Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act DCC. nr. 735 / 2016
Titlul actual Decizia nr. 735 din 6 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
    Publicat în   M. Of. nr. 128 / 17 feb. 2017  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
Actul selectat nu a suferit modificări din partea altor acte.
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. RESPINGE excepţia
de neconst.
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
art. 15 alin. (2)
2. RESPINGE excepţia
de neconst.
L. nr. 286 / 2009      M. Of. nr. 510 / 24 iul. 2009  
Lege privind Codul penal
art. 336 alin. (1)