Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 3 apr. 2020 –
Act L. nr. 87 / 2015
Titlul actual Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
    Publicat în   M. Of. nr. 282 / 27 apr. 2015  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Promulgare prin
D. nr. 412 / 2015      M. Of. nr. 282 / 27 apr. 2015  
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
în vigoare
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
L. nr. 204 / 2006      M. Of. nr. 470 / 31 mai 2006  
Lege privind pensiile facultative
introduce lit f) la art. 84
2. Modifică
L. nr. 411 / 2004      M. Of. nr. 1033 / 9 nov. 2004  
Lege privind fondurile de pensii administrate privat
introduce lit. f) la art. 23 alin. (1)