Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 3 apr. 2020 –
Act L. nr. 56 / 1997
Titlul actual Lege pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
    Publicat în   M. Of. nr. 67 / 17 apr. 1997  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 116 / 10 feb. 2004  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Modificări prin
L. nr. 387 / 2003      M. Of. nr. 698 / 6 oct. 2003  
Lege privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
ieşit din vigoare
modifică denumirea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice în Agenţia Naţională de Control al Exporturilor
2. Modificări prin
OUG. nr. 90 / 2003      M. Of. nr. 712 / 13 oct. 2003  
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
în vigoare
înlocuieşte denumirea Direcţia Generală a Vămilor cu Autoritatea Naţională a Vămilor
3. Modificări prin
L. nr. 448 / 2003      M. Of. nr. 828 / 22 nov. 2003  
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
în vigoare
modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4, art. 8, partea introductivă a art. 11, partea introductivă a art. 12, art. 13 alin. (1) lit. b), art. 15 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (1), art. 21, art. 23, art. 25, art. 35, art. 38, art. 40, art. 41, art. 42 lit. a), art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (2), Cap. VIII cu art. 48 - 56, anexa nr. 1, anexa nr. 2;
introduce art. 11, alin. (31) la art. 7, art. 421, art. 471, art. 561
4. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 116 / 10 feb. 2004  
5. Modificări prin
L. nr. 39 / 2004      M. Of. nr. 238 / 18 mar. 2004  
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
în vigoare
aprobă cu modificări OUG. nr. 90/2003
6. Modificări prin
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
în vigoare
la data de 1 feb. 2014, modifică art. 53 alin. (1) lit. c), art. 55, art. 56, art. 58;
abrogă art. 57, art. 60
7. Modificări prin
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
în vigoare
modifică, la 1 feb. 2014, art. 59 alin. (1)
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
HG. nr. 211 / 1994      M. Of. nr. 134 / 30 mai 1994  
Hotărâre privind unele măsuri de aplicare a Convenţiei internaţionale de la Geneva privind interzicerea perfecţionării, producerii, stocării şi utilizării armelor chimice şi distrugerea acestora
modifică în mod corespunzător
2. Modifică
HG. nr. 594 / 1992      M. Of. nr. 279 / 9 nov. 1992  
Hotărâre privind regimul importurilor şi exporturilor de articole şi tehnologii supuse controlului destinaţiei finale, al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice şi a rachetelor purtătoare de asemenea arme, precum şi al controlului interzicerii armelor chimice
modifică anexa nr. 1 la HG. nr. 211/1994