Consiliul Legislativ ● Repertoriul legislaţiei României
– Fişa actului la 28 mai 2020 –
Act Decizia CSJ / ICCJ nr. 4 / 2014
Titlul actual Decizia nr. 4 din 12 mai 2014
    Publicat în   M. Of. nr. 434 / 13 iun. 2014  
Precizări
– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală
        html  
       
  Avizare
Consiliul Legislativ
Funcţia pasivă   (acţiuni SUFERITE din partea altor acte)
Actul selectat nu a suferit modificări din partea altor acte.
Funcţia activă   (acţiuni INDUSE asupra altor acte)
 Nr. crt. EvenimentActul modificat | Publicat înText de modificare / Obs.  
1. Invocă
L. nr. 187 / 2012      M. Of. nr. 757 / 12 nov. 2012  
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
cu referire la art. 22 alin. (4) lit. b) cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din L. nr. 286/2009