Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act L. nr. 85 / 2014
Titlul actual Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
    Publicat în   M. Of. nr. 466 / 25 iun. 2014  
Precizări
– în actele normative în vigoare, sintagma "procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit" se înlocuieşte cu sintagma "procedura falimentului instituţiilor de credit"
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Act invocat prin Decizii ale CSJ / ICCJ
Nr. crt.DeciziaPublicată înMenţiune
1. Decizia CSJ / ICCJ nr. 2 / 2016   M. Of. nr. 263 / 7 apr. 2016  
2. Decizia CSJ / ICCJ nr. 11 / 2016   M. Of. nr. 436 / 10 iun. 2016   cu referire la art. 105 alin. (1) şi (2), art. 106
3. Decizia CSJ / ICCJ nr. 53 / 2018   M. Of. nr. 930 / 5 nov. 2018   cu referire la art. 105 alin. (1) şi (2)
4. Decizia CSJ / ICCJ nr. 72 / 2018   M. Of. nr. 85 / 4 feb. 2019   cu referire la art. 102 alin. (1) teza I şi a ll-a
5. Decizia CSJ / ICCJ nr. 5 / 2019   M. Of. nr. 237 / 27 mar. 2019   cu referire la art. 133 alin. (4) lit. e)
6. Decizia CSJ / ICCJ nr. 12 / 2019   M. Of. nr. 586 / 17 iul. 2019  
7. Decizia CSJ / ICCJ nr. 49 / 2019   M. Of. nr. 1010 / 16 dec. 2019   cu referire la art. 5 alin. (1) pct. 72
8. Decizia CSJ / ICCJ nr. 1 / 2020   M. Of. nr. 147 / 25 feb. 2020   art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) şi art. 154–158, raportate la dispoziţiile art. 249 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală (respectiv art. 163 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală de la 1968)M. Of. nr. 466/25 iun. 2014
9. Decizia CSJ / ICCJ nr. 19 / 2020   M. Of. nr. 244 / 25 mar. 2020   dispoziţiile art. 90 alin. (1) şi (2) şi art. 5 pct. 20, coroborate cu prevederile art. 1.617 alin. (1) şi (3) din Codul civil
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 473 / 2014      M. Of. nr. 466 / 25 iun. 2014  
Decret pentru promulgarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 312 / 2015      M. Of. nr. 920 / 11 dec. 2015  
Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar
în vigoare
modifică art. 206, art. 212 alin. (1), art. 219 alin. (1), art. 220, art. 221 alin. (3), art. 226 alin. (1) şi (5), art. 230, art. 232, art. 234, art. 313 alin. (2), art. 320 alin. (3), art. 321 alin. (4) şi (6)-(9), art. 322;
introduce alin. (2) la art. 5, art. 1961-1963, art. 2111, art. 2191, 2192, art. 3111 la cap. IV, art. 3181, alin. 31) la art. 320;
abrogă art. 5 pct. 3, art. 207 alin. (1) lit. b), art. 209 lit. g), art. 215, art. 216 alin. (2)-(4), art. 217 alin. (2)-(4), art. 218 alin. (2) şi (3), art. 226 alin. (4), art. 231
3. Modificări prin
L. nr. 62 / 2016      M. Of. nr. 295 / 19 apr. 2016  
Lege pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
în vigoare
introduce lit. c) la alin. (2) al art. 75
4. Modificări prin
L. nr. 1 / 2017      M. Of. nr. 15 / 6 ian. 2017  
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
modifică art. 39 alin. (7) şi art. 42 alin. (1)
5. Modificări prin
OUG. nr. 88 / 2018      M. Of. nr. 840 / 2 oct. 2018  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
în vigoare
modifică art. 5 alin. (1) pct. 31, 66, 71 şi 72, art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 67 alin. (2), art. 75 alin. (3) şi (4), art. 102 alin. (1), art. 133 alin. (5) lit. K, art. 143 alin. (1) şi (3), art. 169 alin. (2) şi (7), art. 170, art. 243 alin. (1), art. 244, art. 246 alin. (2), art. 248, art. 249 alin. (1), art. 249 alin. (2) lit. b), art. 250 alin. (1), art. 252 alin. (1), art. 258 lit. d) şi e), art. 258 partea introductivă a lit. q), art. 260, art. 262 alin. (3), art. 263, art. 266 alin. (2), art. 267 alin. (1) şi art. 324 alin. (1);
introduce pct. 73 şi 74 la art. 5 alin. (1), alin. (2) la art. 52, alin. (2) la art. 61, alin. (81) la art. 102, alin. (51)-(53) la art. 133, art. 1351, alin. (2) şi (3) la art. 251, art. 2511, alin. (2)-(4) la art. 258, alin. (31)-(33) la art. 262 şi alin. (3) la art. 267;
abrogă art. 258 lit. c), art. 258 lit. q) pct. 1, art. 264 şi art. 265;
dispune republicarea cu renumerotare
6. Modificări prin
L. nr. 55 / 2020      M. Of. nr. 396 / 15 mai 2020  
Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
în vigoare
dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să curgă şi termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd. Corelativ până la aceeaşi dată, nu sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
– pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72 şi a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
abrogă art. 81
2. Abrogă
L. nr. 15 / 2013      M. Of. nr. 127 / 8 mar. 2013  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
3. Modifică
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
abrogă art. 175
4. Abrogă
OG. nr. 12 / 2012      M. Of. nr. 593 / 20 aug. 2012  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
5. Abrogă
L. nr. 207 / 2011      M. Of. nr. 817 / 18 nov. 2011  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
6. Abrogă
L. nr. 169 / 2010      M. Of. nr. 505 / 21 iul. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
7. Abrogă
OUG. nr. 37 / 2010      M. Of. nr. 278 / 28 apr. 2010  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
8. Abrogă
L. nr. 25 / 2010      M. Of. nr. 145 / 5 mar. 2010  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
9. Abrogă
L. nr. 381 / 2009      M. Of. nr. 870 / 14 dec. 2009  
Lege privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
10. Abrogă
L. nr. 277 / 2009      M. Of. nr. 486 / 14 iul. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
11. Abrogă
OUG. nr. 173 / 2008      M. Of. nr. 792 / 26 nov. 2008  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
12. Abrogă
L. nr. 85 / 2006      M. Of. nr. 359 / 21 apr. 2006  
Lege privind procedura insolvenţei
13. Modifică
L. nr. 503 / 2004      M. Of. nr. 1193 / 14 dec. 2004  
Lege privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări
abrogă secţiunile 1-3 ale cap. III, cap. IV şi art. 83
14. Abrogă
L. nr. 278 / 2004      M. Of. nr. 579 / 30 iun. 2004  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit
15. Abrogă
OG. nr. 10 / 2004      M. Of. nr. 84 / 30 ian. 2004  
Ordonanţă privind falimentul instituţiilor de credit
16. Abrogă
L. nr. 637 / 2002      M. Of. nr. 931 / 19 dec. 2002  
Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei