Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act L. nr. 133 / 2015
Titlul actual Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
    Publicat în   M. Of. nr. 411 / 10 iun. 2015  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 517 / 2015      M. Of. nr. 411 / 10 iun. 2015  
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
2. Modificări prin
L. nr. 230 / 2018      M. Of. nr. 693 / 8 aug. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
în vigoare
abrogă art. II alin. (24)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
abrogă art. 202 pct. 8
2. Modifică
L. nr. 46 / 2008      M. Of. nr. 238 / 27 mar. 2008  
Lege - Codul silvic
modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) lit. g), art. 2 alin. (2) lit. a), c) şi d), art. 9 alin. (5), art. 10, art. 11 alin. (1) şi (3), art. 11 alin. (7) lit. b) şi e), art. 12, art. 13 alin. (1) şi (2), art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3) şi (4), art. 15 alin. (5) lit. c), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. a) şi i), art. 17 alin. (3), art. 18 partea introductivă, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (2) şi (5), art. 21 alin. (3) lit. b) şi alin. (4), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 26, art. 29 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 30 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (2) lit. a), c), f) şi g), art. 33 alin. (3) lit. c), g) şi h), art. 33 alin. (4) şi (7), art. 36 alin. (2) şi (3), art. 37, art. 39 alin. (1), (4) şi (5), art. 40, art. 41 alin. (1) partea introductivă şi lit. a) şi b), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (1) partea introductivă şi lit. a) şi b), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (1)-(3), art. 46 alin. (1) partea introductivă şi alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 47 alin. (2)-(4), art. 48, art. 50, art. 51 alin. (3), art. 53 alin. (1) şi (5), art. 54 alin. (2), art. 58 alin. (3) lit. e), art. 58 alin. (5), art. 59, art. 62 alin. (1), (2), (3) şi (4), art. 69 alin. (1) lit. b) şi c), art. 71 alin. (5), art. 74, art. 75, art. 76, art. 78 alin. (1), art. 83 alin. (1), art. 84, art. 88 alin. (1), art. 95 alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. e), art. 105, art. 109 alin. (2) lit. b), art. 117, art. 123, art. 127 alin. (9) lit. a) şi b), art. 135 alin. (3), art. 136 alin. (1), art. 137;
introduce lit. e) la art. 2 alin. (2), alin. (3) la art. 3, lit. l) şi m) la art. 5 lit. f1) la art. 11 alin. (7), alin. (9) şi (10) la art. 11, alin. (21) la art. 14, alin. (5) la art. 14, lit. i) la art. 15 alin. (5), alin. (11) şi (12) la art. 20, alin. (8) la art. 20, alin. (3) la art. 25, alin. (5) şi (6) la art. 30, lit. i), j) şi k) la art. 33 alin. (3), alin. (4) la art. 36, alin. (8)-(11) la art. 39, alin. (3) la art. 41, alin. (41) la art. 45, alin. (6) la art. 58, alin. (4) şi (5) la art. 60, alin. (5) la art. 62, alin. (3) la art. 72, alin. (2) la art. 87, alin. (4) şi (5) la art. 88, alin. (11) la art. 97;
abrogă art. 1 alin. (2) lit. i), j) şi k), art. 90 alin. (3) şi (4), art. 135 alin. (4);
modifică şi înlocuieşte anexa;
dispune republicarea cu renumerotare
3. Abrogă
HG. nr. 1174 / 2006      M. Of. nr. 773 / 12 sep. 2006  
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către operatorii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004
4. Abrogă
HG. nr. 85 / 2004      M. Of. nr. 121 / 10 feb. 2004  
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici