Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act DCC. nr. 775 / 2016
Titlul actual Decizia nr. 775 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul penal, ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ale art. 344 alin. (3) şi (4) şi ale art. 374 alin. (7) din Codul de procedură penală
    Publicat în   M. Of. nr. 264 / 14 apr. 2017  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
Actul selectat nu a suferit modificări din partea altor acte.
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. RESPINGE excepţia
de neconst.
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
art. 10
2. RESPINGE excepţia
de neconst.
L. nr. 135 / 2010      M. Of. nr. 486 / 5 iul. 2010  
Lege privind Codul de procedură penală
art. 344 alin. (3) şi art. 374 alin. (7)
3. RESPINGE excepţia
de neconst.
L. nr. 135 / 2010      M. Of. nr. 486 / 5 iul. 2010  
Lege privind Codul de procedură penală
art. 344 alin. (4)
4. RESPINGE excepţia
de neconst.
L. nr. 286 / 2009      M. Of. nr. 510 / 24 iul. 2009  
Lege privind Codul penal
art. 39 alin. (1) lit. b)
5. RESPINGE excepţia
de neconst.
L. nr. 286 / 2009      M. Of. nr. 510 / 24 iul. 2009  
Lege privind Codul penal
art. 39 alin. (1) lit. c)