
OUG. nr. 173 / 2008      M. Of. nr. 792 / 26 nov. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
abrogare la 25 oct. 2013, odată cu L. nr. 85/2006
12. Abrogă
L. nr. 85 / 2006      M. Of. nr. 359 / 21 apr. 2006  
Lege privind procedura insolvenţei
abrogare la 25 oct. 2013
13. Modifică
L. nr. 503 / 2004      M. Of. nr. 1193 / 14 dec. 2004  
Lege privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări
abrogă la 25 oct. 2013 cap. III secţiunile 1-3, cap. IV şi art. 83
14. Abrogă
L. nr. 278 / 2004      M. Of. nr. 579 / 30 iun. 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit
abrogare la 25 oct. 2013
15. Abrogă
OG. nr. 10 / 2004      M. Of. nr. 84 / 30 ian. 2004  
Ordonanţă privind falimentul instituţiilor de credit
abrogare la 25 oct. 2013
16. Abrogă
L. nr. 637 / 2002      M. Of. nr. 931 / 19 dec. 2002  
Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei