Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 2 iun. 2020 –
Act DCC. nr. 734 / 2017
Titlul actual Decizia nr. 734 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală din 1968, ale art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal şi ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
    Publicat în   M. Of. nr. 352 / 23 apr. 2018  
Precizări
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
Actul selectat nu a suferit modificări din partea altor acte.
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. RESPINGE excepţia
de neconst.
ca neîntemeiată
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
art. 10
2. RESPINGE excepţia
de neconst.
ca neîntemeiată
L. nr. 286 / 2009      M. Of. nr. 510 / 24 iul. 2009  
Lege privind Codul penal
art. 39 alin. (1) lit. b)
3. RESPINGE excepţia
de neconst.
ca neîntemeiată
L. nr. 15 / 1968      B. Of. nr. 79-79bis / 21 iun. 1968  
Codul penal al României
art. 912 alin. 1 teza a doua