Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 10 mai 2019 –
Act L. nr. 202 / 1998
Titlul actual Lege privind organizarea Monitorului Oficial al României
    Publicat în   M. Of. nr. 423 / 10 nov. 1998  
Precizări
        html  
       
  Sinteză
 rectificări / republicări
REPUBLICARE   M. Of. nr. 470 / 8 iul. 2009  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 206 / 11 apr. 2013  
Rectificare   M. Of. nr. 233 / 23 apr. 2013  
REPUBLICARE   M. Of. nr. 511 / 3 iul. 2017  
  Avizare
Consiliul Legislativ
Decizii de RESPINGERE ale Curţii Constituţionale – click pentru derulare / restrângere
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificator | Publicat înText modificator / Obs.  
1. Modificări prin
OG. nr. 118 / 1999      M. Of. nr. 431 / 31 aug. 1999  
Ordonanţă privind achiziţile publice
ieşit din vigoare
introduce în structura Monitorului Oficial Partea a VI-a "Achiziţii Publice"
2. Modificări prin
L. nr. 1 / 2005      M. Of. nr. 172 / 28 feb. 2005  
Lege privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
în vigoare
modifică art. 4;
introduce art. 91
3. Modificări prin
OG. nr. 23 / 2008      M. Of. nr. 626 / 28 aug. 2008  
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
în vigoare
modifică art. 17 şi art. 18 la data de 1 ian. 2009, art. 19;
introduce lit. H1 şi I1 la art. 5, art. 91 înaintea actualului art. 91 care devine art. 92, secţiunea 21 cu art. 151 şi 152 la cap. III;
4. Modificări prin
L. nr. 224 / 2009      M. Of. nr. 389 / 9 iun. 2009  
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
în vigoare
aprobă cu modificări şi completări OG. nr. 23/2008 şi modifică art. 5 lit. H1, art. 5 lit. I, art. 5 lit. I1, art. 10, art. 13 alin. 2 teza a 2-a, art. 152, art. 17;
introduce alin. 2 la art. 3, lit. B1 la art. 5, lit. E1 la art. 5, lit. D1 şi D2 la art. 6, art. 201, anexa
5. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 470 / 8 iul. 2009  
6. Modificări prin
OUG. nr. 36 / 2012      M. Of. nr. 436 / 30 iun. 2012  
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
în vigoare
modifică art. 2, art. 3 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21, art. 22
7. Modificări prin
L. nr. 74 / 2013      M. Of. nr. 178 / 1 apr. 2013  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
în vigoare
aprobă OUG. nr. 36/2012
8. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 206 / 11 apr. 2013  
9. Rectificare
     M. Of. nr. 233 / 23 apr. 2013  
10. Modificări prin
OUG. nr. 76 / 2014      M. Of. nr. 886 / 5 dec. 2014  
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
în vigoare
modifică art. 20
11. Modificări prin
L. nr. 242 / 2015      M. Of. nr. 786 / 22 oct. 2015  
Lege pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
în vigoare
modifică art. 20 alin. (1)
12. Modificări prin
L. nr. 73 / 2016      M. Of. nr. 334 / 29 apr. 2016  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
în vigoare
aprobă O.U.G. nr. 76/2014
13. Modificări prin
L. nr. 195 / 2016      M. Of. nr. 874 / 1 nov. 2016  
Lege pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
în vigoare
modifică art. 18 şi 19 la 1 iun. 2017
14. Modificări prin
L. nr. 1 / 2017      M. Of. nr. 15 / 6 ian. 2017  
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
în vigoare
introduce alin. (4) la art. 20
15. REPUBLICARE
     M. Of. nr. 511 / 3 iul. 2017  
16. Modificări prin
L. nr. 101 / 2018      M. Of. nr. 390 / 7 mai 2018  
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
în vigoare
modifică art. 20 alin. (3)
17. Modificări prin
L. nr. 208 / 2018      M. Of. nr. 649 / 26 iul. 2018  
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
în vigoare
modifică art. 2, art. 3 alin. (1), art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21, art. 22;
introduce alin. (2) şi (3) la art. 1
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Modifică
HG. nr. 358 / 1991      M. Of. nr. 137 / 1 iul. 1991  
Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
modifică anexa;
abrogă art. 3 alin. (1) – (3)