Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului –
Act DCC. nr. 735 / 2017
Titlul actual Decizia nr. 735 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ale art. 3, art. 4 alin. (2) şi ale art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, precum şi ale art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală
    Publicat în   M. Of. nr. 282 / 29 mar. 2018  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
Actul selectat nu a suferit modificări din partea altor acte.
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. RESPINGE excepţia
de neconst.
ca inadmisibilă
L. nr. 255 / 2013      M. Of. nr. 515 / 14 aug. 2013  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
art. 3, art. 4 alin. (2) şi art. 7
2. RESPINGE excepţia
de neconst.
ca neîntemeiată
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
art. 15 alin. (2)
3. RESPINGE excepţia
de neconst.
ca inadmisibilă
L. nr. 135 / 2010      M. Of. nr. 486 / 5 iul. 2010  
Lege privind Codul de procedură penală
art. 282 alin. (4) lit. a)